PETROL d.d., Ljubljana - Kontaktni podatki

NatisniNatisni
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (Oznaka delnice: PETG)
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 471 42 34
Faks: +386 (1) 471 48 09
Spletna stran:  www.petrol.eu

Uprava družbe Petrol, d.d.: UPRAVA

Nadzorni svet družbe Petrol, d.d.: NADZORNI SVET

 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Petrol

Oznaka delnice:

PETG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102153

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   52.240.977,04€

31.12.2022

Število vseh delnic:

   41.726.020

31.12.2022

Lastne delnice:

   614.640

31.12.2022

Število delničarjev:

   21.730

31.12.2022

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20,47€

31.12.2022

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   61.847.940,00€

31.12.2022

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   20,00€

31.12.2022

Tržna kapitalizacija

   834.520.400,00€

31.12.2022

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Barbara Jama Živalič

Telefon:

/

Email:

investor.relations@petrol.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

 

Za gibanje tečaja delnice klikniteDELNICA PETG

Za letna poročila Skupine Petrol, d.d. kliknite: LETNA POROČILA PETROL

Za javne objave Skupine Petrol, d.d. kliknite: JAVNE OBJAVE

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.