Obvezničarji Nlb, Abanke, Nova KBM, Factor Banke in Probanke informacija o možnosti vlaganje tožb

NatisniNatisni

OBVESTILO IMETNIKOM KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK, KI SO JIM PRENEHALENA PODLAGI ODLOČB BANKE SLOVENIJE DNE 17.12.2013, O VLAGANJU TOŽB

 

Odvetniška pisarna Tamara Kek d.o.o., Ljubljana pripravlja za imetnike kvalificiranih obveznosti bank, ki so jim prenehale na podlagi odločb Banke Slovenije z dne 17.12.2013 o izrednih ukrepih, odškodninske tožbe zoper Banko Slovenije in poslovne banke, katerim so bili izredni ukrepi izrečeni konec leta 2013.

 

Odvetniška pisarna zbira pooblastila za vložitev tožb v zvezi z izbrisi naslednjih kvalificiranih obveznosti:

 

v banki NLB, d.d., Ljubljana:

 •          podrejenih obveznic z oznako NLB26 in ISIN Kodo SI0022103111,
 •          hibridnih obveznic z oznako NOVALJ FLOAT 49 in ISIN kodo NLB XS0208414515,
 •          delnic z oznako NLB in ISIN kodo SI0021103526;

 

v banki Abanka Vipa, d.d., Ljubljana:

 •          hibridnih obveznic z oznako ABVIP float 12/49 in ISIN kodo XS0283183084;

 

v banki NKBM, d. d., Maribor:

 •          obveznic z lastnostmi inovativnih instrumentov z oznako KBM9 in ISIN kodo SI0022103046,
 •          hibridnih obveznic z oznako NOVAKR var 10/49 in ISIN kodo XS0325446903,
 •          hibridnih obveznic z oznako INTNED float49 in ISIN kodo XS0270427163;

 

v nekdanji banki Probanka, d.d., Maribor:

 •          podrejenih obveznic z oznako PRB9 in ISIN kodo SI0022102766,
 •          podrejenih obveznic z oznako PRB11 in ISIN kodo SI0022102964 in
 •          podrejenih obveznic z oznako PRB12 in ISIN kodo SI0022103103;

(opomba: Probanka, d.d. je bila dne 19. 2. 2016 izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., po Pogodbi o pripojitvi z dne 3. 2. 2016)

 

v nekdanji banki Factor banka, d.d., Ljubljana:

 •          podrejenih obveznic z oznako FB16 in ISIN kodo SI0022102683,
 •          podrejenih obveznic z oznako FB22 in ISIN kodo SI0022102956,
 •          podrejenih obveznic z oznako FB09 in ISIN kodo SI0022102261,
 •          podrejenih obveznic z oznako FB24 in ISIN kodo SI0022103277 in
 •          podrejenih obveznic z oznako FB25 in ISIN kodo SI0022103319.

(opomba: Factor banka, d.d. je bila dne 19. 2. 2016 izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni družbi Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., po Pogodbi o pripojitvi z dne 3. 2. 2016)

 

Stroški postopka so odvisni od vsakokratne vrednosti naložbe tožnika v vse kvalificirane obveznosti bank.

 

Stroški vodenja pravdnega postopka za določitev odškodnine iz naslova izbrisa naložb znašajo:

 •           fiksni znesek v skladu s cenikom Odvetniške pisarne za vložitev tožbe in
 •           enak fiksni znesek za vložitev prve pripravljalne vloge v postopku ter
 •           variabilni znesek za vse nadaljnje vloge v postopku in zastopanje na narokih, ki se določi v skladu z Odvetniško tarifo in se sorazmerno deli glede na število tožnikov na posamezni tožbi. Vlagale se bodo skupinske tožbe.

 

Vlagatelj, ki želi pristopiti k vložitvi tožbe, mora z Odvetniško pisarno podpisati pogodbo o opravljanju odvetniških storitev in dati pooblastilo za zastopanje v postopku.

 

Za nadaljnje informacije naj se vlagatelj obrne neposredno na Odvetniško pisarno Tamara Kek d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana tako, da pokliče na tel. št. 01 320 73 42 ali piše na elektronski naslov: info@odvetniskapisarna.com

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.