Melamin, d.d. – skupščina imenovala posebnega revizorja, ki bo napravil kar štiri (4) posebne revizije!?

NatisniNatisni

19. skupščina družbe Melamin, d.d., je bila zaznamovana z štirimi zahtevami za izvedbo posebne revizije, katere bo opravljala družba Deloitte revizija, d.o.o. in sicer po nasprotnem predlogu švicarskega delničarja Luga Audit & Consulting SA. Zahtevo za sklic skupščine in razširitev dnevnega reda je sicer predlagal delničar NFD Holding, d.d., ki pa je kljub 41 % lastništvo bil preglasovan s strani delničarjev, ki so zvesti upravi. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala nekaj čez 4.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1 % kapitala.

 

Kočevje, 06. marec 2013


 

Štiri posebne revizije – Uprava brez odgovorov?!

Uprava, ki jo vodi Srečko Štefanič je na številna vprašanja delničarjev odgovarjala z stavkom, da bo posebna revizija dala obširne odgovore na očitke, ki so bili izpostavljeni pri posamezni zahtevi za imenovanje posebnega revizorja, kar posledično pomeni, da je Uprava zavestno kršila določilo 305. člena ZGD-1; delničarjeva pravica do obveščenosti. Prvi odstavek omenjenega člena je namreč povsem jasen: »Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.«

Kljub jasno zastavljenim vprašanjem s strani prisotnih delničarjev, Uprava na niti eno vprašanje ni odgovorila in po vrhu vsega je celo sam predsednik Uprave, kot delničar družbe poudaril, da podpira posebno revizijo, ter ob tem dodal, da »/…/ uprava nič ni delala narobe.«

V Društvu MDS se na osnovi besed Uprave sprašujemo, zakaj vodstvo družbe Melamin ni želelo podajati odgovorov na vprašanja, s čimer bi morda lahko preprečili potrditev kar štirih zahtev za posebno revizijo in s čimer bi lahko družba prihranila stroške, ki jih bo morala plačati revizijski hiši.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.