Ali so mali delničarji Plama-pur iztisnjeni? Glasovali so proti iztisnitvi in bodo dokazovali ničnost sprejetega sklepa

NatisniNatisni
Na današnji 17. skupščini družbe Plama-pur,d.d. so delničarji glasovali o prehodu iz dvotirnega sistema v enotirni sistem, ter s tem povezanimi spremembami statuta, izvolitvi novih članov upravnega odbora ter izstisnitvi preostalih 233 malih delničarjev iz družbe. Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je na današnji skupščini zastopalo 4,67 % malih delničarjev, ki so lastniki 30.646 delnic, vodja odbora Plame-pur pri Društvu MDS Marijan Dekleva je na točke dnevnega reda o spremembah statuta ter izvolitvi dr. Aleša Musarja za člana upravnega odbora najavil izpodbojne tožbe. Zoper sklep o iztisnitvi pa je najavil tožbo za ničnost sklepa, saj po mnenju Društva MDS in priznanega pravnega strokovnjaka niso bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji, skladno z določili ZGD-1.
 
Podgrad, 06.04.2012
 
Sklep o iztisnitvi oz. o prenosu delnic preostalih delničarjev na "glavnega delničarja?" v nasprotju z določili ZGD-1
 
Že v uvodu je Rajko Stanković, predsednik društva MDS in pooblaščenec delničarjev opozoril, da današnji skupščini ne prisostvuje glavni delničar v smislu določil ZGD-1 in predlagal, da z dnevnega reda umaknejo 6. točko dnevnega reda »Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primernega nadomestila«.
 
Zakon namreč v 384. členu, v povezavi z 528. členom izključno navaja, da ima status glavnega delničarja lahko samo 1 delničar, ne pa skupina delničarjev, ki usklajeno delujejo. Enako je menil tudi priznani strokovnjak gospodarskega prava, ki je še dodatno izpostavil, da mora v času glasovanja na skupščini mora biti samo en delničar lastnik več kot 90 % delnic. Prenos delnic mora biti opravljen preko KDD. Ob tem je treba poudariti, da ne zadošča samo obljuba ali pa formalna izjava o prenosu, ob upoštevanju davčnih posledic.
 
Vpogled v današnjo delničarsko knjigo Plame-pur, d.d. pa pokaže, da takega delničarja ni, ampak je konzorcij prevzemnikov sestavljen iz 4 delničarjev:
 

Imetnik
število delnic
    % delež
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D.
438.912
63,91%
PLASTA d.o.o.
167.586
24,40%
AG d.d.
14.409
2,10%
TERMOPLASTI-PLAMA
349
0,04%
SKUPAJ:
621.256
90,45%

 
Kot zanimivost dodajmo, da bi po predlogu sklepa ostalih 233 delničarjev, ki imajo 9,55 % delež,  po 17 EUR na delnico (enaka je bila prevzemna cena) poplačala družba Termoplasti-Plama d.o.o., ki je na današnji dan imela le 349 delnic Plame-pur, d.d..
 
Kljub opozorilu je predsedujoči to točko uvrstil na dnevni red, v podkrepitev pravilnost sklepa pa je pravni zastopnik prevzemnikov dr. Aleš Musar prebral del obrazložitve koprskega sodišča, ki je zavrnilo imenovanje revizorja (čeprav ga ob iztisnitvi v roku 3 mesecev po prevzemu ne potrebujejo) in naj bi, med drugim, dalo prav nameri 4 prevzemnikov glede položaja glavnega delničarja, pa čeprav to ni predmet določil ZPRE-1, temveč ZGD-1. Tega pisanja delničarji nismo videli, zato bomo sklep o iztisnitvi, ki je bil z 95,33 % sprejet (625.098 delnic), pravno izpodbijali kot ničnega oz. neskladnega z določili ZGD-1 iz prej navedenih razlogov. 
  
Sprejet nov statut, izvoljen novi upravni odbor, ki bosta tudi predmet izpodbijanja na sodišču
 
Za nove člane upravnega odbora Plame-pur, d.d., so za 1-letni mandat bili izvoljeni že ob sklicu predlagani Franc Frelih (vir fotografije Delo.si) in Marko Konič (vir fotografije Finance.si). Namesto dosedanje predsednice NS Marjance Urbič, pa je to postal dr. Aleš Musar (vir fotografije www fsb.si). Ker je sprejeti sklep neskladen z določili zakona o soupravljanju delavcev, bomo izvolitev dr. Aleša Musarja izpodbijali na sodišču.
 
Zakon namreč določa, da v upravnem odboru na vsaka 2 člana na predlog kapitala delavcem pripada 1 predstavnik. Novi statut Plame - pur, ki je prav tako predmet izpodbijanja pa določa, da v upravnem odboru sedijo 3 predstavniki kapitala in 1 predstavnik delavcev. Mali delničarji so to želeli konstruktivno popraviti z nasprotnim predlogom, ki je bil tudi objavljen, vendar so bili s strani prevzemnikov preglasovani. Da je temu res tako se lahko spomnimo sestave upravnega odbora Adrie Airways, ki je do vrnitve na dvotirni sistem upravljanja imela v upravnem odboru 4 predstavnike kapitala in 2 predstavnika delavcev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.