Mali delničarji KS Naložb pozdravljajo namero o prevzemu Pivovarne Laško

NatisniNatisni

Na današnji skupščini družbe KS Naložbe so pooblaščenci Društva MDS zastopali 1,543 % prisotnega kapitala in s tem bili drugi največji delničar po zastopanem kapitalu. Društvo MDS je skladno z ZGD vložil tudi nasprotni predlog za delitev bilančnega dobička in predlagal, da se delničarjem deli dividenda v višini 0,40 EUR bruto za posamezno delnico, vendar predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet. 

Ljubljana, 12. Julij 2011


Skupščina sprejela vse predlagane sklepe Uprave in NS

V okviru razprave o delu v preteklem letu se nismo mogli izogniti aktualni ponudbi za prevzem Skupine Pivovarne Laško s strani KS Naložb. Rajko Stanković - predsednik Društva MDS (na sliki levo poleg njega desno pa še Grega Tekavec - izvršni sekretar Društva MDS - Foto: Luka Cjuha) je g. Igorja Laha poprosil za dodatne informacije o prevzemni nameri. G. Lah je še enkrat povedal, da je prevzemna namera resna, da ima finančno vzdržno konstrukcijo, ki bo omogočila redno servisiranje vseh obveznosti družbe, več pa zaradi postopka izdaje prospekta ni mogel povedati. 

 

Mali delničarji podpirajo prevzemno ponudbo, če so viri financiranja vzdržni

Ob tem je predsednik Društva MDS Rajko Stanković izrazil optimizem, da bo ob finančno vzdržni konstrukciji prevzema vrednost premoženja preostalih 34.000 malih delničarjev KS Naložb, ki imajo 55 % delež rasla in prinašala profit. G. Laha kot največjega delničarja in dr. Blaža Vodopivca - predsednika Uprave pa je poprosil tudi, da o vseh relevantnih okoliščinah sproti in transparentno seznanja tako delničarje, kot zainteresirano javnost.

Mali delničarji ostali brez dividend

Večinski delničar, Kalantia Limited iz Cipra, ki ga obvladuje Igor Lah je z 44,90 odstotnim deležem nasprotoval delitvi dividend, ki so jih v imenu preostalih 34.000 manjšinskih in malih delničarjev, ki imajo v lasti preostalih 55 % družbe KS Naložbe predlagali v Društvu MDS.

 

ECUM revizija drugič zapored revidira rezultate družbe

Skupščina je poleg seznanitve z Letnim poročilom in delitvijo ali bolje rečeno ne-delitvijo bilančnega dobička sprejela tudi, da se za revizorja imenuje družbo ECUM Revizija.

 

Spremembe statuta ostale v čakalnici že drugo leto zapored

O spremembah statuta se ni glasovalo, saj bi moralo skladno z določil Zakona o pravnih naslednicah pidov le to potrditi ¾ vseh delničarjev,  na skupščini pa je bilo danes prisotno le malo več kot 46 % osnovnega kapitala.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.