Luka Koper - Društvo MDS uspelo s predlogom za višjo dividendo, nov NS in posebna revizija

NatisniNatisni

Skupščina Luke Koper je na predlog SDH d.d. predčasno odpoklicala predsednico in še tri člane Nadzornega sveta (NS) ter imenovala nove nadzornike. Uprava družbe je ostala brez razrešnice, prav tako predsednica NS in predstavnik zaposlenih v NS. Društvo MDS je uspelo z nasprotnim predlogom za izplačilo višje dividende – namesto prvotno predlaganih 0,96 EUR bodo delničarji prejeli kar 1,40 EUR dividende bruto na delnico. Delničarji so potrdili tudi izvedbo izredne revizije poslov sedanje Uprave družbe z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedlo Društvo MDS, zastopal male delničarje - lastnike 271.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja okoli 2 % kapitala.

 

Koper in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Izredni poslovni rezultati v letu 2016, največji lastnik pričakuje še boljše poslovanje

Delničarji so se uvodoma seznanili z Letnim poročilom družbe Luka Koper d.d. in Skupine Luka Koper za 2016, mnenjem revizorja in Poročilom NS o preveritvi Letnih poročil. Kot je v svoji predstavitvi poudaril predsednik Uprave g. Dragomir Matić, je bil v letu 2016 dosežen je največji ladijski pretovor v zgodovini pristanišča, in sicer 22 milijonov ton blaga, kar je za 6 odstotkov več kot leta 2015. Dosežen je bil tudi rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini pristanišča; maja 2016 je bilo v Luki pretovorjenega 2,15 milijona ton blaga. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2016 dosegli rekordno višino 200 milijonov evrov in so bili od doseženih v letu 2015 višji za 8 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2016 dosegel rekordno višino 49 milijonov evrov in je doseženega v letu 2015 presegel za 16 odstotkov. Čisti poslovni izid je v letu 2016 dosegel rekordno višino 44 milijonov evrov, kar je za 37 odstotkov več kot leta 2015.

 

Pojasnila in odgovori Uprave o IPS na vprašanja SDH

Na današnji skupščini so delničarji zahtevali tudi pojasnila in odgovore na vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe z IPS, ki so zaznamovala že lanskoletno skupščino družbe in jo od takrat dalje vseskozi spremljajo. Spomnimo – leto nazaj je Društvo MDS po različnih javnih objavah ugotavljalo, da so nekatera podjetja - tako imenovani izvajalci pristaniških storitev (IPS) - nastala izključno za posle z Luko Koper, od katere so tudi popolnoma finančno odvisna. Prav tako smo z začudenjem spremljali dogajanje v Luki Koper ob “spontani prekinitvi dela”, s katerim največjo škodo so utrpeli poslovni partnerji Luke Koper, nenazadnje pa tudi Luka Koper sama in seveda njeni delničarji. V zvezi s tem so v Luki Koper v preteklem letu imeli tudi več kot 30 inšpekcijskih pregledov, pod drobnogled pa sta jih vzela Računsko sodišče in Finančna uprava RS (FURS).
 
Predsednik Uprave Dragomir Matić je odgovoril na vprašanja delničarja SDH, da vsi IPS in njihovi podizvajalci imajo poravnane vse obveznosti do FURS, inšpektorji pa so odkrili nepravilnosti pri drugih podizvajalcih, ki jih najemajo omenjeni luški partnerji in zanje ne more odgovarjati Luka. Če bi hoteli redno zaposliti vse delavce, ki delajo pri IPS, bi Luka Koper beležila kar 23, 6 milijona EUR več stroškov z delovno silo, kot jo ima zdaj z IPS.

Glede finančnih zahtevkov za povrnitev škode, ki jih je Luka prejela s strani Slovenskih železnic in drugih partnerjev vsled lanske zaustavitve dela, je predsednik Uprave odgovoril, da so zavrnili vse takšne zahtevke, ter da na ta račun družba ni imela nikakršne škode in ji ni bilo potrebno ustvariti rezervacij.

 

Uprava brez razrešnice – prav tako predsednica NS in član NS – predstavnik zaposlenih

Skupščina delničarjev ni podelila razrešnice Upravi za poslovno leto 2016,  prav tako ne prvi nadzornici Alenki Žnidaršič-Kranjc in predstavniku delavcev v nadzornemu svetu Mladenu Jovičiću. Ostali člani NS so prejeli razrešnico za leto 2016

 

Društvo MDS uspelo z nasprotnim predlogom za delitev višjih dividend  - SDH podprlo Društvo MDS

 

V nadaljevanju skupščine so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička. Društvo MDS je pred skupščino podalo nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, po katerem naj bi višina dividend znašala 1,40 EUR bruto na delnico namesto 0,96 EUR, kot sta prvotno predlagala Uprava in NS družbe. SDH je nasprotni predlog Društva MDS glede višje dividend podprl  - tako bo skorajda celoten bilančni dobiček v višini 19,6 milijonov EUR oz. 1,40 EUR bruto dividend na delnico razdeljen med delničarje.

 

Odpoklic in imenovanja novih članov NS

Država je danes uresničila napovedano zamenjavo nadzornikov v Luki Koper. Pred današnjo skupščino je dve napovedani menjavi razširila še na štiri člane NS. Namesto Alenke Žnidaršič Kranjc – dosedanje predsednice NS, Elen Twrdy, Andreja Šercerja in Žige Škerjanca, so delničarji na skupščini v NS na predlog SDH, d.d. imenovali ekonomista Milana Jelenca, revizorko Barbaro Nose, strojnega inženirja Andraža Lipolta in odvetnika mag. Uroša Iliča. Dosedanji član NS Rado Antolovič je edini, ki ostaja še naprej med nadzorniki in bo tudi vodil NS v novi sestavi.

 

Imenovan revizor za leta 2017 do 2019

Delničarji so za revidiranje poslovanja v letih 2017, 2018 in 2019 imenovali družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. iz Ljubljane.

 

Delničarji izglasovali posebno revizijo poslov z IPS

Na predlog SDH je skupščina delničarjev sprejela sklep, da družba Pricewaterhousecoopers (PWC) opravi posebno revizijo vseh poslov s petimi največjimi IPS podjetji in preveri, ali je Luka pri tem delovala kot skrben in dober gospodar. Kot izhaja iz ugotovitev državnih organov in opravljenih preiskav, je pri IPS prihajalo do številnih nepravilnosti, ki bi lahko vsebovale celo znake določenih kaznivih dejanj in so bile ugotovljene kršitev delovne zakonodaje. Revizorji bodo pod drobnogled vzeli kako in kdo je izbiral te družbe, kdo je določal ceno storitev, kdo jih je nadzoroval in preverjal, ali so osebe sploh primerne za delo v pristanišču.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.