KS Naložbe, d.d. - Kontaktni podatki

NatisniNatisni
KS Naložbe, d.d., Finančne naložbe (oznaka delnice: KSFR)
Dunajska 9
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 300 14 14
Faks: +386 (1) 300 14 10
Spletna stran: www.ks-nalozbe.com
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

KS Naložbe

Oznaka delnice:

KSFR

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021113855

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   16.315.848,77€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.909.878

31.12.2016

Lastne delnice:

   0

31.12.2016

Število delničarjev:

   33.415

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   7,10€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   131.911,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   0,50€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   1.954.939,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 300 14 14

Email:

info@ceeref.com

 

 

Vir podatkov:

Lastni izračuni in podatki

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.