KS Naložbe - aroganca vodstva in predsedujočega na skupščini, pooblaščenci Društva MDS napovedali tudi izpodbojne tožbe

NatisniNatisni
Današnje skupščine družbe KS Naložbe, ki ima več kot 34 tisoč delničarjev, so se udeležili pooblaščenci delničarjev Gordan Šibić in Grega Tekavec iz Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) ter Stojan Auer iz Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod MD). Skupaj so zastopali nekaj manj kot 10.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo malenkost manj kot 1 % vseh glasovalnih pravic.
 
Ljubljana, 20. julij 2010

 
IZVRŠNI DIREKTOR IN PREDSEDUJOČI NA SKUPŠČINI SE NE ZMENITA ZA VPRAŠANJA MALIH DELNIČARJEV
 
Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini bili šokirani nad aroganco izvršnega direktorja, dr. Blaža Vodopivca, ki ni želel/znal odgovoriti prav na nobeno vprašanje sicer zgolj štirih prisotnih delničarjev (trije od tega so bili pooblaščenci s strani Društva MDS), poleg večinskega lastnika. Še več, ko smo ob koncu skupščine, tik preden je predsedujoči želel zaključiti skupščino, le tega prekinili in ga opozorili da želimo napovedati izpodbojne tožbe, sprva predsedujoči temu ni hotel ugoditi, medtem ko na začetku skupščine ni podal nikakršnih navodil, razen o načinu glasovanja. Po posredovanju Izvršnega direktorja so napoved izpodbojne tožbe le vpisali v zapisnik skupščine.
 
Poleg tega smo pooblaščenci Društva MDS dr. Vodopivca prosili, da naj na spletno stran uvrsti kontaktne podatke družbe, ter tudi izrecno zahtevali, da se to zapiše v zapisnik skupščine, saj smo enako zahtevo podali že preteklo leto in na spletni strani še vedno ni moč najti kontaktnih podatkov; nakar je direktor Vodopivec sam prevzel vajeti v roke in začel diktirati kaj sme iti v zapisnik skupščine in kaj ne?!
 
BREZ DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA, ZATO JE DRUŠTVO MDS NAJAVILO IZPODBOJNO TOŽBO
 
Na današnji skupščini so pooblaščenci pri 2. točki dnevnega reda želeli izvedeti več o namerah družbe in večinskega lastnika glede prihodnosti poslovanja družbe. Zlasti jih je zanimalo kako komentirajo dejstvo, da je tik pred prevzemom, večinski lastnik Igor Lah (2. najbogatejši Slovenec) iz svojih družb (Svetok in Ampelus Holding) prodal skoraj četrtino vseh delnic družbe KS Naložb. Več kot očitno je tudi, da je Igor Lah Kalantio ustanovil prav z namenom dokončnega prevzema KS Naložb, Kalantia pa naj bi bila zgolj še ena izmed njegovih "off shore" družb. Ali gre pri vsem tem zopet za spretni manever, ki je vrednost delnice iz 4.17 EUR strmoglavil na zgolj 1,20 EUR, knjigovodska cena pa je mnogokrat višja, pa bo pokazal čas.
 
Pooblaščenci so tudi predlagali, da se dobiček deli vsaj v višini 0,50 EUR na delnico, saj tega do sedaj delničarji KS Naložb še niso bili deležni. Žal tak predlog ni bil sprejet, zato je Društvo MDS najavilo izpodbojno tožbo.
 
MALI DELNIČARJI ŠE VEDNO BREZ NADZORNIKA V DRUŽBI KS NALOŽBE
 
Kljub dejstvu, da je v KS Naložbah preko 34.000 malih delničarjev; le-ti imajo še vedno več kot 50 % celotnega kapitala družbe, je večinski delničar namesto Iztoka Debeljaka, ki je lani odstopil, izvolil Franceta Pevca za nov štiriletni mandat. Ob tem se ni glasoval o nasprotnem predlogu Društva MDS, ki je za novega člana v Nadzornem svetu predlagal Stojana Auerja.
 
'PROTI' RAZREŠNICAM UPRAVI IN NS, 'ZA' REVIZORJA IN SPREMEMBE STATUTA
 
Pooblaščenci so glasovali tudi proti podelitvi razrešnice Upravi in NS, podprli pa so imenovanje revizorja BDO EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010 ter spremembe statuta, saj je šlo le za zakonsko uskladitev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.