KS Naložbe – sprejeti vsi predlagani sklepi vključno z dvema novim članicama NS

NatisniNatisni

Na skupščini družbe KS Naložbe, d.d., sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) zastopala preko 28.000 glasov malih delničarjev in sta poleg večinskega delničarja bila edina prisotna delničarja na skupščini. Potrjeni so bili vsi predlagani sklepi z izjemo točke o spremembah statuta družbe, ki je bil umaknjena z dnevnega reda, saj na skupščini ni bilo zastopanega 75 % osnovnega kapitala družbe.

 

Ljubljana, 28. avgust 2012


 

Razrešnica Upravi in NS ter imenovanje revizorja

Delničarji so z 99,97 % podprli razrešnico direktorju dr. Blažu Vodopivcu ter članom Nadzornega sveta (NS), za revizorja družbe pa so soglasno imenovali družbo ECUM Revizija, d.o.o.

 

Imenovan nov NS

Zaradi poteka mandata dvem članicam NS je skupščina za nov mandat imenovala Anico Ferjan in Tea Švigelj.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.