Izjava Društva MDS ob ustavitvi postopka prodaje Telekoma Slovenije

NatisniNatisni

Po poročanju medijev je Cinven obvestil SDH, da se umika od prodajnega postopka za nakup večinskega deleža v družbi Telekom Slovenije, d.d. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) menimo, da bi bilo prav, da bi Cinven takšno obvestilo dal takoj, ko je vedel, da pogojev več ne more sprejeti. 

 

Ljubljana, 4. avgust 2015


 

V Društvu MDS smo mnenja, da je Telekom Slovenije sposoben sam reorganizirati in racionalizirati svoje poslovanje, kar so že najavili s sprejetim planom zmanjševanja zaposlenih. Morda bi morala sedaj Uprava TS in NS Telekoma Slovenije napeti vse moči, da se vse odprte pravne zadeve, ki so bile velika ovira v postopku čimprej končajo. Ena izmed možnosti je tudi nakup konkurentov doma in v tujini npr. T2. Z nakupom T2 bi Telekom Slovenije pridobil pomemben položaj na broadband storitvah, kjer se kaže velika možnost razvoja, hkrati pa bi končal sago potencialne 120 – 150 mio EUR težke odškodninske tožbe, ki jo vodi T2 proti TS zaradi domnevne zlorabe monopolnega položaja. Posledično bi ob zmanjševanju stroškov ter pridobivanju novih strank Telekom Slovenije zopet okrepil svoje poslovanje in vrednost za njegove delničarje.

Prav tako menimo, da je potrebno proučiti vlogo regulatorja AKOS-a, ki je v preteklosti Telekomu Slovenije vedno nalagal obveznosti, saj ko je TS razvil produkt, ga je moral takoj odstopiti v uporabo tudi konkurenci, kar pa za konkurenco ni veljalo, Tako je imel TS velike razvojne stroške, konkurenca, pa je tržila finalni produkt, kar se je seveda izkazalo za nevzdržno in je potrebno rešiti tako, da veljajo enaka pravila za ve ponudnike na trgu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.