Istrabenz, d.d. - Kontaktni podatki

NatisniNatisni
Istrabenz, holdinška družba, d.d. (oznaka delnice: ITBG)
Cesta Zore Perello - Godina 2
6000 Koper
Telefon: +386 (5) 662 15 00
Faks: +386 (5) 662 15 15
Spletna stran: www.istrabenz.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Istrabenz

Oznaka delnice:

ITBG (Začasna ustavitev trgovanja)

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102070

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   21.615.756,97€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   5.180.000

31.12.2016

Lastne delnice:

   978

31.12.2016

Število delničarjev:

   12.855

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -12,68

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    -105.462.472,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    0,02€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   103.600,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

05 662 1500

Email:

info@istrabenz.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.