Dokapitalizacijska skupščina PS Mercatorja, Agrokor bo postal 88,10 % lastnik, preostalih 2.765 malih delničarjev pa le še 0,97 % lastniki v PS Mercator

NatisniNatisni

Poslovni sistem Mercator je danes, dne 20.09.2014 na zahtevo večinskega delničarja Agrokor, d.d., v časniku DELO in SEONETU objavil sklic skupščine družbe, ki bo v torek 21.10.2014 ob 13.00 uri v prostorih družbe na Dunajski cesti 107 v Ljubljani. Agrokor bo z dokapitalizacijo postal 88,10 % lastnik, delež 2.765 malih delničarjev pa bo 0,97 %.

 

Ljubljana, 20.09.2014


 

Agrokor bo pretvoril 200 mio EUR podrejenega posojila v kapital PS Mercator

Spomnimo - Agrokor je dne 26.07.2014 s PS Mercatorjem sklenil podrejeno posojilo (»Super Subordinated Loan Agreement«)  v višini 220 mio EUR. Od tega je 20 mio EUR namenil za zagotavljanje tekoče likvidnosti PS Mercator, preostalih 200 mio EUR pa za razdolževanje pri bankah upnicah. Na tokratni sklicani skupščini PS Mercator bo Agrokor podrejeno posojilo v višini 200 mio EUR pretvoril v osnovni kapital družbe, z izdajo 2.325.582 novih navadnih kosovnih delnic, za katere bo plačal 86,00 EUR za delnico, kar je enako prevzemni ceni.

 

Agrokor bo svoj delež povečal iz 80,75 % na 88,10 % v PS Mercator

Tako se bo število delnic iz 3.765.361 povečalo na 6.090.943 in lastništvo Agrokorja iz 3.040.597 delnic (oz. 80,75 %) na 5.366.179 delnic (oz. 88,10 %). 

 

2.765 malih delničarjev bo po dokapitalizaciji imelo le še 0,97 % delež v PS Mercator

Po podatkih KDD je v PS Mercator še 2.765* malih delničarjev (*podatek o številu delničarjev je po podatkih KDD na dan 19.09.2014), ki imajo približno 59.250** delnic (**podatek o številu delnic je z dne 19.09.2014). Tako se bo delež malih delničarjev iz 1,57 % zmanjšal na vsega 0,97 %. Že bežen pogled na delniško knjigo kaže, da bo po dokapitalizaciji Akrokor s hrvaškimi skladi in drugimi tujci obvladoval kar 99,02 % Mercatorja (v izračunu so upoštevane tudi lastne delnice).

 

 

 

 

MERCATOR PO PREVZEMU NA DAN 19.09.2014 (VIR: KDD, IZRAČUN: DRUŠTVO MDS)

 

PRED DOKAPITALIZACIJO

PO DOKAPITALIZACIJI

 

 

1

3.040.597

80,75%

5.366.179

88,10%

AGROKOR D.D.

ZAGREB

 

2

395.722

10,51%

395.722

6,50%

SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D.

SPLIT

 

3

173.464

4,61%

173.464

2,85%

HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F

ZAGREB

 

4

42.192

1,12%

42.192

0,69%

MERCATOR, d.d.

LJUBLJANA

 

5

21.525

0,57%

21.525

0,35%

GALIĆ JOSIP

POŽEGA

 

6

15.945

0,42%

15.945

0,26%

ERSTE GROUP BANK AG - CLIENT ACCOUNT - F

WIEN

 

7

10.000

0,27%

10.000

0,16%

GUSTAVIA BALKAN

STOCKHOLM

 

8

2.121

0,06%

2.121

0,03%

RCB AG

WIEN

 

9

1.107

0,03%

1.107

0,02%

BANQUE PICTET AND CIE SA - FIDUCIARNI RA

CAROUGE (GE)

 

10

969

0,03%

969

0,02%

CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU

LUXEMBOURG

 

11

703

0,02%

703

0,01%

ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN

ZAGREB

 

12

620

0,02%

620

0,01%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) -

WIEN

 

13

578

0,02%

578

0,01%

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI

BUDAPEST

 

14

568

0,02%

568

0,01%

UNICREDIT BANK AUSTRIA  AG -  FIDUCIARNI

WIEN

 

1 do 14

3.706.111

98,43%

6.031.693

99,03%

SKUPAJ PRVIH 14 DELNIČARJEV

 

 

59.250

1,57%

59.250

0,97%

2.765 malih delničarjev *(*podatek o številu

delničarjev je iz KDD na dan 19.09.2014)

 

3.765.361

100,00%

6.090.943

100,00%

 

 

 

Od prevzema dalje lastnika zamenjalo nekaj manj kot 3.000 delnic po povprečni ceni 76 EUR na delnico

Po podatkih Ljubljanske borze je od 10.09.2014 do 19.9.2014 lastnika zamenjalo nekaj manj kot 3.000 delnic MELR, za katere so kupci prodaj​a​lcem plačali v pov​p​rečju 10 EUR manj od prevzemne cene, saj so jih kupovali po 76 EUR za delnico, prevzemna cena pa je bila 86 EUR za delnico.

 

Društvo MDS bo pozvalo Agrokor, da objavi stalno borzno naročilo po prevzemni ceni

Društvo MDS je že in bo ponovno predlagalo Agrokorju, da skladno z določili prevzemne zakonodaje poda stalno borzno naročilo eni ali več borznim hišam za nakup preostalih delnic od 2.765 malih delničarjev, po prevzemni ceni 86,00 EUR, za obdobje 1 leta od prevzema (podlaga v ZPRE-1).

V Društvu MDS menimo, da bi bil odziv na prevzemno ponudbo večji, a je prevzem potekal v poletnem času (dopusti) in marsikateri delničar zaradi tega, nevednosti ali morebitnih zapuščinskih zadev, ni pravočasno sprejel prevzemne ponudbe. V primeru, da se bo Agrokor pozitivno odločil glede naše pobude, bo za poplačilo preostalih 2.765 malih delničarjev moral nameniti le še nekaj več kot 5,095 mio EUR. 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.