doc. dr. Simon Čadež novi član nadzornega sveta družbe Vipa Holding

NatisniNatisni
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je na včerajšnji 9. skupščini družbe Vipa Holding, d.d. zastopalo 16.840 glasov malih delničarjev. Skupščina družbe je bila namenjena spremembam statuta, ki so opredelile selitev sedeža družbe iz Nove Gorice v Ajdovščino, ter prilagoditvam z novimi določili z ZGD-1C zaradi propadlega združevanja z družbo Vipa, d.d. Namesto pokojnega člana nadzornega sveta Aleša Žajdele, so delničarji izvolili Boruta Kuhariča, hkrati pa so gospodu Silvanu Peršolji potrdili nov štiriletni mandat, ki prične teči 29. marca 2011. Na predlog Društvo MDS pa je bil izvoljen doc. dr. Simon Čadež, katerem mandat prične teči tudi z 29. marcem 2011. Da je bili doc. dr. Simon Čadež izvoljen, se gre zahvaliti Niku Troštu, ki je od svoje kandidature odstopil, v interesu boljšega sodelovanja z 11.600 malimi delničarji, ki v družbi predstavljajo nekaj več kot 20 % celotnega lastništva.
 
Ljubljana, 17. december 2010

 
Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije, se je leta 1998 zaposlil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani zaposlen kot docent za področje računovodstva in revizije , kjer je nosilec več predmetov na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in managementa in je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij.
 

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb. 29. marca 2011 pa bo pričel mandat kot član nadzornega sveta družbe Vipa Holding, d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.