Delničarji Zavarovalnice Triglav potrdili vse predlagane sklepe – dividenda znaša kar 2,5 EUR

NatisniNatisni

Na današnji jubilejni 40. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet (NS) družbe. Delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo v  četrtek, 11.06.2015 bodo upravičeni do dividende v višini 2,5 EUR. Na skupščini je predstavnik Društva MDS, iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil prejel največ glasov od vseh pooblaščencev in tako zastopal preko 7,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 9. junij 2015


 

Skupina Triglav zabeležila 24 % rast vrednosti delnice v letu 2014

Delnica Zavarovalnice Triglav je v letu 2014 zabeležila kar 24 % rast, prav tako pa se je rahlo povečal delež tujih vlagateljev, ki trenutno zastopajo 17,6 % vseh lastnikov. Zavarovalnica Triglav ohranja dobro boniteto in sicer A-, kljub temu da so se v letu 2014 rahlo znižale pobrane premije, delež izplačanih škod pa je bil zaradi vremenskih razmer višji.

 

Rekordna dividenda, razrešnica in revizor

Zaradi dobrih rezultatov sta Uprava in NS delničarjem predlagala izplačilo rekordno visoke dividende, ki je sestavljena iz rednega dela (1,25 EUR) in izredne dividende (prav tako 1,25 EUR), torej skupno 2,5 EUR bruto na delnico.

Delničarji so z 99,9 % večino potrdili tako dividendo kot razrešnico upravi in NS, hkrati pa je bila za revizorja imenovana družba Ernst & Young, d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.