Delničarji VIPE HOLDING - možnost izstopa po pošteni ceni !

NatisniNatisni
Na današnji skupščini Vipe Holding, d.d. je skupščina sprejela odločitev o pripojitvi družbe Vipe Holding, d.d. k Vipi, d.d.. Skupščine sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - predsednik Rajko Stanković in član Izvršnega odbora Društva MDS Gordan Šibić, ki sta skupaj zastopala 27.603 delnic oziroma 33 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 0,47 % glasovalnih pravic.
                           Nova Gorica, 24. avgust 2010, ob 11.00 uri

BREZ DIVIDEND IN Z ODOBRITVIJO DELA UPRAVE IN NS
 
Društvo MDS je v imenu pooblastiteljev predlagalo, da se delijo dividende v višini 0,30 EUR na delnico. Do glasovanja vendar ni prišlo, saj se s predlogom ni strinjala Vipa, d.d., kot večinski delničar. Skupščina je tudi podelila razrešnico Upravi in NS ter imenovala revizorja.
 
ODOBRENO PRIPAJANJE VIPE HOLDING K VIPI
 
Po obširni razpravi, v povezavi z vrednotenjem VIPE in VIPE HOLDING, v Društvu MDS menimo, da je cenitev izvedena korektno. Predlaganega združevanja Vipe Holding z Vipo mali delničarji ne bi mogli preprečiti, četudi bi se vsi udeležili skupščine. (na sliki: Borut Kuharič - predsednik Uprave Vipe Holding in Vipe - vir: Dnevnik, Foto: Velikonja Bojan)
Na drugi strani smo v Društvu MDS ocenili, da je to ena redkih priložnosti, da s svojim nasprotovanjem ali neudeležbo uresničimo pravico, ki izhaja iz šestega odstavka 5. člena Zakona o pravnih naslednicah PID-ov (v nadaljevanju ZPNPID), da mora prevzemnik v roku 3 mesecev po skupščini vsem, ki ne glasujejo za predlagani sklep, izplačati primerno denarno odpravnino.
 
MALI DELNIČARJI IMAJO MOŽNOST IZSTOPA PO POŠTENI CENI, KI JE 11,2 X VEČJA OD TRENUTNE BORZNE CENE
 
Tako vsi delničarji, ki jih je danes zastopalo Društvo MDS in tisti, ki se današnje skupščine niso udeležili in so bili včeraj vpisani v delniško knjigo, lahko zahtevajo izplačilo po pošteni vrednosti. Tako bodo za eno (1) delnico VHDR dobili 6,96 €, kar je 11,2 x več, kot je znašala vrednost delnice na ljubljanski borzi včeraj (0,70 EUR).
 
DRUŠTVO MDS svetuje vsem delničarjem Vipe Hodling, da SEDAJ NE PRODAJAJO delnic VHDR - Vipe Holding vsaj tri mesece, ko naj bi prejeli PISNO ponudbo za odkup po 6,96 EUR za 1 delnico VHDR. Tako so mali delničarji po prevzemu, ki je potekal pred dobrimi 4 leti za 7,15 EUR ponovno dobili možnost izstopa po pošteni ceni
 
ZDRUŽEVANJE PODPRLA TUDI SKUPŠČINA VIPE, d.d.
 
Pripojitev so podprli tudi delničarji Vipe, d.d. Kdaj pa bo do dejanske pripojitve prišlo, pa je odvisno predvsem od družbe FMR, Salonit Anhovo in STO, ki so lastniki Vipe in so napovedali izpodbojne tožbe, kar utegne zavleči združitev obeh družb.
 
O POSTOPKU IZSTOPA BO PRAVOČASNO OBVEŠČALA DRUŽBA SAMA, VERJETNO TUDI PREKO KDD
 
Borut Kuharič, predsednik Uprav obeh družb je zagotovil, da bodo vsi delničarji pravočasno obveščeni o tej možnosti izstopa po pošteni ceni in načinu realizacije le-tega.
 
To je pravica, ki pripada vsem delničarjem Vipe Holding, ki so bili včeraj, 24. avgusta 2010 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic z oznako VHDR. Da bi to realizirali ni potrebno podpisovati nobenega DELNIČARSKEGA SPORAZUMA in si s tem povzročati dodatnih stroškov.
 
Zahteva predsednika Društva MDS Rajka Stankovića je bila tudi, da vse stroške izplačila denarne odpravnine (provizije BPH, KDD...) plača družba sama, zlasti, ker lani in letos ni izplačevala dividend, kljub pozitivnemu rezultatu.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.