Delničarjem Telekom Slovenije 10 EUR dividende

NatisniNatisni

Na današnji 25. skupščini delničarjev Telekom Slovenije, d.d., je bilo prisotnega nekaj več kot 43 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Republika Slovenija (62,54 %), KAD (5.59 %) in SOD (4,25 %) niso imeli glasovalnih pravic zaradi odločbe ATVP. Tako sta pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Ljubiša Stanojević zastopala nekaj več kot 88.500 delnic (1,35 % osnovnega kapitala družbe) oz. 351 delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 12,46 % glasovalnih pravic od prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 30. maj 2014


 

Nadzorni svet pozitivno ocenil delo uprave

Poročilo NS družbe Telekom Slovenije je predstavil namestnik predsednika mag. Adolf Zupan. Delo poslovodstva je bilo po oceni nadzornikov v danih kriznih gospodarskih razmerah zelo dobro, nadzorniki pa opozarjajo, da se ob nujnem kleščenju stroškov ne sme pozabiti na pravice zaposlenih, saj bi nižanje zadovoljstva zaposlenih lahko vplivalo na poslovanje. Telekom Slovenije je v letu 2013 in tudi v začetku letošnjega leta po besedah mag. Zupana posloval v skladu s planom, poslovodstvo pa si je pohvalo zaslužilo tudi s pregledom dela svojih predhodnikov, zlasti v družbah na Balkanu.

 

Predsednik Uprave poudaril, da želi Telekom Slovenije biti najmanj drugi operater na trgu

Predsednik uprave Telekom Slovenije mag. Rudolf Skobe je povedal, da je skupina povečala prihodke za 4 mio EUR (s pridobitvijo novih uporabnikov in uvajanjem novih storitev), ter je rezultat znašal 799 milijonov EUR. Čisti dobiček je znašal 52,5 mio EUR, kar je za 18 odstotkov več od lanskoletnega.

Nadaljuje se tudi konsolidacija trga ter povečujejo sinergije med družbami v skupini. Telekom Slovenije je z izgradnjo lastnega optičnega omrežja postal pravi regionalni operater in ni več le skupek operaterjev.

V letu 2014 si Telekom Slovenije želi ohraniti položaj v Sloveniji in organsko rasti v tujini s ciljem, da bi na teh trgih postal drugi operater. Predvidena je tudi rast prihodkov, čistega dobička naj bi bilo za 63 milijonov evrov. Zaradi nezmožnosti doseganja višjih ciljev se je Telekom Slovenije lani umaknil iz Albanije, v Bosni pa je z uvedbo mobilne telefonije postal pravi konvergenčni operater.

 

Delničarjem kar 10 EUR bruto dividende, sklep soglasno sprejet brez enega samega glasu nasprotovanja

Osrednja tema skupščine je bilo glasovanje o delitvi 65 milijonov EUR bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet družbe so predlagali dividende v višini 3,33 EUR bruto za delnico in delitev le 21,7 EUR, a so delničarji tak predlog pričakovano zavrnili.
 
So pa prisotni delničarji brez glasu proti sprejeli nasprotni predlog SOD in KAD, ki sta predlagala delitev vsega bilančnega dobička in tako izglasovali dividendo v višini 10 evrov bruto. 

SOD je v svojem nasprotnem predlogu obrazložil, da predlagano izplačilo dividend v ničemer ne bo poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bi ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti družbe.

 

KPMG bo revizor za leto 2014 

Delničarji so tudi potrdili izbor revizorja za leto 2014, to bo družba KPMG.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.