Delež Vipe holding, d.d. - v likvidaciji kupila družba Mlino, d.o.o.

NatisniNatisni

Preko Seo-neta je družba Vipa holding, d.d. - v likvidaciji, javnost obvestila, da je družba Mlino, d.o.o., na javni dražbi kupila 79,64 % delež družbe. Glede na navedeno bo morala družba Mlino objaviti prevzemno ponudbo. Spodaj objavljamo objavo iz Seo-neta.

 

Ljubljana, 24. junij 2016


NIH-41/16

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter določil Pravil Ljubljanske borze, družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

 

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji je dne 22.06.2016 prejela obvestilo družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, s katerim jo ta obvešča, da je dne 20.06.2016 kupila 5.834.193 delnic z oznako VHDR, izdajatelja VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji.

Pred nakupom družba MLINO d.o.o. ni bila imetnik delnic z oznako VHDR, tako da je sedaj imetnik 5.834.193 delnic z oznako VHDR. Skupni delež glasovalnih pravic družbe MLINO d.o.o. v družbi VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji se je z nakupom navedenih delnic povečal iz 0,00 % na 79,64 %. 

Obvestilo bo od dne 24.06.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Likvidacijski upravitelj
Datum: 24.06.2016

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.