Ali se v družbi Aktiva Naložbe obeta IZTISNITEV malih delničarjev?

NatisniNatisni
Na današnji skupščini Aktive Naložbe, d.d., je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Rajko Stanković zahteval pojasnilo od predsednika Upravnega odbora ali bo AKTIVA SET B.V., ki je večinski lastnik z 84,05 % lastništvom objavila iztisnitev malih delničarjev skladno z 384. členom ZGD-1C, ali pa bomo tako odločitev skladno z 389. členom ZGD-1C zahtevali mali delničarji. Danes so pooblaščenci Društva MDS zastopali 4.331 delnic družbe, edini drugi udeleženec skupščine pa je bil le predstavnik večinskega lastnika AKTIVA SET B.V.
 
Ljubljana, 16. julij 2010

 
Napoved IZPODBOJNE TOŽBE zaradi neizplačane dividende kljub 43,4 mio EUR bilančnega dobička
 
Društvo MDS je kot delničar podalo tudi nasprotni predlog, da se delničarjem razdeli 1,00 EUR bruto dividende na delnico, a žal pri tem ni bilo uspešno. Zato je napovedalo izpodbojno tožbo, saj ZGD-1C jasno opredeljuje pravico delničarjev do dobička, ko to rezultati dopuščajo.
 
VRTNARIJA LADA še vedno v lasti AKTIVE NALOŽBE?
 
Pri pripravi na skupščino smo nedvoumno ugotovili, da je VRTNARIJA LADA, d.o.o.,  ki je 2. največji delničar in ima v lasti 3,14 % družbe povezana z Aktivo Naložbe na več načinov. V iskalniku bizi.si  je kot kontakt naveden telefon in telefaks od Aktive Naložbe in elektronski naslov s končnico @aktiva-invest.si. Iz letnega poročila Aktive Naložbe je razvidno, da je Aktiva Naložbe to družbo lani odprodala za 530.644 EUR (stran 45), sedaj pa je le ta postala 2. največji lastnik!?
 
Poraja se tudi vprašanje, zakaj je podjetje, ki je po zadnjih podatkih vredno 6 milijonov evrov, bilo odprodano za 530.000 evrov. Res je, da so bile zraven tudi neporavnane finančne obveznosti, ki pa so bile skoraj 1x manjše od prvotno izkazane vrednosti.
 
RUMAPLAST – INVEST prejel posojilo AKTIVE NALOŽBE
 
3. največji lastnik, RUMAPLAST - INVEST, d.o.o. pa je od Aktive Naložbe v letu 2009 dobil 177.077 EUR posojila, kar je razvidno na 37. strani letnega poročila. Ta družba ima v lasti 500.000 delnic oz. 2,75 %.
 
Vloga odvetnika ANDREJA SIMONIČA?
 
Zanimivo je tudi, da je skupni imenovalec Vrtnarije Lada in Rumaplast - Investa odvetnik Andrej Simonič, pri katerem imata sedež obe podjetji. Zgolj kot zanimivost; navedeni odvetnik je tudi predsedujoči na bližajoči se skupščini Centra naložbe.
 
Za IZTISNITEV potrebujejo le še 52.450 EUR oz. 10.930 delnic
 
AKTIVA SET B.V. z  VRTNARIJO LADO in RUMAPLAST - INVESTOM ima v lasti 89,94 % celotne družbe Aktiva Naložbe in tako do iztisnitvenega praga manjka le še 10.930 delnic oz. nekaj manj kot 52.450 EUR (glede na današnji enotni tečaj 4,80 EUR), da tudi formalno presežejo prag 90 %, ki je zakonski pogoj za iztisnitev.
 
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.