Ali je prav, da povzročitelj škode sam sebi piše oprostilno sodbo? - Banka Slovenije naj bi kar sama pisala zakon o novem pravnem sredstvu bančnih razlaščencev proti Banki Slovenije

NatisniNatisni

Še ena izmed rubrik ”Saj ni res, pa je”: po podatkih Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) naj bi Banka Slovenije že tretji teden ‘usklajevala’ nov zakon, ki naj bi po navodilih Ustavnega sodišča omogočil učinkovitejše pravno sredstvo izbrisanih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank proti tej isti Banki Slovenije. Povedano drugače, povzročitelj škode aktivno sodeluje pri pisanju zakona, ki bo določal, kako ga bodo oškodovanci smeli tožiti in kako ne?! V Društvu MDS se sprašujemo, ali smo v Republiki Sloveniji resnično izgubili še zadnji kanček razuma, in javno pozivamo:

  • Ustavno sodišče RS,
  • Ministrstvo RS za finance,
  • Ministrstvo RS za pravosodje,
  • Policijo in NPU,
  • Banko Slovenije,
  • Vlado RS,
  • Državni zbor RS,
  • Varuhinjo človekovih pravic in
  • Informacijsko pooblaščenko

naj se tri leta trajajoče sprenevedanje vendarle konča in se naposled razišče, kako so nastajale ”podlage” za ukrepe ”sanacije” bank, ki ni pomenila le razlastitve malih lastnikov in upnikov slovenskih bank, temveč tudi pretirano porabo davkoplačevalskega denarja, ki je bil uporabljen za dokapitalizacijo teh bank. Ne pozabimo, da smo eno od teh bank že prodali (NKBM), vse po vrsti pa se hvalijo, kako nadpovprečno visok kapitalski količnik imajo in koliko dobička imajo po zaslugi odpravljanja oslabitev, ki so jih neupravičeno oblikovale prav zato, da so lahko decembra 2013 prikazale tako slabo stanje, da naj bi to upravičevalo razlastitev.

 

Ljubljana, 21. december 2016


 

Poziv Vladi, Ministrstvom in Državnemu zboru

Ob upoštevanju dejstva, da se je celotna zgodba pričela na Ministrstvu za finance in da je tudi Državni zbor sprejel novelo Zakona o bančništvu, ki je bila podlaga za izbrise v bankah, pozivamo Vlado, Državni zbor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za pravosodje, da po navodilu Ustavnega sodišča pripravijo zakon, ki bo resnično omogočil pošteno in učinkovito pravno sredstvo proti Banki Slovenije. Če bo pri pripravi zakona sodelovala Banka Slovenije, torej tožena stranka ob uporabi tega sredstva, potem je bolje, da se ta zakon sploh ne napiše …

 

Poziv Ustavnemu sodišču

Glede na dejstvo, da je Ustavno sodišče kljub najvišji možni oznaki prednosti potrebovalo tri leta za odločitev, ki se je na koncu omejila le na kršitev pravice do učinkovitega sodnega varstva, pozivamo Ustavno sodišče, da se javno opredeli do pristopa, v katerem je nastajajoči tekst novega zakona na ”usklajevanju” pri Banki Slovenije, čeprav je ta zakon namenjen oblikovanju učinkovitega pravnega sredstva proti tej isti Banki Slovenije.

 

Poziv Informacijski pooblaščenki in Varuhinji človekovih pravic in organom pregona

Informacijsko pooblaščenko pozivamo, da v luči razkrivanja informacij javnega značaja nemudoma preveri, ali novi zakon resnično pripravlja oziroma usklajuje Banka Slovenije?

Pozivamo tudi Varuhinjo človekovih pravic, ki je prav tako vložila pobudo za presojo ustavnosti Zakona o bančništvu, da poskrbi za zaščito temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do učinkovitega sodnega varstva.

Nazadnje pa pozivamo tudi organe pregona (Policijo in Nacionalni preiskovalni urad – NPU) da pospešijo vse postopke, ki so vezani na bančni kriminal, predvsem tiste, ki se vodijo zoper Banko Slovenije, in s tem preprečijo nadaljevalna ravnanja osumljencev v tej preiskavi v dodatno škodo državljanom Slovenije.

Na koncu še pozivamo pripravljalce zakona, da zakon pred sprejemanjem v Državnem zboru dajo v javno razpravo; predvsem strokovnemu delu javnosti, saj se bo s tem bistveno zmanjšana možnost, da bo tudi nov zakon predmet presoje pred Ustavnim sodiščem.

V Društvu MDS smo prepričani, da bi lahko slovenske oblasti ob trezni in načelni izvedbi zagotovitve kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema v letih 2013 in 2014 prihranila več kot milijardo evrov, ta prihranek pa bi lahko namenile za tiste razvojne projekte, ki jih Slovenija zares potrebuje.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.