5. skupščina Društva MDS

NatisniNatisni

Spoštovani članice in člani Društva Mali delničarji Slovenije!

Ljubljana, 16. november 2015

  

Skladno z določili 27. in 31. člena Statuta Društva Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) predsednik Društva MDS

 

sklicujem 5. redno Skupščino 

Društva Mali delničarji Slovenije

in predlagam naslednji dnevni red: 

 

 1. Poročilo Verifikacijske komisije.
 2. Izvolitev Delovnega predsedstva ter delovnih teles za delo Skupščine.
 3. Sprejem dnevnega reda.
 4. Poročilo predsednika o delu Društva MDS od 01.01.2014 do 20.11.2015.
 5. Poslovno poročilo od 1.1.2014 do 20.11.2015.
 6. Plan dela za leto 2015.
 7. Volitve organov Društva MDS
 • predsednika (1 kandidata/kandidatko), 
 • izvršnega sekretarja (1 kandidata/kandidatko), 
 • članov Izvršilnega odbora (3 kandidate/kandidatke), 
 • članov Nadzornega odbora (3 kandidate/kandidatke), 
 • članov Častnega razsodišča (3 kandidate/kandidatke).
 1. Razno.

 

Skupščina Društva Mali delničarji Slovenije bo v

četrtek 26. novembra 2015, ob 15.00 uri v

prostorih Društva MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 

 

Vse informacije v zvezi s Skupščino Društva MDS so članom Društva MDS dostopne na sedežu Društva MDS, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, vsak delavnik med 09.00 in 12.00 uro, od dneva sklica do dneva zasedanja Skupščine Društva MDS osebno ali preko drugih komunikacijskih medijev. 
 
Vljudno vas vabim, da se Skupščine Društva MDS udeležite. 
 
Po Skupščini Društva MDS vas vabimo na prednovoletno druženje, ki bo potekalo od 16.00 ure dalje v prostorih Društva MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. 
 
S spoštovanjem,

Rajko Stanković
predsednik

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.