EQUINOX NEPREMIČNINE

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.06.2024 - 17:00
Naslov: 
v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.