PROJEKTIVNI BIRO VELENJE

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
04.06.2024 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.