Banka Intesa Sanpaolo

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
13.05.2024 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 in stališče nadzornega sveta k poročilu za poslovno leto 2023 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2023. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Intesa Sanpaolo d.d. z mnenjem nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023 ter razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.