NOVA VIZIJA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
08.05.2024 - 11:00
Naslov: 
v prostorih notarja Mitja Korenta, Ul. Heroja Staneta 1b, Žalec.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2023. Delitev dobička. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.