Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, proizvodnja

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
08.05.2024 - 13:00
Naslov: 
v notarski pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 2, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2023, sporočilom nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Odločanje o razdelitvi čistega dobička družbe za leto 2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.