BUY 2 RENT

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
06.05.2024 - 13:00
Naslov: 
v notarski pisarni notarke Dragice Papež, Opekarska cesta 5, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Preoblikovanje d.d. v d.o.o. Izstop družbenika in prevzem poslovnega deleža ter uskladitev osnovnega kapitala. Sprejem akta o ustanovitvi d.o.o. z enim družbenikom. Razno.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.