PREDILNICA LITIJA HOLDING

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
26.04.2024 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, 1000 Litija.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, s poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija Holding d.d. za leto 2023 in revidiranega uskupinjeno letno poročilo skupine družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, seznanitev skupščine z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Informacijo o revizorju za leto 2022 do 2024.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.