SANOLABOR

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.04.2024 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.