KEMOFARMACIJA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
05.04.2024 - 10:00
Naslov: 
v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s potrjenim revidiranim letnim poročilom družbe Kemofarmacija d.d. za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 ter 2027. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.