Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.04.2018 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Lipnica 8, 4245 Kropa
Status: 
arhivirana
Opombe: 
vložitev tožbe proti Marjanu Pogačniku, Robertu Novaku, Cirilu Kavčiču in Vesni Sodja

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.