SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
16.04.2018 - 14:00
Naslov: 
v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe, Dunajska cesta 152, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.