DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.03.2018 - 12:00
Naslov: 
na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2017, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017, poročilo o izplačilu dividend za poslovno leto 2015, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2017, spremembe statuta, poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.