NIKA RIS rizični investitor sistema d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.02.2018 - 12:30
Naslov: 
na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice
Status: 
arhivirana
Opombe: 
poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2016, uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.