DATALAB Tehnologije d.d.

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.02.2018 - 14:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
razveljavitev Sklepa št. 4, s katerim je skupščina dne 29.12.2017 podala soglasje za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. in sprejela statut nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. ter imenovala člane prvega upravnega odbora in prvega revizorja, soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora in prvega revizorja

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.