Gorenjska banka

Menjava na vrhu po Petrolovem nareku?

Medij: Vestnik Murska Sobota Avtorji: Horvat Majda Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 28. 03. 2013 Stran: 4

Cveto Zalik razrešen, imenovan Dušan Stopar

Zalik naj bi oviral prodajo Nafte Geoterm in oporekal jamstvu, ki bi ga dala Nafta Lendava z naložbo v družbo Geoenergo

Nadzorni svet Nafte Lendava je v petek razrešil generalnega direktorja Cveta Žalika in na to mesto imenoval Dušana Stoparja. Žalika so razrešili iz krivdnih razlogov, vsaj tako so se opredelili trije nadzorniki, ki jih je 12. decembra lani imenovala vlada, poiskal pa prejšnji gospodarski minister Radovan Žerjav. Četrti sedež pripada predstavnici zaposlenih. Žalik naj bi kršil akte družbe in deloval v njeno škodo. V ponedeljek je med Žalikom in Stoparjem že tudi bila opravljena primopredaja poslov.

Žalik naj bi oviral prodajo Nafte Geoterm

Kaj konkretno naj bi nadzorniki očitali Žaliku? Po naših virih oviranje postopka prodaje družbe Nafta Geoterm, saj naj bi oporekal podpisu jamstva matične družbe Nafta Lendava za »čistost« poslov Nafte Geoterm. Nafta Lendava naj bi to jamčila s svojim poslovnim deležem v družbi Geoenergo, kjer sta Nafta Lendava in Petrol polovična družbenika, družba pa razpolaga s pomembno rudarsko pravico za raziskave oziroma pridobivanje mineralnih surovin.

Petrol naj bi torej zahteval nekaj, česar prodajalec ali matična firma ne more zagotoviti, ne da bi s tem ogrožala lastno naložbo v družbi Geoenergo.

Petrol bi izplačal 8,5 evra bruto dividende

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 03. 2013 Stran: 9

Pred skupščino Šest kandidatov za nadzornike - Najnovejši predlog pisan na kožo Dariju Južni

Ljubljana - Če do 4. aprila ne bo oblikovana nova vlada, se postavlja vprašanje, ali bo novomeškemu mogotcu Dariju južni uspelo podvojiti svoj vpliv v nadzornem svetu Petrola.


Petrol je včeraj objavil sklic skupščine, ki bo 4. aprila. Glavna točka je imenovanje novih nadzornikov, ki bodo prihodnja štiri leta bedeli nad upravo Tomaža Berločnika. Za ta, vroče želeni položaj, je menda kandidiralo kar 55 kandidatov, skozi kadrovsko sito jih je »padlo« šest; to so Jože Kaligaro, Irena Prijovič, Vinko Malavašič, Tomaž Kuntarič, Marko Simoneti in Mladen Kaliterna.

Iz predlagane sestave NS je mogoče razumeti, da karte v Petrolu še niso razdeljene in da bi se dokončno lahko premešale šele na sami skupščini; bolj kot državi, ki je prek Kada in Soda skoraj tretjinska lastnica Petrola, je najnovejši predlog namreč pisan na kožo Dariju Južni, ki prek svojih družb (Vizija) obvladuje približno desetino naftnega trgovca. Kar dva od predlaganih kandidatov sta povezana z družbami, ki jih obvladuje Južna; to sta član uprave Perspektive Mladen Kalitema in Vinko Malavašič iz Hidrotehnika. Od starih nadzornikov sta med predlaganimi kandidati Irena Prijovič (generalna sekretarka Združenja nadzornikov) in aktualni predsednik NS Petrola Tomaž Kuntarič (pred kratkim razrešen s funkcije direktorja Soda). Staro ime je tudi Jože Kaligaro, finančni strokovnjak, nesojeni nadzornik Zavarovalnice Triglav in že nekaj let zunanji član revizijske komisije Petrola. Kaligaro je bil do predlani svetovalec uprave Gorenja, tej je v preteklosti svetoval tudi Tomaž Kuntarič. Med predlaganimi je tudi nekdanji predsednik NS NLB in do julija aktualni nadzornik Luke Koper Marko Simoneti.

Bo Abanka zbrala sveži denar?

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 16. 02. 2013 Stran: 10

Bo Abanka zbrala sveži denar? Dokapitalizacija V ponedeljek se izteče tretji krog dokapitalizacije Abanke Ljubljana - Mali delničarji Abanke pričakujejo, da bo v reševanje tretje največje domače banke posegla tudi Banka Slovenije ter omilila svoja pričakovanja glede kapitalske ustreznosti banke, ki je zaradi slabitev slabih naložb leto 2012 končala z izgubo v višini 76 milijonov evrov.

Vanja Tekavec


V ponedeljek se izteče drugi poskus dokapitalizacije Abanke, ki za poslovanje potrebuje najmanj 50 milijonov evrov svežega kapitala. V prvih dveh krogih je zbrala 36,4 milijona evrov (delnice sta vplačali Zavarovalnica Triglav in Gorenjska banka), manjka pa še približno 14 milijonov evrov. Ker še ni znano, kdo od preostalih delničarjev ali zainteresiranih zunanjih vlagateljev bi lahko vplačal manjkajoča sredstva, se postavlja vprašanje, ali ima uprava Abanke v primeru morebitne neuspešne dokapitalizacije pripravljen rezervni scenarij za zadostitev zahtev Banke Slovenije (BS). Slovenski bančni regulator od Abanke zahteva precej višje količnike kapitalske ustreznosti, kot jih ta dosega zdaj, saj ocenjuje, da bo tretja največja domača banka leta 2013 še vedno izpostavljena določenim tveganjem (slabim naložbam in posledičnim odpisom) v svojem poslovanju.

Mali delničarji pa nasprotno menijo, da bi se v reševanje Abanke lahko vključila tudi BS ter omilila svoje zahteve o njeni kapitalski ustreznosti. »Ker so v Evropi prestavili uveljavitev določenih regulatornih okvirjev glede zahtevane višine kapitalske ustreznosti za sistemske banke, ni nobene potrebe, da BS vztraja pri visoki kapitalski ustreznosti Abanke. Ključno vprašanje je, ali BS obravnava Abanko kot sistemsko banko. Tudi morebitna do zdaj zbrana sredstva v dokapitalizaciji bi ob racionalizaciji poslovanja in odprodaji poslovno nepotrebnega premoženja zadoščala, da bi Abanka lahko poslovala v normalnih okvirjih. Če bo dokapitalizacija pripadla, od guvernerja ne pričakujemo uporabe ukrepov, kot so imenovanje pooblaščenca ali prisilnega upravitelja v Abanki, saj za to ni nobene potrebe,« je poudaril predsednik društva MDS Rajko Stankovič.

Dragonja prodaja delnice NLB in Gorenjske banke

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 01. 2013 Stran: 8

Sava

Predsednik uprave Factor banke Ciril Dragonja očitno ne bo več čakal, kdaj bo Sava od njih za sedem milijonov evrov odkupila 26.700 delnic NLB. Za prihodnji teden je banka sklicala dražbo, na kateri bo skušala prodati delnice NLB, hkrati pa tudi dva odstotka delnic Gorenjske banke, ki jih je pri njej že pred leti zastavila Sava.

V Savi pod vodstvom Mateja Narata so pojasnili, da pri napovedani dražbi delnic NLB ne gre za njihove posojilne obveznosti do Factor banke, ampak za opcijsko pogodbo, ki jo je z banko sklenila že nekdanja uprava Save z Janezom Bohoričem na čelu. V Dnevniku smo razkrili, daje bil prvotni lastnik delnic Merkur, ki jih je nato po visoki ceni prodal gostinski družbi Vital in s tem prišel do sedmih milijonov evrov likvidnih sredstev. Posel je vzel pod drobnogled tudi ATVP, saj je obstajal sum, daje država z nakupom prekršila zakon o prevzemih (Vital je prek Taluma v večinski državni lasti). Že dan po našem razkritju je Vital delnice NLB prodal naprej Factor banki. Ta je imela s Savo sklenjeno opcijsko pogodbo, po kateri bi morala slednja konec leta 2012 odkupiti paket delnic.

Delnice Gorenjske banke in NLB gredo na dražbo

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja,Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 01. 2013 Stran: 9

Factor banka Izklicna cena za NLB bo 37,75 evra za delnico - Prodajala bo tudi propadla Poteza Naložbe - »Čas ni pravi«

Ljubljana - Factor banka bo na dražbi prodajala delnice Gorenjske banke in NLB. Zadnje bo poskusila prodati po izklicni ceni 37,75 evra. Za primerjavo: država je delnice NLB od KBC odkupila po en evro.

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji je za 5. februar sklicala dražbo, na kateri bo Factor banka prodajala 6050 delnic oziroma 1,8-odstotni delež Gorenjske banke in 26.748 delnic oziroma okoli 0,2-odstotni delež NLB. Delnice posameznega izdajatelja se prodajajo zgolj v paketu. Izklicna cena za delnice Gorenjske banke je 4,719 milijona evrov oziroma 780 evrov na delnico, izklicna cena za paket delnic NLB pa je 1,009 milijona evrov oziroma 37,75 evra na delnico.

Spomnimo, država je od belgijske KBC konec lanskega leta odkupila 22-odstotni delež NLB za 2,76 milijona evrov, torej za en evro na delnico. Finančni minister Janez Šušteršič je takrat poudaril, da je tako nizka cena rezultat pogajanj in ne kaže realne vrednosti banke.

Banke dale družbi še nekaj upanja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 28. 01. 2013 Stran: 7

NFD Holding

V NFD, ki so mu banke le za nekaj mesecev podaljšale posojila, se pripravljajo na prodajo družbe za upravljanje NFD DZU. Pripravljen je tudi teren za odpoklic prokurista družbe Stanislava Valanta.

Upravi NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca se je z bankami upnicami v zadnjih dneh uspelo dogovoriti o podaljšanju okoli 65 milijonov evrov posojil, vendar le do maja oziroma junija.

S tem so banke holdingu, ki ima še vedno več kot 65.000 malih delničarjev, dale še nekaj mesecev upanja za preživetje. V naslednjih tednih bi morali bankirji predvidoma sprejeti tudi odločitev o dolgoročnem reprogramu posojil, rok za sklenitev dogovora pa se po neuradnih informacijah izteče v začetku aprila. Do tedaj bo morala uprava NFD Holdinga pripraviti tudi terminski načrt prodaje naložb ter poplačila dolgov. Edina večja naložba, ki bi jo NFD Holding po reorganizaciji obdržal, so Hoteli Bernardin, ki pa morajo v naslednjih letih prav tako znižati svojo zadolženost in izboljšati dobičkonosnost poslovanja.

Začel se je drugi krog dokapitalizacije Abanke

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 18. 01. 2013 Stran: 9

Včeraj se je začel drugi krog dokapitalizacije Abanke Vipe, v katerem bodo nove delnice do konca meseca lahko vplačali le obstoječi delničarji. V prvem krogu dokapitalizacije so delničarji vplačali za 23,1 milijona evrov novih delnic, od česar pretežni del le Zavarovalnica Triglav. Gorenjska banka v prvem krogu dokapitalizacije ni sodelovala, mali delničarji pa so vplačali le za nekaj tisoč evrov novih delnic.

Triglav bo dokapitaliziral Abanko

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 01. 2013 Stran: 9

Triglav bo dokapitaliziral Abanko Sveži denar Delničarji lahko vplačajo nove delnice banke po zgodovinsko nizki ceni 4,20 evra


Ljubljana - Zavarovalnica Triglav je sporočila, da je začela postopek za dokapitalizacijo Abanke, v kateri želi ohraniti svoj četrtinski delež. Dokapitalizacija bo uspešna, če bodo delničarji vplačili do 50 milijonov evrov svežega kapitala. Vanja Tekavec Včeraj se je iztekel prvi krog dokapitalizacije, s katero želi uprava Abanke zbrati od 50 do 90 milijonov evrov svežega kapitala. Zdaj je že jasno, da bo vsaj del denarja banki zagotovil njen največji državni delničar, Zavarovalnica Triglav, iz katere so včeraj sporočili, da bodo že v prvem krogu vplačali sredstva v višini svojega četrtinskega (25,6 odstotka) lastniškega deleža. Takšna odločitev je tudi v interesu delničarjev Triglava, so včeraj zapisali v največji domači zavarovalnici in poudarili, da Triglav kot »dober gospodar podpira razvoj kapitalske trdnosti Abanke Vipa«.

Včerajšnje sporočilo iz Triglava odpira možnost, da bi dokapitalizacija banke, ki ima na domačem trgu zdaj 7,7-odstotni delež, v drugem poskusu vendarle lahko uspela. To bo odvisno tudi od tega, ali bodo delnice vplačali tudi drugi obstoječi delničarji s prednostno pravico. Pričakovati je, da se bo za vpis novih delnic odločila Gorenjska banka, za katero je sodelovanje pri dokapitalizaciji strateško pomembno zaradi morebitnega poznejšega združevanja z Abanko. Manj pa je jasno, kakšne so namere kranjske Save in preostalih delničarjev iz državnega bloka, ki so v Abanki brez glasovalnih pravic.

Delnice Abanke je v tokratni dokapitalizaciji sicer mogoče vplačati po zgodovinsko nizki ceni, 4,20 evra. Glavni pogoj Triglava za sodelovanje pri dokapitalizaciji je ponovna oživitev glasovalnih pravic v Abanki. To bo mogoče le, če blok državnih lastnikov s Triglavom na čelu z dokapitalizacijo ne bo presegel 33-odstotni prevzemni prag.

Strategija odvisna od dogovora z bankirji

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 15. 12. 2012

Nadaljnje razdolževanje Save bo v veliki meri odvisno od dogovora o znižanju obrestne mere in reprogramu preostalih bančnih posojil, ki se bodo zaradi prodaje gumarske dejavnosti, nepremičnin, Term Maribor in energetike znižala na okoli 170 milijonov evrov.

Zaradi prodaje gumarstva in večjega dela nepremičninske dejavnosti ter napovedanih dodatnih slabitev naložbe v delnice Abanke Vipe so nadzorniki upravi Save pod vodstvom Mateja Narata naložili, naj v čim krajšem času pripravi nov načrt za prihodnje leto. Podrobnosti v Savi za zdaj še ne razkrivajo, bo pa uresničevanje strategije in nadaljnje razdolževanje holdinga v veliki meri odvisno od dogovora z bankami o znižanju obrestnih mer in reprogramu 170 milijonov evrov posojil.

Samo letos je Sava plačala za 20 milijonov evrov obresti, v začetku prihodnjega leta, ko bo dobila kupnino za gumarstvo, pa bo bankam vrnila še okoli 70 milijonov evrov glavnic posojil. Kupnino naj bi Sava po predvidevanjih naših virov dobila najkasneje do konca februarja, ko bi se morali zaključiti tudi pogovori z bankami upnicami. Že v kratkem bo Sava prodala tudi Energetiko Črnomelj in bosansko-hercegovsko družbo Ensa ter tako v celoti izstopila iz energetske dejavnosti. Večjih prihodkov Sava v prihodnjem letu predvidoma ne bo imela, saj je prodajo preostalih nepremičnin pričakovati šele v letu 2014. Gorenjska banka, Abanka Vipa in Sava Turizem pa prihodnje leto predvidoma ne bodo sposobne izplačati dividend. V prihodnjem letu se bodo znižali tudi prihodki od najemnin, saj je Sava svoji turistični družbi pred kratkim prodala nekatere blejske hotele, ki jih je Sava Turizem pred tem imela v najemu.

Adut je delež v Abanki

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 11. 2012 Stran: 9

Sava Rezultati odvisni tudi od vrednotenja

Ljubljana - Letošnje poslovanje kranjske Save, ki jo do bank bremeni za dobrih 361 milijonov evrov dolgov, bo odvisno tudi od vrednotenja naložbe v Abanki Vipa, v kateri je Sava četrtinska lastnica.

Slabe naložbe že štiri leta zapored klestijo dobiček kranjske Save. Negativen trend se je nadaljeval tudi v prvem devetmesečju letos, ko je kranjska skupina zaradi novih slabitev in izpada načrtovanih dividend iz finančnih naložb (zlasti bank) ustvarila izgubo v višini 11,5 milijona evrov.

Vendar s tem slabih napovedi za delničarje Save še ni konec, saj so iz Save včeraj sporočili, da bo na poslovni izid letos vplivalo tudi vrednotenje naložbe v Abanko Vipa; kar poslovna javnost razume kot signal za morebitne nove slabitve. »To verjetno pomeni, da se bo izguba Save še povečala, saj Abanka nujno potrebuje sveži denar, njena delnica je tudi zelo nelikvidna. Po drugi strani ne vemo, kako je z naložbo Save v Gorenjski banki,« je včeraj ugibal predsednik društva MDS Rajko Stankovič.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.