Gorenjska banka

Dragonja prodaja delnice NLB in Gorenjske banke

Medij: Dnevnik Avtorji: M. P. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 01. 2013 Stran: 8

Sava

Predsednik uprave Factor banke Ciril Dragonja očitno ne bo več čakal, kdaj bo Sava od njih za sedem milijonov evrov odkupila 26.700 delnic NLB. Za prihodnji teden je banka sklicala dražbo, na kateri bo skušala prodati delnice NLB, hkrati pa tudi dva odstotka delnic Gorenjske banke, ki jih je pri njej že pred leti zastavila Sava.

V Savi pod vodstvom Mateja Narata so pojasnili, da pri napovedani dražbi delnic NLB ne gre za njihove posojilne obveznosti do Factor banke, ampak za opcijsko pogodbo, ki jo je z banko sklenila že nekdanja uprava Save z Janezom Bohoričem na čelu. V Dnevniku smo razkrili, daje bil prvotni lastnik delnic Merkur, ki jih je nato po visoki ceni prodal gostinski družbi Vital in s tem prišel do sedmih milijonov evrov likvidnih sredstev. Posel je vzel pod drobnogled tudi ATVP, saj je obstajal sum, daje država z nakupom prekršila zakon o prevzemih (Vital je prek Taluma v večinski državni lasti). Že dan po našem razkritju je Vital delnice NLB prodal naprej Factor banki. Ta je imela s Savo sklenjeno opcijsko pogodbo, po kateri bi morala slednja konec leta 2012 odkupiti paket delnic.

Delnice Gorenjske banke in NLB gredo na dražbo

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja,Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 01. 2013 Stran: 9

Factor banka Izklicna cena za NLB bo 37,75 evra za delnico - Prodajala bo tudi propadla Poteza Naložbe - »Čas ni pravi«

Ljubljana - Factor banka bo na dražbi prodajala delnice Gorenjske banke in NLB. Zadnje bo poskusila prodati po izklicni ceni 37,75 evra. Za primerjavo: država je delnice NLB od KBC odkupila po en evro.

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji je za 5. februar sklicala dražbo, na kateri bo Factor banka prodajala 6050 delnic oziroma 1,8-odstotni delež Gorenjske banke in 26.748 delnic oziroma okoli 0,2-odstotni delež NLB. Delnice posameznega izdajatelja se prodajajo zgolj v paketu. Izklicna cena za delnice Gorenjske banke je 4,719 milijona evrov oziroma 780 evrov na delnico, izklicna cena za paket delnic NLB pa je 1,009 milijona evrov oziroma 37,75 evra na delnico.

Spomnimo, država je od belgijske KBC konec lanskega leta odkupila 22-odstotni delež NLB za 2,76 milijona evrov, torej za en evro na delnico. Finančni minister Janez Šušteršič je takrat poudaril, da je tako nizka cena rezultat pogajanj in ne kaže realne vrednosti banke.

Banke dale družbi še nekaj upanja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 28. 01. 2013 Stran: 7

NFD Holding

V NFD, ki so mu banke le za nekaj mesecev podaljšale posojila, se pripravljajo na prodajo družbe za upravljanje NFD DZU. Pripravljen je tudi teren za odpoklic prokurista družbe Stanislava Valanta.

Upravi NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca se je z bankami upnicami v zadnjih dneh uspelo dogovoriti o podaljšanju okoli 65 milijonov evrov posojil, vendar le do maja oziroma junija.

S tem so banke holdingu, ki ima še vedno več kot 65.000 malih delničarjev, dale še nekaj mesecev upanja za preživetje. V naslednjih tednih bi morali bankirji predvidoma sprejeti tudi odločitev o dolgoročnem reprogramu posojil, rok za sklenitev dogovora pa se po neuradnih informacijah izteče v začetku aprila. Do tedaj bo morala uprava NFD Holdinga pripraviti tudi terminski načrt prodaje naložb ter poplačila dolgov. Edina večja naložba, ki bi jo NFD Holding po reorganizaciji obdržal, so Hoteli Bernardin, ki pa morajo v naslednjih letih prav tako znižati svojo zadolženost in izboljšati dobičkonosnost poslovanja.

Začel se je drugi krog dokapitalizacije Abanke

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 18. 01. 2013 Stran: 9

Včeraj se je začel drugi krog dokapitalizacije Abanke Vipe, v katerem bodo nove delnice do konca meseca lahko vplačali le obstoječi delničarji. V prvem krogu dokapitalizacije so delničarji vplačali za 23,1 milijona evrov novih delnic, od česar pretežni del le Zavarovalnica Triglav. Gorenjska banka v prvem krogu dokapitalizacije ni sodelovala, mali delničarji pa so vplačali le za nekaj tisoč evrov novih delnic.

Triglav bo dokapitaliziral Abanko

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 01. 2013 Stran: 9

Triglav bo dokapitaliziral Abanko Sveži denar Delničarji lahko vplačajo nove delnice banke po zgodovinsko nizki ceni 4,20 evra


Ljubljana - Zavarovalnica Triglav je sporočila, da je začela postopek za dokapitalizacijo Abanke, v kateri želi ohraniti svoj četrtinski delež. Dokapitalizacija bo uspešna, če bodo delničarji vplačili do 50 milijonov evrov svežega kapitala. Vanja Tekavec Včeraj se je iztekel prvi krog dokapitalizacije, s katero želi uprava Abanke zbrati od 50 do 90 milijonov evrov svežega kapitala. Zdaj je že jasno, da bo vsaj del denarja banki zagotovil njen največji državni delničar, Zavarovalnica Triglav, iz katere so včeraj sporočili, da bodo že v prvem krogu vplačali sredstva v višini svojega četrtinskega (25,6 odstotka) lastniškega deleža. Takšna odločitev je tudi v interesu delničarjev Triglava, so včeraj zapisali v največji domači zavarovalnici in poudarili, da Triglav kot »dober gospodar podpira razvoj kapitalske trdnosti Abanke Vipa«.

Včerajšnje sporočilo iz Triglava odpira možnost, da bi dokapitalizacija banke, ki ima na domačem trgu zdaj 7,7-odstotni delež, v drugem poskusu vendarle lahko uspela. To bo odvisno tudi od tega, ali bodo delnice vplačali tudi drugi obstoječi delničarji s prednostno pravico. Pričakovati je, da se bo za vpis novih delnic odločila Gorenjska banka, za katero je sodelovanje pri dokapitalizaciji strateško pomembno zaradi morebitnega poznejšega združevanja z Abanko. Manj pa je jasno, kakšne so namere kranjske Save in preostalih delničarjev iz državnega bloka, ki so v Abanki brez glasovalnih pravic.

Delnice Abanke je v tokratni dokapitalizaciji sicer mogoče vplačati po zgodovinsko nizki ceni, 4,20 evra. Glavni pogoj Triglava za sodelovanje pri dokapitalizaciji je ponovna oživitev glasovalnih pravic v Abanki. To bo mogoče le, če blok državnih lastnikov s Triglavom na čelu z dokapitalizacijo ne bo presegel 33-odstotni prevzemni prag.

Strategija odvisna od dogovora z bankirji

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 15. 12. 2012

Nadaljnje razdolževanje Save bo v veliki meri odvisno od dogovora o znižanju obrestne mere in reprogramu preostalih bančnih posojil, ki se bodo zaradi prodaje gumarske dejavnosti, nepremičnin, Term Maribor in energetike znižala na okoli 170 milijonov evrov.

Zaradi prodaje gumarstva in večjega dela nepremičninske dejavnosti ter napovedanih dodatnih slabitev naložbe v delnice Abanke Vipe so nadzorniki upravi Save pod vodstvom Mateja Narata naložili, naj v čim krajšem času pripravi nov načrt za prihodnje leto. Podrobnosti v Savi za zdaj še ne razkrivajo, bo pa uresničevanje strategije in nadaljnje razdolževanje holdinga v veliki meri odvisno od dogovora z bankami o znižanju obrestnih mer in reprogramu 170 milijonov evrov posojil.

Samo letos je Sava plačala za 20 milijonov evrov obresti, v začetku prihodnjega leta, ko bo dobila kupnino za gumarstvo, pa bo bankam vrnila še okoli 70 milijonov evrov glavnic posojil. Kupnino naj bi Sava po predvidevanjih naših virov dobila najkasneje do konca februarja, ko bi se morali zaključiti tudi pogovori z bankami upnicami. Že v kratkem bo Sava prodala tudi Energetiko Črnomelj in bosansko-hercegovsko družbo Ensa ter tako v celoti izstopila iz energetske dejavnosti. Večjih prihodkov Sava v prihodnjem letu predvidoma ne bo imela, saj je prodajo preostalih nepremičnin pričakovati šele v letu 2014. Gorenjska banka, Abanka Vipa in Sava Turizem pa prihodnje leto predvidoma ne bodo sposobne izplačati dividend. V prihodnjem letu se bodo znižali tudi prihodki od najemnin, saj je Sava svoji turistični družbi pred kratkim prodala nekatere blejske hotele, ki jih je Sava Turizem pred tem imela v najemu.

Adut je delež v Abanki

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 11. 2012 Stran: 9

Sava Rezultati odvisni tudi od vrednotenja

Ljubljana - Letošnje poslovanje kranjske Save, ki jo do bank bremeni za dobrih 361 milijonov evrov dolgov, bo odvisno tudi od vrednotenja naložbe v Abanki Vipa, v kateri je Sava četrtinska lastnica.

Slabe naložbe že štiri leta zapored klestijo dobiček kranjske Save. Negativen trend se je nadaljeval tudi v prvem devetmesečju letos, ko je kranjska skupina zaradi novih slabitev in izpada načrtovanih dividend iz finančnih naložb (zlasti bank) ustvarila izgubo v višini 11,5 milijona evrov.

Vendar s tem slabih napovedi za delničarje Save še ni konec, saj so iz Save včeraj sporočili, da bo na poslovni izid letos vplivalo tudi vrednotenje naložbe v Abanko Vipa; kar poslovna javnost razume kot signal za morebitne nove slabitve. »To verjetno pomeni, da se bo izguba Save še povečala, saj Abanka nujno potrebuje sveži denar, njena delnica je tudi zelo nelikvidna. Po drugi strani ne vemo, kako je z naložbo Save v Gorenjski banki,« je včeraj ugibal predsednik društva MDS Rajko Stankovič.

AUKN bi nove revizije v hčerah NLB

Medij: Finance Avtorji: Weiss Monika Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: F Datum: 23. 11. 2012 Stran: 15

Ali kdo verjame, da bodo nove in nove revizije pripeljale do imen, kijih še ne poznamo?

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države, katere prvi mož Janez Bencina je od ponedeljka v odstopu, je- brez potrebnega soglasja vlade - predlagala: delničarji NLB naj izglasujejo nezaupnico članoma uprave Davidu Benedku in Marku Jazbecu ter sprožijo forenzično revizijo frankfurtske LHB in ziiriške NLB InterFinanz. Na AUKN trdijo: predlog smo pripravljali s finančnim ministrstvom.


A na ministrstvu (MF) sodelovanja z AUKN niso potrdili. Še več, odpisali so le: »AUKN mora o predlogih sklepov pridobiti predhodno soglasje vlade, vendar pa vlada o tem soglasju ni odločala.« Predloga sta sicer že uvrščena na dnevni red skupščine NLB 14. decembra. Po eni od teorij, kije krožila včeraj, je za predlog AUKN odgovoren visoki funkcionar MF (ne minister), ki naj bi imel določene »osebne vidike«.

Benedku in Jazbecu dnevi šteti že od septembra

AUKN je nezaupnico Benedku in Jazbecu utemeljil le z enim stavkom: »Zaradi slabih poslovnih rezultatov banke in slabšajočih se projekcij poslovanja banke.« Ob tem ni jasno, zakaj AUKN ni predlagal nezaupnice tudi za belgijskega člana uprave Guya Snoeksa, ki je tako kot omenjena ostal v upravi NLB iz časa Boža Jašoviča, zdaj uslužbenca Gorenjske banke.

Dokapitalizacijo bodo izvedli šele prihodnje leto

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 20. 11. 2012 Stran: 8

Abanka Vipa

Možnosti, da bi Abanka Vipa še pred iztekom letošnjega leta izvedla načrtovano 90-milijonsko dokapitalizacijo, so padle v vodo. Gorenjska banka je namreč včeraj rok za vplačilo delnic s podporo Save podaljšala s treh tednov na dva meseca.


Predsedniku uprave Abanke Vipe Jožetu Leniču do konca letošnjega leta ne bo uspelo izpolniti zahtev Banke Slovenije in količnika temeljnega kapitala (Core Tier 1) s trenutnih 6,2 odstotka zvišati na dobrih devet odstotkov.

Načrtovane 90-milijonske dokapitalizacije namreč pred koncem januarja sploh ne bodo mogli končati, za kar je včeraj poskrbela Gorenjska banka. Njen predstavnik Matevž Slapničar je namreč na sami skupščini Abanke vložil nasprotni predlog, s katerim je rok za vplačilo dokapitalizacijskih delnic po ceni 4,2 evra za delnico podaljšal iz treh tednov na dva meseca. Po predlogu Gorenjske banke bo samo prvi krog dokapitalizacije, v katerem bodo nove delnice v proporcionalnih deležih vplačevali le obstoječi delničarji, trajal 30 dni. Obstoječi lastniki bodo imeli izključno pravico vplačila novih delnic tudi v drugem krogu, ki bo trajal 14 dni, šele v tretjem dvotedenskem krogu pa bodo delnice lahko kupili tudi potencialni zunanji investitorji. Hkrati s podaljšanjem roka za dokapitalizacijo je Gorenjska banka večjim lastnikom omogočila tudi taktiziranje pri dokapitalizaciji, saj bodo lastniki vplačilo novih delnic pogojevali s sodelovanjem preostalih delničarjev.

Gorenjska banka prevzema Abanko?

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 20. 11. 2012 Stran: 9

Na včerajšnji skupščini Abanke sta imeli glavno besedo Sava in njena Gorenjska banka. Bodo v Triglavu odgovorili s prevzemom Abanke?

Kakor je bilo mogoče predvideti, sta na včerajšnji skupščini Abanke Vipa glavno besedo imeli kranjska Sava in njena Gorenjska banka, v kateri ima Sava 49,8-odstotno lastništvo, saj sta imeli več kot polovico na skupščini Abanke prisotnih delnic z glasovalno pravico. Zavarovalnica Triglav kot največja delničarka Abanke Vipa ter novogoriški Hit, Sod in Telekom Slovenije tudi tokrat niso imeli glasovalnih pravic, saj bi morale z državo povezane družbe bodisi znižati skupno lastništvo pod 33- odstotni prevzemni prag ali pa objaviti prevzemno ponudbo po 52 evrov za delnico, po kolikor jih je pred leti sicer (do)kupovala državna Luka Koper. Z nasprotnim predlogom Gorenjske banke je bil izglasovan sklep o dokapitalizaciji Abanke Vipa in o novem članu nadzornega sveta.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.