Gorenjska banka

Jazbec pošilja holding v stečaj

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 12. 2013 Stran: 8

NFD Holding

Rdeča luč sanaciji NFD Holdinga je več kot zgovorna in jasno kaže, da Banka Slovenije pod nobenim pogojem ne bo dovolila reševanja holdingov, četudi bi bilo to v ekonomskem interesu bank in bi se delničarji prostovoljno odpovedali svojemu lastništvu v holdingu.


Čeprav je NFD Holding v letu in pol po zamenjavi uprave prodal za več kot 30 milijonov evrov finančnih naložb in odplačal dobršen del bančnih posojil, za centralne bankirje to ni dovolj. Svet banke Slovenije pod vodstvom guvernerja Boštjana Jazbeca je namreč po naših informacijah sanaciji NFD Holdinga prižgal rdečo luč in njegovim bankam upnicam prepovedal vstop v lastništvo.

Dokapitalizacija s pretvorbo manjšega dela posojil v kapital NFD Holdinga je bila eden od ključnih pogojev sanacije, na dokapitalizacijo pa je bil vezan tudi že pred več kot pol leta sklenjeni dogovor z bankami. Uprava NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca se je že sredi letošnjega leta z bankami dogovorila o reprogramu okoli 50 milijonov evrov posojil in načrtu finančnega prestrukturiranja, ki predvideva prodajo vseh finančnih naložb in nepremičnin v roku dveh oziroma treh let. Prav tako so dokapitalizacijo na skupščini že potrdili tudi delničarji NFD Holdinga, čeprav so s tem dejansko podprli razvodenitev svojega lastništva. Po dokapitalizaciji bi namreč sedanji lastniki obdržali le nekaj odstotkov delnic, upniki pa bi imeli v lasti več kot 90-odstotni lastniški delež. A dogovor so vseskozi blokirali centralni bankirji, ki Abanki, Banki Celje in Gorenjski banki niso dali dovoljenja pridobitev kvalificiranega deleža v NFD Holdingu.

NFD čaka soglasje Banke Slovenije

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 16. 11. 2013 Stran: 10

Konverzija ali stečaj Bo bankam dovolila vstopiti v lastništvo holdinga?

Ljubljana - Ce se Banka Slovenije ne bo strinjala s pretvorbo terjatev Abanke, Gorenjske banke in Banke Celje v lastniški delež holdinga NFD, bo v stečaju končal še eden od domačih finančnih holdingov, je opozoril predsednik društva MDS Rajko Stankovič. 


Holding NFD velja za enega od finančnih holdingov, ki v zadnjem času pospešeno prodajajo svoje premoženje. Skupaj je v zadnjih dveh letih zmanjšal svojo izpostavljenost do bank za približno 32 milijonov evrov naložb, vendar to ni rešilo holdinga, ki je že nekaj mesecev kapitalsko neustrezen. Uprava holdinga je zato na junijski skupščini lastnikom in upnikom predlagala, naj kapitalsko ustreznost zagotovijo tudi s pretvorbo svojih terjatev v lastniške deleže; delničarji so predlog potrdili z večino glasov, a je za zdaj ostalo zgolj pri skupščinskem sklepu, saj mora zeleno luč načrtovani dokapitalizaciji po novem prižgati tudi Banka Slovenije.

»Po našem mnenju je vstop upnikov v lastniški kapital najboljša rešitev za delničarje in upnike holdinga. Kako bo odločila Banka Slovenije, ne bi hotel ugibati, bomo pa upoštevali voljo regulatorja, kakršna ta že bo,« je poudaril predsednik uprave holdinga NFD Miran Kraševec ki je razloge za reševanje holdinga že predstavila na Banki Slovenije. Pisni poziv, naj BS čim prej odloči o usodi holdinga NFD, je prejšnji teden na njenega guvernerja naslovilo tudi društvo Mali delničarji Slovenije.

Bo holding pokopal kar guverner Boštjan Jazbec?

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 14. 11. 2013 Stran: 8

NFD Holding

Usoda NFD Holdinga zaradi zavlačevanja Banke Slovenije že več mesecev visi v zraku. Vse več je znamenj, da nameravajo centralni bankirji holding spraviti v stečaj, čeprav se je ta z bankami že dogovoril o reprogramu posojil.

NFD Holding, ki ima še vedno več kot 71.500 malih delničarjev, očitno utegne spraviti v stečaj kar Banka Slovenije pod vodstvom guvernerja Boštjana Jazbeca.

Čeprav je upravi NFD Holdinga pod vodstvom Mirana Kraševca v zadnjih dveh letih uspelo prodati že za več kot 30 milijonov evrov naložb, obenem pa je z bankami podpisala tudi dogovor o reprogramu okoli 50 milijonov evrov posojil, Abanka, Banka Celje in Gorenjska banka po več kot petih mesecih še kar čakajo na soglasje Banke Slovenije za vstop v lastništvo holdinga. Brez soglasja Banke Slovenije omenjene tri banke ne morejo dokapitalizirati NFD Holdinga, ki bo brez dodatnega kapitala končal v stečaju. Zakaj odlašajo z odločitvijo, v Banki Slovenije niso želeli pojasniti, po neuradnih informacijah pa naj bi se nagibali k temu, da bi NFD Holding končal v stečaju. Temu pritrjujejo tudi zadnje poteze Banke Slovenije, ki je od bank upnic pred dnevi ponovno zahtevala obrazložitev razlogov za dokapitalizacijo NFD Holdinga, čeprav so jim bankirji te podrobneje predstavili že pred več meseci.

Skupna delničarjem 1,2 milijona evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 21. 09. 2013 Stran: 8

Skupna pokojninska družba, katere največji lastniki so Zavarovalnica Triglav, NLB in Gorenjska banka, bo med delničarje razdelila skoraj 1,2 milijona evrov od 9,13 milijona evrov bilančnega dobička ali 37 evrov bruto dividende za delnico. Delničarji so na skupščini, ki je potekala ob koncu avgusta, podelili med drugim tudi razrešnico upravi, ki ji predseduje Aljoša Uršič, in nadzornemu svetu.

Ob polletju dobiček, ob koncu leta verjetno izguba

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Zaplotnik Cveto Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 30. 08. 2013 Stran: 2

Gorenjska banka je v prvem polletju poslovala z dobičkom, predsednik uprave Gorazd Trček pa je na skupščini delničarjev napovedal, da bo ob koncu leta verjetno izguba, ki pa naj bi bila manjša kot lani. Med desetimi bankami, v katerih bo Banka Slovenije opravila stresni test, je tudi Gorenjska banka.


Predoslje - Delničarji Gorenjske banke so na sredini skupščini, na kateri je bilo navzočih 79,4 odstotka predstavnikov kapitala s pravico do glasovanja, potrdili vse predlagane sklepe. V osrednji točki dnevnega reda so se seznanili z ugotovitvijo, da je banka lani poslovala negativno, z 62,2 milijona evrov izgube, ki jo je ob sestavi računovodskih izkazov pokrila iz prenesenega čistega dobička in iz drugih rezerv iz dobička. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za lansko poslovno leto, pooblastili so upravo za nakup lastnih delnic, spremenili statut banke in izvolili tri nove člane nadzornega sveta. Uprava banke bo na podlagi sprejetega sklepa lahko od 13. decembra letos do 28. februarja 2015 kupovala lastne delnice po ceni od 20 do 110 odstotkov knjigovodske vrednosti, pri odsvajanju teh delnic pa bo izključena prednostna pravica delničarjev. Spremenjeni statut omogoča upravi, da ob soglasju nadzornega sveta lahko poveča osnovni kapital do zneska 6,9 milijona evrov, vendar to ne zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti, ampak zavoljo potrebe po hitrem odzivanju na finančnih trgih in morebitnega kapitalskega povezovanja. Uprava bo pri tem lahko izključila prednostno pravico delničarjev do pridobitve novih delnic. Ker so trije člani nadzornega sveta odstopili, so na skupščini imenovali nove: Gregorja Rovanška, Mirana Kalčiča in Andreja Andoljška, ki je sicer v ponedeljek odstopil kot član nadzornega sveta Abanke. Eden od delničarjev je napovedal izpodbojno tožbo na sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in o spremembi statuta banke.

25. skupščina družbe Gorenjska banka, d.d.

Od 07.08. do 22.08.2013 poteka zbiranje pooblastil za 25. redno skupščino družbe Gorenjska banka, d.d., ki bo potekala 28.08.2013 ob 12.00 uri, v dvorani Elegans v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Gorenjska banka pa kliknite tukaj.

Gorenjska banka

Datum skupščine: 
28.08.2013 - 12:00
Naslov: 
v dvorani Elegans, v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, Kranj.
Status: 
arhivirana

Kateri nadzorniki v javnih družbah so lahko na robu?

Medij: Finance Avtorji: Smrekar Iskrić Tanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja:Datum: 05. 07. 2013 Stran: 15

Letos se menja vrsta nadzornih svetov (NS) večjih, javnih družb. Gre vsem novim članom NS zaupati, da bodo neodvisni?

Se lahko kateri od njih pri odločanju znajde v nasprotju interesov, saj denimo nadzoruje konkurenčno družbo podjetja, ki ga vodi? Preverili smo nekaj primerov.

1. Triglav

Zavarovalnico, ki prodaja tudi pokojninska zavarovanja in ima zavarovalnico na Hrvaškem, nadzoruje Dubravko Štimac, šef hrvaške pokojninske družbe PBZ CroatiaOsiguranje. Čebi družba imela sedež v Sloveniji, bi agencija za zavarovalni nadzor (AZN) verjetno ukrepala, prav zaradi nasprotja interesov, in zahtevala zamenjavo nadzornikov. Štimac pravi, da nikakor ni v nasprotju interesov: »Kot delničarjem nam je interes blaginja družbe. Želimo stabilno rast delnice.«

AZN preverja izpolnjevanje pogojev nadzornikov v vseh zavarovalnicah (gre za redno preverjanje), in ne le v Triglavu. Nekateri so se že spraševali, ali član NS Triglava, predstavnik malih delničarjev MDS Rajko Stankovič, izpolnjuje vse pogoje. Sam pravi, da jih (več o tem na http://www.finance. si/8342110) in da ima in znanja in izkušnje.

2. Laško

Medja in Bratuškova sestavila nadzorni svet

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 21. 06. 2013 Stran: 10

Pivovarna Laško

V nadzornem svetu Laškega se je našel prostor za osebnega prijatelja predsednika uprave NLB Janka Medje in nekdanjega generalnega direktorja SŽ, ki gaje tja spravila predsednica vlade Alenka Bratušek.


Nadzorni svet Pivovarne Laško je po novem sestavljen po meri predsednika uprave NLB Janka Medje in predsednice vlade Alenke Bratušek.

Delničarji pivovarne, med katerimi so največje banke, so namreč na včerajšnji skupščini popolnoma prevetrili nadzorni svet Laškega. V njem zdaj sedijo predsednik uprave Droge Kolinske Enzo Smrekar, član uprave Gorenja Peter Groznik, nekdanji generalni direktor Slovenskih železnic Goran Brankovič in Jože Bajuk iz državne Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP). Medtem ko Smrekar kot osebni prijatelj Medje in Groznik spadata v kvoto NLB, Bajuka pa je predlagal državni Kad, naj bi Brankovič v nadzorni svet prišel na željo premierke Bratuškove.

Dvom o pravi ceni za Mercator

Medij: Večer Avtorji: Ferluga Irena Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 15. 06. 2013 Stran: 2

Pri Mercatorju ne gre le za poslovno odločitev, pač pa tudi za politično

Včerajšnje vprašanje za več milijonov evrov je bilo, ali je NLB v resnici prodala svoj delež Mercatorja Agrokorju. Iz NLB so pozno popoldne odgovorili: "Pogajanja med konzorcijem in kupcem za Mercator tečejo, zato ne moremo razkrivati podrobnosti in postopkov. To tudi ne bi bilo korektno, saj je NLB le eden od članov konzorcija prodajalcev. Gre za zahteven in občutljiv proces dezinvestiranja, ki je vnaprej jasno ciljno opredeljen v okviru področja za nestrateške dejavnosti." Po naših informacijah je uprava Janka Medje odločitev o prodaji že sprejela, z njo je soglašal tudi vladni vrh, torej država, kije lastnica NLB, kar smo objavili včeraj. V pričakovanju sporočila, da bo Mercator v devetem poskusu vendarle prodan, je tečaj delnice na Ljubljanski borzi včeraj močno poskočil, povečan je bil tudi obseg trgovanja z njo. Za več kot pol milijona evrov je bilo prometa, tečaj pa je poskočil za 11,76 odstotka na 105 evrov za delnico. Matjaž Bernik, član uprave borzne hiše Ilirika, je to pojasnil s pričakovanjem vlagateljev, da bo posel sklenjen, zato se je razlika med tržnim tečajem in predvideno kupnino, ki jo ponuja Agrokor, zmanjšala. Uradni odgovori iz bank, članic konzorcija za prodajo Mercatorja, so bili skoraj enaki. Iz Hvpo Alpe-Adria Bank so odgovorili: "Skladno z bančnim kodeksom, veljavno zakonodajo in ciljem zaščite interesov naših strank, posameznih procesov in postopkov ne moremo komentirati." Enak odgovor smo dobili iz Gorenjske banke, podobnega iz UniCredit banke. V bankah je zelo verjetno, da bodo prodajo potrjevali nadzorni sveti. Tako je bilo decembra 2011, ko je nadzorni svet Nove KBM soglašal s prodajo deleža banke, a do nje ni prišlo, ker je nadzorni svet NLB sejo, na kateri naj bi o tem sklepal, prekinil.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.