Novice

Cinkarna Celje – 4,20 EUR dividende najkasneje do 09. avgusta

Delničarji Cinkarne Celje, d.d. so se na jubilejni 20. skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem Cinkarne Celje v letu 2015 in ob tem izglasovali predlagano dividendo v višini 4,20 EUR, ki bo izplačana v 60 dneh. Za novo članico Nadzornega sveta (NS) je bila imenovana ga. Urška Podpečan, potem ko je g. Matej Runjak podal odstopno izjavo, sočasno pa sta Uprava in NS prejela razrešnico za delo v minulem letu. Potrjene so bile tudi spremembe statuta, revizijo v letu 2016 pa bo izvajala Deloitte Revizija.

 

Ljubljana in Celje, 07. junij 2016


 

Cinkarna Celje je v letu 2015 ustvarila 169 milijonov EUR prihodkov

Cinkarna Celje je v letu 2015 ustvarila dobrih 169 milijonov EUR prihodkov, kar je 5 % več kot v letu 2014, čisti poslovni izid pa je nižji za 51 % in znaša 6,8 milijona EUR. Razlog za slabše rezultate naj bi bile nižje prodajne marže.

Predsednik Uprave, Tomaž Benčina je v okviru razprave poudaril, da bo do konca prvega kvartala 2017 znano, kakšni okoljski ukrepi bodo potrebni ter seveda kakšni bodo finančni učinki omenjenih okoljskih ukrepov. Zaradi prevelikega števila neznank družba tudi še nima oblikovanih nobenih posebnih rezerv.

Delničarjem Mladinske knjige Založbe 0,17 EUR dividend – imenovan nov NS

Delničarji Mladinske knjige Založbe, d.d. (v nadaljevanju MKZ) so se na današnji seznanili s poslovanjem MKZ v letu 2015 ter ob tem sprejeli sklep, da se slaba polovica bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend, kar pomeni da bodo delničarji prejeli 0,17 EUR bruto dividende na posamezno delnic v roku 60 dni. Prav tako so delničarji imenovali nov Nadzorni svet (NS), v katerega je bil imenovan tudi dosedanji predstavnik malih delničarjev in hkrati tudi Vodja odbora malih delničarjev (OMD) pri Društvu MDS, g. Borut Frantar. Poleg njega so bili v NS imenovani še Maria Anselmi, Duško Kos in Andrej Bošnjak. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 8 % osnovnega kapital.

 

Ljubljana, 06. junij 2016


 

Poslovanje leta 2015 zaznamovano s finančno razbremenitvijo skupine

 

Leto 2015 je bilo za Mladinsko knjigo Založbo, d.d. prelomno. Družba se je s prodajo logistične dejavnosti razbremenila velikih dolgov do bank, ki so bili posledica vodenja in nadzora prejšnje uprave in večinskega lastnika (Zvon Dva Holding). Prodaja logistične dejavnosti je bila nujna in praktično edini možni način razbremenitve družbe. Foto: Petra Sovdat - Finance.

 

Trend padanja prihodkov skupine Mladinska knjiga se tudi v letu 2015 še ni obrnil, so pa nižji prihodki tudi posledica prodaje logistične dejavnosti. Kakorkoli leto 2016 bo pravi pokazatelj učinkov prestrukturiranja družbe, ki so se dogajali v zadnjih štirih letih in upamo lahko, da se je poslovanje družbe stabiliziralo prav tako tudi razmere na domačem in tujih trgih.

 

Obeta se oživitev prodajnega postopka za večinski delež Mladinske knjige

Naslednja leta so za družbo, lahko rečemo izjemno pomembna, saj DUTB ni dolgoročni lastnik in njegova vloga bo iskanje primernega strateškega lastnika, pri čemer želimo sodelovati tudi manjšinski delničarji in seveda v primernem trenutku skupaj z večinskimi delničarji tudi izstopiti iz lastništva. Do takrat pa želimo aktivno upravljati in spremljati dogajanja v družbi. 

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo dividendo prejeli že konec junija

Danes je potekala 41. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na kateri so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015 in med drugim izglasovali tudi 2,5 EUR visoko dividendo, kar je skoraj 10 % donos na 1 delnico. Dividende bodo prejeli tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 02.06..2016, izplačane pa bodo v 25 do 30 dneh. Delničarji so namesto Mateja Runjaka, ki je podal odstopno izjavo z mesta Nadzornega sveta (NS), imenovali Igorja Stebernaka. Pooblaščenec Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Grega Tekavec, je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, prejel 595 pooblastil oziroma več kot 149.000 glasov.

 

Ljubljana, 31. maj 2016


 

 

Za ogled prispevka iz RTV Slovenija 1 z dne 31.05.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Zavarovalnica Triglav ohranja položaj v državi in regiji

Zavarovalnica Triglav na območju Adria regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija) ohranja svoj položaj z 20,1 % deležem, med tem ko v Sloveniji zaseda prvo mesto z 36,1 % tržnim deležem. Rezultati v prvem tromesečju letošnjega leta so primerljivi z enakim obdobjem minulega leta in sicer je skupina Triglav obračunala za 259 milijonov EUR premij, kar je za odstotek slabše kot v preteklem letu.

Podeljena razrešnica, imenovan revizor in sprejete spremembe statuta

Delničarji so na skupščini z veliko večino podprli tudi razrešnico Upravi in NS, za revizorja je bila imenovana revizijska družba Ernst & Young in sicer za obdobje treh let, prav tako pa so bile sprejete tudi spremembe statuta družbe.

Delničarji Istrabenza potrdili vse predlagane sklepe

Na 24. redni skupščini družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala 27. maja 2016 v Portorožu, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 108 delničarjev oz. 3,7 % na skupščini prisotnega kapitala. Skupščine se je sicer udeležilo le 43,45 % kapitala. Skupščina se je med drugim seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2015, podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto, ter izglasovala spremembe statuta družbe. 

 

Ljubljana, 27. maj 2016


 

Razrešnica Upravi in NS

Predsednik uprave Andrej Laznik je seznanil delničarje z Letnim poročilom za poslovno leto 2015. Holding še izvaja postopke dezinvestiranja (kot je npr. prodaja družbe na področju IT umik itn) s ciljem zmanjšanja celotne zadolženosti. Ob tem je predsednik uprave predstavil še rezulate hčerinskih firm v preteklem letu, kjer se vendarle kažejo določeni pozitivni poslovni premiki. Delničarji so hkrati podelili razrešnico dvem sestavam nadzornega sveta družbe. Vsi so prejeli razrešnico z 99,9 % večino.

 

Spremembe statuta družbe

Delničarjem Mlinotesta 0,43 EUR dividende v 30 dneh

Delničarji Mlinotesta so se na današnji 28. skupščini seznanili s poslovanjem družbe Mlinotest, d.d., ki je v letu 2014 ustvarila dobrih 47 milijonov EUR prihodkov (4 % več kot v letu 2014) ter ustvarila dobih 825.000 EUR bilančnega dobička. Največji delničar Mlinotesta, Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji je predlaga, da se sprosti del rezerv iz dobička, tako da bilančni dobiček znaša 1,48 milijona EUR, ter da se ta razdeli med delničarje v obliki dividende (kar znaša 0,43 EUR bruto na delnico). Delničarji so sklep potrdili z 62 % večino, kar pomeni da bodo delničarji dividendo prejeli nakazano v 30 dneh.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 18. maj 2016


 

Mlinotest v letu 2015 pozitivno – pozitivni trend poslovanja tudi v prvem kvartalu 2016

Družba Mlinotest je v letu 2015 poslovala pozitivno in podobno poslovanje je razvidno tudi v 1. kvartalu letošnjega leta, kjer so se prihodki od prodaje povečali še za dodatnih 7 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Uprava je v okviru razprave med drugim pojasnila, da družba uspešno poravnava vse obveznosti do bank ter da ima dobro bonitetno oceno. V luči konsolidacije trga v panogi (prevzem Žita s strani hrvaške Podravke in nakup Pekarn Grosuplje s strani srbskega Don Dona) se namerava Mlinotest usmeriti v nadaljno specializacijo svojih prodajnih programov ter prodajno mrežo usmeriti k trgovcem, kjer se beleži rast prodaje izdelkov Mlinotesta.

Delničarjem Telekom 5,00 EUR dividend; nov član NS Dimitrij Marjanovič

Delničarji družbe Telekom Slovenije so na današnji skupščini, kjer je bilo prisotnega 80 % osnovnega kapitala, izglasovali vse predlagane sklepe, ter med drugim izglasovali tudi dividendo v višini 5 EUR ter za novega člana NS, po nasprotnem predlogu SDH, izvolili Dimitrija Marjanoviča. Poleg tega so bile sprejete tudi spremembe statuta, Uprava in NS pa sta prejela razrešnico za delo v letu 2015. V prvem kvartalu leta 2016 Telekom Slovenije beleži malenkost boljše rezultate kot v enakem obdobju lanskega leta.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

Zavarovalnica Triglav - Organizirano zbiranje pooblastil

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. bodo od dne 16.05.2016 dalje začeli prejemati pooblastila za zastopanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31.05.2016. Tudi tokrat lahko za pooblaščenca izberete predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) in sicer izvršnega sekreterja, Grego Tekavca. Spodaj prilagam celotno obvestilo, objavljeno na Seo-netu, skupaj s povezavami do vzorca pooblastila kakor tudi pisma uprave in informacije o registrskih računih.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

GM-86/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil že leta omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 16. 5. 2016 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano pooblastilo za glasovanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31. 5. 2016. V prilogi tega obvestila je informativno priložen vzorec pooblastila, ki ni namenjen izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila, ki ga prejmete po pošti.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 27. 5. 2016 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.

Dodatno bi vas želeli opozoriti na zakonsko predpisano ukinitev registrskih računov KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki lahko vpliva na vaš položaj kot delničarja. Informacijo objavljamo v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 5. 2016  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.05.2016

Mercator bo investiral v nov logistični center

Delničarji Mercatorja so se danes sestali na 23. skupščni, v okviru katere so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za delo v minulem letu, hkrati pa je bila za revizijo izkazov v letu 2016 izbrana revizijska družba Deloitte revizija. Mercator v naslednjih treh letih predvideva sto milijonsko investicijo v nov logistično center, kar je na skupščini predstavil predsednik uprave Toni Balažič.

 

Ljubljana, 10. maj 2016


 

Poslovno prestruktiranje Mercatorja se počasi zaključuje

Mercator, ki že od leta 2012 izvaja poslovno prestruktiranje svojih dejavnosti, med katerimi prevladuje optimizacija enot in posledično zapiranje neprofitnih prodajaln, postopno posluje vse bolj pozitivno.

Tako je Mercator v letu 2015 ustvaril 'le' slabe 4 milijone EUR izgube, ob tem pa je vidno izboljšal izid iz poslovanja, ki je v letu 2015 znašal več kot 51 milijonov EUR v primerjavi z 5 milijoni EUR iz leta 2014.

Delničarji Petrola potrdili dividendo v višini 12,60 EUR, ki bo izplačana 12.08.2016

Na redni skupščini družbe, ki se je udeležilo 63,64% osnovnega kapitala, so se delničarji seznanili s poslovanjem Petrola v preteklem letu, prav tako pa so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovali revizorja za leto 2016. Delničarji so z 99,4 % glasov potrdili nasprotni predlog SDH in KAD o uporabi bilančnega dobička tako, da bo izplačana dividenda v višini 12,60 EUR bruto na delnico. Dividenda bo izplačana 12.08.2016. Skupščina se je prav tako seznanila z informacijo, da je svet delavcev družbe kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna. Pooblaščenca Društva MDS ter vodja OMD pri Društvu MDS Gordan Šibić so na skupščini zastopali skupaj 6.775 delnic ali 0,51 % prisotnega kapitala, ter tako bili 25. največji delničar.

 

Ljubljana, 21. april 2016


 

 

Poslovanje skupine Petrol v letu 2015

Skupina Petrol je v letu 2015 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 3,8 mrd EUR, kar je 5 % manj kot v letu 2014 zaradi nižjih cen nafte. Kosmati poslovni izid je znašal 347,9 mio EUR, kar je 2 % več kot leta 2014. Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala je znašal 136,3 mio EUR, kar je na ravni leta 2014. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 65,3 mio EUR, kar je 8 % več kot leta 2014.

Gibanje cen na naftnem trgu, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter poslovne razmere na trgih, kjer skupina Petrol posluje, so pomembno vplivali na poslovanje skupine Petrol v letu 2015. Med najvplivnejše poslovne dejavnike sodijo domače povpraševanje, gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Na poslovanje v Sloveniji so negativno vplivale tudi prodajne cene naftnih derivatov, ki so bile večinoma višje kot v sosednjih državah. Hrvaška in druge države z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, se soočajo z zelo zaostrenimi gospodarskimi razmerami in nizko kupno močjo. Kljub temu je skupina Petrol na teh trgih ustvarila dobre prodajne rezultate, ker je vedno bolj prepoznana po kvaliteti blaga in storitev.

 

Delitev dobička, razrešnica in imenovanje revizorja

Adria Airways prodana in predana nemškemu 4K Invest

Na današnji skupščini družbe Adria Airways, d.d. so se delničarji seznanili z informacijo, da je bil 91,58 % paket družbe prodan nemškemu 4K Invest. Na današnji dan je bil izvršen tudi uradni prepis delnic na 4K Invest, delničarji pa so se seznanili z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta in za nove člane NS potrdili Markusa Zöllnerja, Holgerja Kowarscha, dr. Martina Vorderwülbeckeja in Steva Röperja. V roku 3 dni je skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) pričakovati prevzemno namero in nato tudi prevzemno ponudbo za preostale delnice, po ceni 1,00 EUR.

 

Brnik, 15. marec 2016


Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1, z dne 15.03.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Delničarji bodo deležni prevzemne ponudbe po 1,00 EUR

4K Invest je skladno z določili ZPre-1 zavezan k podaji prevzemne namere v roku 3 dni. Slabih 500 malih delničarjev bo tako deležnih prevzemne ponudbe po ceni 1,00 EUR za posamezno delnico.

 

Ali bo predsednika uprave Marka Anžurja ostal na svojem položaju?

Položaja predsednika uprave Marka Anžurja na sami skupščini nihče ni želel komentirati, če gre soditi po ravnanju ob prevzemu Aerodroma Ljubljana, d.d. s strani Fraporta, pa bo morda 4K Invest ponudil Marku Anžurju da ostane in upravo dopolnil s svojimi člani.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.