Novice

Adria Airways prodana in predana nemškemu 4K Invest

Na današnji skupščini družbe Adria Airways, d.d. so se delničarji seznanili z informacijo, da je bil 91,58 % paket družbe prodan nemškemu 4K Invest. Na današnji dan je bil izvršen tudi uradni prepis delnic na 4K Invest, delničarji pa so se seznanili z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta in za nove člane NS potrdili Markusa Zöllnerja, Holgerja Kowarscha, dr. Martina Vorderwülbeckeja in Steva Röperja. V roku 3 dni je skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) pričakovati prevzemno namero in nato tudi prevzemno ponudbo za preostale delnice, po ceni 1,00 EUR.

 

Brnik, 15. marec 2016


Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1, z dne 15.03.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Delničarji bodo deležni prevzemne ponudbe po 1,00 EUR

4K Invest je skladno z določili ZPre-1 zavezan k podaji prevzemne namere v roku 3 dni. Slabih 500 malih delničarjev bo tako deležnih prevzemne ponudbe po ceni 1,00 EUR za posamezno delnico.

 

Ali bo predsednika uprave Marka Anžurja ostal na svojem položaju?

Položaja predsednika uprave Marka Anžurja na sami skupščini nihče ni želel komentirati, če gre soditi po ravnanju ob prevzemu Aerodroma Ljubljana, d.d. s strani Fraporta, pa bo morda 4K Invest ponudil Marku Anžurju da ostane in upravo dopolnil s svojimi člani.

Sloveniji ni bilo treba popolnoma izbrisati vlagateljev

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 18.02.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

IVO KORES: Iz Luksemburga prihaja ne najbolj spodbudna novica za državni proračun. Sloveniji v bančni dokapitalizaciji leta 2013 ni bilo treba razlastiti imetnikov podrejenih obveznic, generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije je prst usmeril na ustavno sodišče, po njegovem mnenju mora presoditi, ali je bila pri tem kratena pravica do zasebne lastnine, mnenje pravobranilca je pomembno, saj ga sodišče Evropske unije navadno upošteva. Podrobneje Vesna Zadravec in Viki Twrdy.

Pravobranilstvo v Luksemburgu vrača žogico slovenskemu Ustavnemu sodišču

Danes se je v Luksemburgu odvila predstavitev mnenja generalnega pravobranilstva Sodišča EU, ki je med drugim izpostavilo, da Sporočilo o bančništvu držav članic ne zavezuje, hkrati pa je dejalo, da mora nacionalno sodišče, torej slovensko Ustavno sodišče, samo preveriti in odločiti ali je bil izbris skladen z nacionalno zakonodajo (beri Ustavo RS) in če je bilo uporabljeno načelo sorazmernosti delitve bremen.

Morebitna odločitev Ustavnega sodišča RS, ki bi razveljavila novelo določil Zakona o bančništvu (ZBan-1L) in s tem posledično tudi izbris imetnikov, ne bi imelo učinka 'nedovoljene državne pomoči', na kar se že ves čas sklicujejo tako Banka Slovenije kot Ministrstvo za finance in Vlada RS.

V Društvu MDS zato pozivamo slovensko Ustavno sodišče, Vlado RS, Ministrstvo za finance in Banko Slovenije, da v najkrajšem možnem času, po prejemu odločitve Sodišča EU (pričakuje se jo nekje v 2 mesecih), nemudoma vsebinsko odloči o zadevi, ki nosi oznako absolutno prednostno, a postopek traja že od decembra 2013!

 

Ljubljana in Luksemburg, 18. februar 2016


 

Spomnimo, odločitev je prizadela vsakega 4. državljana Republike Slovenije, bodisi kot imetnika obveznic, varčevalca pokojniskih skladov ali pa kot delničarja slovenskih bank. Denar za morebitno vračilo nastale škode je že vseskozi rezerviran, skladno s sporno novelo ZBan-1L v proračunu Banke Slovenije in ne bo prizadel davkoplačevalcev, saj mora nastalo škodo pokriti organ, ki je odločbe o izbrisu tudi izdal – 350.a člen ZBan-1L v povezavi z 223.a členom ZBan-1L.

Za ogled celotne odločitve Generalnega pravobranilstva Sodišča EU kliknite tukaj.

Skupščina Mlinotesta ponovno potrdila vse sklepe januarske skupščine

Delničarji družbe Mlinotest, d.d. so na današnji skupščini ponovno glasovali o predčasnem odpoklicu dveh obstoječih članov in imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, po že izvedeni, vendar po določilih ZGD-1 prepozno sklicani januarski skupščini. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 21.000 delnic oziroma slab procent prisotnega kapitala. 

 

Ajdovščina, 11. februar 2016


 

Konvalidacija sklepov januarske skupščine - Borut Kuharič in Silvan Peršolja predčasno odpoklicana iz nadzornega sveta, Ivan Vodopivec in Miran Gombač nova nadzornika

Na skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je potekala dne 7. januarja 2016, so delničarji izglasovali sklepe o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Borut Kuhariča in Silvana Peršolje, ter imenovanju novih članov nadzornega sveta -  Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.

Glede na to, da je bila januarska skupščina družbe sklicana prepozno po določilih ZGD-1, so delničarji na današnji skupščini glasovali o nasprotnih predlogih delničarja VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji ter konvalidirali sprejete sklepe o predčasnem odpoklicu in imenovanju novih nadzornikov. Tako so z 99,94% glasov prisotnih delničarjev odpoklicali dosedanja člana nadzornega sveta nadzornika Boruta Kuhariča in Silvana Peršolja. Za nova nadzornika družbe s 6 let trajajočim mandatom so delničarji imenovali Ivana Vodopivca in Mirana Gombača. 

STA: Država ne bo sprejela prevzemne ponudbe za Perutnino Ptuj

Ljubljana/Ptuj, 28. januarja (STA) - Ministrstvo za finance predlaga, da država in Kapitalska družba (Kad) ne sprejmeta prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj, saj da bi s sprejemom pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev. Cena delnic Perutnine, ki jih je Sij posredno pridobil prek Holdinga PMP, je bila namreč višja od cene v prevzemni ponudbi.

 

Za ogled prispevka iz oddaje Točka preloma na RTV Slovenija z dne 27.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

"Ker bi s sprejemom prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj Republika Slovenija in Kapitalska družba (Kad) pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev in neustrezno vrednost delnice, ponujene v postopku prevzemne ponudbe, ministrstvo za finance predlaga, da Republika Slovenije prevzemne ponudbe ne sprejme," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, potem ko se je vlada danes seznanila z informacijo o prevzemni ponudbi za delnice družbe Perutnina Ptuj.

Ministrstvo hkrati predlaga, da enako odločijo tudi organi Kada, za katerega pa ni relevantna samo ponujena vrednost delnice, ampak jo vežejo tudi določila odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Tibor Šimonka nov predsednik uprave Perutnine Ptuj

Za ogled prispevka iz oddaje Slovenska kronika na RTV Slovenija 1 z dne 22.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

KDD uvaja novo storitev: dodeljevanje in vzdrževanje LEI

Mednarodni odbor za regulativni nadzor (Regulatory Oversight Committee), je na pobudo Banke Slovenije, ki je ena izmed članic odbora, 20. januarja 2016 potrdil KDD Centralno klirinško depotno družbo d. d. kot lokalno operativno enoto za dodeljevanje in vzdrževanje LEI.* 

LEI je mednarodna identifikacijska številka, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini. Povezuje ključne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb oziroma skladov ter njihovega pravnega položaja. 

LEI je mogoče pridobiti prek aplikacije KDDLEI na spletni strani www.kdd.si oziroma https://storitve.kdd.si/lei/

*glej: http://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/index.htm 

 

Več informacij: 

KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Tel.: 01 307 3590, e-naslov: info@kdd.si.

Delničarji Žita soglasno podprli sklep o iztisnitvi in umik iz borze

Delničarji družbe Žito, d.d., so na poslednji skupščini, na kateri sta bila poleg predstavnikov Podravke prisotna le še pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), ki sta zastopala male delničarje preko pooblastil, soglasno potrdili tako sklep o iztistnitvi preostalih malih delničarjev, ki imajo skupno v lasti manj kot 4 % kapitala družbe in pa umik delnic Žita z borze.

Zanimivo je, da se dežurni samooklicani 'varuh delničarjev,' mag. Kristjan Verbič (predsednik Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev), ni uspel udeležiti že zadnjih dveh skupščin, seveda pa se na skupščino prijavlja s svojo lastno 1 delnico, v svojih sporočilih pa se vedno znova naslavlja kot predstavnik malih delničarjev. S svojim zastopanjem malih delničarjev se je med drugim 'proaktivno izkazal' tudi kot član Nadzornega sveta (NS) v Premogovniku Velenje (delnica je iz 40 EUR padla na vsega 1 EUR, uprava, ki jo je mag. Verbič nadziral pa je v kazenskih in odškodninskih postopkih), seveda pa ne gre pozabiti njegove vloge kot pooblaščenca delničarjev Perutnine Ptuj, s pooblastili, ki jih je Zavodu VZMD financirala uprava Perutnine Ptuj… (in še bi lahko naštevali).

 

Ljubljana, 20. januar 2016


 

Delničarji bodo ob iztisnitvi prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine – delnice se umikajo z borze

Skladno s potrjenim sklepo skupščine bodo delničarji po vpisu sklepa v sodni register prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine, delničarje pa lahko podatke za nakazilo sporočijo neposredno Podravki, bodo pa o tem obveščeni tudi po pošti.

Adria Airways – Potrjena dokapitalizacija družbe in dva nova nadzornika družbe

Delničarji Adrie Ariways, d.d. so na današnji skupščini glasovali o 4,1 milijonski dokapitalizaciji (država oziroma SDH je namesto 8 milijonske dokapitalizacije predlagal 4,1 milijona EUR dokapitalizacije), ki je bila ob upoštevanju porazdelitve glasov pričakovano tudi potrjena, tako kot ostali predlagani sklepi. Nov kapital naj bi delno zagotovila Republika Slovenija, delno pa zasebni nemški vlagatelj in sicer družba 4K KNDNS z vsega 25.000 EUR osnovnega kapitala. Nova člana Nadzornega sveta (NS) sta postala Tone Pekolj in Sergej Goriup. Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe statuta družbe.

 

Ljubljana in Brnik, 19. januar 2016


 

Društvo MDS ni uspelo z nasprotnima predlogoma

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo predlagali dva nasprotna predloga in sicer glede same dokapitalizacije in pa tudi pri imenovanju novih dveh članov NS. Pri predlogu o dokapitalizaciji smo predlagali, da se le-ta izvede pod pogojem, če Uprava družbe ugotovi, da so rezultati poslovanja družbe v prvih enajstih mesecih leta 2015, ocena končnega poslovnega izida 2015 in napoved poslovanja v letu 2016 takšni, da je dokapitalizacija družbe nujno potrebna in bi brez nje bilo ogroženo njeno nadaljnje tekoče poslovanje.

POP TV: Je v slovenskem pravosodju na obzorju nov škandal?

Sodnica ptujskega sodišča, ki je izdala odredbo za hišne preiskave v zadevi Perutnina Ptuj, je po naših informacijah odvetniku Alešu Rojsu dovolila, da se je seznanil s celotnim sodnim spisom. To je v nasprotju z zakonom, opozarja stroka, saj je zadeva šele v predkazenskem postopku, lahko pa nastane tudi nepopravljiva škoda za preiskavo.

Za ogled prispevka iz oddaje 24ur na POP TV z dne 18.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.