Novice

"Malih delničarjev se vsi skušajo znebiti po čim ugodnejši ceni" - intervju Rajka Stankovića - predsednika Društva MDS za MMC RTV SLO

Zakonodaja, ki ureja položaj malih delničarjev, je kar dobra, težava pa je v korporativni kulturi, saj je nadzornik iz vrst malih delničarjev skoraj izjema, je za MMC dejal Rajko Stanković.                            
Ljubljana, 16.08.2010
S predsednikom Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši smo se pogovarjali o tem, zakaj imajo mali delničarji, ki v slovenskih podjetjih nimajo ravno zanemarljivega deleža, pri odločanju tako majhno vlogo, kako se je mogoče boriti proti iztisom iz podjetij in kako se medsebojno organizirajo.

Kako bi na splošno ocenili stanje, v kakršnem so trenutno mali delničarji različnih delniških družb?
Na prvo žogo bi rekli, da so povečini "moteč element", saj se jih vsi poskušajo znebiti, in to po čim ugodnejši ceni (seveda za lastnike).
 
Kakšne so njihove možnosti, da vplivajo na poslovne odločitve, glede na to, da je njihov lastniški delež v slovenskih podjetjih razmeroma velik?

Dokler se mali delničarji ne organizirajo, lahko peščica lastnikov odloča v imenu večine. Prikažimo to na primeru zelo uspešnega paradnega konja Krke. Tam je približno 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 44-odstotni delež Krke, kar ni nekaj, kar bi lahko zanemarili, ampak je zelo pomembno, da bi bila tudi ta skupina upoštevana pri uveljavljenih postopkih poslovanja oziroma nadzora poslovanja tako velike družbe. Društvo MDS se je organiziralo in letos zastopalo kar 9,91 odstotka kapitala, prisotnega na skupščini (lani smo se prvič organizirali in imeli 3,05 odstotka, letos torej trikrat več), a kaj ko sta paradržavna SOD in KAD s 25-odstotnim deležem imela skoraj 88 odstotkov glasovalnih pravic. Tako smo mali delničarji dobili le predstavnika v šestčlanskem nadzornem svetu, preostalo pa so zasedli kandidati SOD-a in KAD-a.
 
Kdo je kriv za to, da imajo mali delničarji tako majhno vlogo pri odločitvah - pomanjkljiva zakonodaja ali prej njeno neupoštevanje?

Ne, zakonodaja je kar dobra in se dopolnjuje, a problem je povezan s korporativno kulturo, kjer je nadzornik iz vrst malih delničarjev prej izjema kot pravilo, saj želijo posamezni lobiji, socialne mreže imeti vse pod nadzorom. Da je res tako, kažejo tudi zadnji primeri, ko smo mali delničarji zahtevali ugotavljanje odškodninske odgovornosti Toneta Turnška in Janka Kosmine, saj nista opravila vloge nadzornika, pa so to preprečili že prej omenjeni lobiji, rekoč, da niso vedeli vsega, kar po našem mnenju ni res.
 
Dokler ne bo kaznovan prvi nadzornik oziroma predsednik uprave in bo to moral plačati ali pa celo odsedeti, bo raven nadzora in vodenja taka, kot je. Ko pa se bo nekdo "usedel in plačal iz osebnega premoženja", bo kar naenkrat primanjkovalo nadzornikov.
 

VEGRAD, gradbeno industrijsko podjetje

Datum skupščine: 
30.08.2010 - 08:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35.
Status: 
arhivirana

Šrot brez razrešnice, Tone Turnšek in tovarišija "nedolžni?!"

Na današnji skupščini Pivovarne Laško delničarji niso z zadostno večino podprli predloga, da se družba preoblikuje v pogodbeni koncern. Na skupščini so se tudi odločili, da Bošku Šrotu ne podelijo razrešnice. Hkrati so podelili razrešnico vsem nadzornikom v letu 2009, tako tistim, ki so bili novo imenovani, kot tistim, ki so prepozno ukrepali zoper Boška Šrota.
Laško, 16. julija 2010 
Skupščina se je pričela z rahlo zamudo
 
Da se bo skupščina začela z zamudo se je vedelo že prej. Mag. Kristjan Verbič iz VZMD ni želel priti na pregled morebitnih podvojenih pooblastil, kljub prošnjam in pozivom tehničnega izvajalca, kakor tudi predstavnika družbe, ki je bil odgovoren za skupščino.
 
Kupovanje medijske pozornosti
 
Žal se ne moremo znebiti občutka, da nekooperativnost s tehničnimi izvajalci postaja stalnica delovanja VZMD že od lanskoletne skupščine Luke Koper, ko se je le-ta pričela z dvo in pol urno zamudo. Ravno zaradi prej opisanih dejanj, ko VZMD navkljub tako hvaljenemu in »bogato preplačanem integralnemu informacijskemu sistemu« ni želel predati rezultatov obdelave lastnega zbiranja pooblastil tudi v elektronski obliki, ter ni želel pravočasno pregledati tudi morebiti podvojenih pooblastil, morda le kupuje medijsko pozornost. Če so mediji v Luki Koper še nasedli tej zgodbi, na srečo, v Laškem več niso !
 
Na skupščini so vsi prejeli razrešnico, razen Boška Šrota
 
Čeprav smo v Društvu MDS predlagali, da se o podelitvi razrešnice NS glasuje poimensko in posamično, saj smo mnenja, da si Tone Turnšek in tedanji nadzorniki do 24.07.2009 ne zaslužijo razrešnice, žal nismo bili uslišani. Nedopustno je, da so za svoje nedelo »pohvaljeni« tisti, ki so soodgovorni opustitve dolžnega nadzora nad delom Uprave, ki je privedla do 450 mio EUR finančne luknje. Tako bo odškodninske tožbe zaenkrat deležen le Boško Šrot. Zaradi tega je Društvo MDS na te sprejete sklepe najavilo izpodbojne tožbe.
 
Društvo MDS in Zavod MD ne bosta več tolerirala sistematičnega širjenja laži s strani VZMD in njenega predsednika
 
Ravno pri tej točki dnevnega reda so se natolcevanja in sistematično širjenje laži mag. Kristjana Verbiča o domnevno visokih zneskih donacij in podkupljivosti Društva MDS, razblinila kot milni mehurček. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je še enkrat javno povedal, da je Društvo MDS prejelo le 1.000 EUR donacije od Skupine Pivovarne Laško in da se o nadzornikih ni dogovarjalo z Upravo Pivovarne Laško.
 

Mali delničarji (kar 50 od 56 prisotnih) Premogovnika Velenje napovedali izpodbojne tožbe

Na današnji skupščini Premogovnika Velenje sta pooblaščenca  Društva MDS, predsednik Rajko Stanković in Mojca Cvetko, pravna zastopnica Društva MDS, zastopala 45 malih delničarjev (to je 8 % vseh malih delničarjev po številu) v okviru omejenega lastnega zbiranja pooblastil.

Velenje, 9 julij 2010
Pooblaščenca Društva MDS sta podprla, da se najprej glasuje o osnovnem predlogu odvetnika Vladimirja Bilića, ki ga je podal v imenu 5 malih delničarjev, ki imajo v lasti skoraj 9,60 % družbe.
 
PREDMET REVIZIJE PO OSNOVNEM PREDLOGU
 
Mali delničarji - sklicatelji skupščine so želeli, da bi posebni revizor preveril: ustreznost cene, po kateri je Premogovnik Velenje prodajal premog povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj (v nadaljevanju: TEŠ),  preveri gibanje cen električne energije v tem času, ter drugih kazalcev poslovanja TEŠ, morebitna razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajal TEŠ in cen premoga, ki ga je prodajal Premogovnik Velenje. (avtor foto: Bojan Puhek vir: siol.net)
 
PROTI NASPROTNEMU PREDLOGU HSE (53 delničarjev od 56)
 
Kljub pozivu tako Rajka Stankovića (MDS), kot tudi odvetnika Vladimirja Bilića, zastopnika večinskega delničarja HSE nista želela, da se najprej glasuje o prvotnem predlogu - čeprav je zaradi tega predloga petih delničarjev (9,6 % kapitala) bila današnja skupščina sploh sklicana.
 

Društvo MDS se je sestalo z večjimi lastniki Istrabenza

24. junij 2010
 
Predstavniki Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) so se v preteklem tednu sestali s predstavniki največjih lastnikov družbe Istrabenz, d.d. Tema pogovorov je bila zadnja skupščina družbe Istrabenz in zavrnitev sklepa za uvedbo pregleda poslovanja za preteklih pet let.
 
Sestanek z vodstvom Petrola
 
Predstavniki Društva MDS so se v preteklem tednu najprej srečali z vodstvom Petrola d.d., s katerim so izmenjali poglede in stališča glede sklepov, sprejetih na zadnji skupščini Istrabenza. Predsednik uprave družbe Petrol jim je zagotovil, da bodo ponovno pregledali revizorsko poročilo v delu, ki obravnava nakup delnic Petrola s strani družbe Istrabenz.
 
Kot so predstavniki Društva MDS sporočili, revizorsko poročilo je jasno pokazalo nakupovanje delnic Petrola s strani Istrabenza po ceni, višji od borzne (tržne). Poročilo je tudi pokazalo, da Istrabenz pred začetkom kupovanja delnic ni opravil načrta financiranja prevzema družbe Petrol, ter da je očitno šlo za brezglavo kupovanje delnic Petrola, kar je na skupščini potrdila tudi navzoča revizorka.  
 
Posledično, v Društvu MDS od največjega lastnika družbe Istrabenz d.d. pričakujejo pomoč pri ponovnem sklicu skupščine te družbe. Na ponovni skupščini bi sprejeli sklepe o vložitvi morebitnih odškodninskih tožb zoper nekdanje poslovodstvo, ter zoper vse člane organe nadzora.
 
Sestanek predstavniki z NLB, d.d. glede Istrabenza
 
Predstavniki Društva MDS so se nato na enako temo srečali tudi s pooblaščencem vodstva NLB, d.d.. Predstavnik NLB jim je zagotovil, da se strinja s ponovnim sklicem skupščine pod pogojem, da za to obstajajo tehtni razlogi. Ob tem je izrazil upanje, da bo že pred tem zagotovljeno čimširše soglasje lastnikov za izglasovanje morebitnih sklepov.
 
V tem smislu so se v Društvu MDS odločili, da počakajo predstavnike družbe Petrol, ki bodo ponovno preučili sedanje izsledke revizij in morebiti pridobili nova pravna mnenja o upravičenosti vložitve odškodninskih tožb. Društvo MDS, Petrol in NLB se bodo ponovno sestali najkasneje konec avgusta 2010.
 

Nerazumljivo ravnanje predstavnikov države na skupščini Aerodroma Ljubljana

Predstavnika Društva MDS - vodja OMD Aerodroma Peter Maren in pravna zastopnica Društva MDS Mojca Cvetko sta se udeležila današnje skupščine Aerodroma. Bila sta presenečena nad nasprotnim predlogom države, kot neposredne in posredne večinske lastnice Aerodroma Ljubljana, da namesto 0,43 evra bruto dividende na delnico lastnikom nameni 0,63 evra dividende, saj je s tem ogrožen razvoj družbe.

Ljubljana, 23 junija 2010
 
Tej odločitvi so nasprotovali številni mali delničarji, ki so menili, da gre za nepotrebno izčrpavanje družbe. Predlog razdelitve dobička v višini 1,83 milijona evrov od dobrih 3 milijonov evrov lanskega bilančnega dobička bi bil več kot primeren. Na predlog države pa so razdelili 2,59 milijona evrov dividend. Pri tem ne gre zanemariti težkega položaja Adrie Airways, katerega ena izmed upnic je prav Aerodrom Ljubljana, hkrati pa bo tako visoko izplačilo upočasnilo nadaljnji razvoj družbe in načrtovane investicije.
 
Na skupščini je bilo dano zagotovilo, da bo družba Aerodrom Ljubljana pristopil h kapitalski povezavi z Adrio Airways in vstrajala toliko časa, dokler bo ta investicija ekonomsko upravičena. Seveda pa je to pogojeno tudi z morebitno spremembo v upravnem odboru te družbe in morda tudi dodatnim članom ali pa zamenjavo na ravni izvršnih direktorjev, saj Aerodrom Ljubljana želi z potencialno investicijo aktivno upravljati.
 

CPG, Nova Gorica

Datum skupščine: 
15.06.2010 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2.
Status: 
arhivirana

KARL FILIPČIČ - borec za pravice pomorcev - žrtev vodstva Splošne plovbe d.o.o.

Izjava za javnost Karl Filipčič

 

Portorož, 07.04.2010

 

Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je bil sklic t.i. izredne konference nezakonit, kot tudi vsi njeni sklepi: razrešitev predsednika SPS, izključitev Karla Filipčiča iz članstva SPS, imenovanje novega predsednika Petra Kaludjerovića


 

Karl Filipčič, predsednik Sindikata pomorščakov Slovenije (SPS) v letih 1999 do leta 2008, obveščam pomorščake in javnost, da sem po dolgotrajnem sodnem postopku zaradi poskusa nasilnega prevzema vodenja sindikata, prejel sodbo Višjega sodišča v Kopru, ki potrjuje nezakonito početje peščice članov SPS.
 
Član sindikata na delu v kadrovski službi Splošne plovbe je po dogovoru s predsednikom uprave Splošne plovbe Portorož (SPP), g. Egonom Bandljem organiziral t.i. izredno konferenco z namenom, da bi odstranili legalno izvoljenega predsednika sindikata. Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je bil sklic t.i. izredne konference nezakonit, kot tudi vsi njeni sklepi (razrešitev predsednika SPS, mojo izključitev iz članstva SPS, imenovanje novega predsednika g. Petra Kaludjerovića in drugo). Sodišče je tudi zavrnilo navedbe nezakonitega vodstva SPS, češ da je bila moja odstranitev z mesta predsednika SPS utemeljena zaradi nezakonitega razpolaganja s sredstvi sindikata. Sodišče je pravnomočno ugotovilo, da so vse navedbe nezakonitega vodstva Sindikata pomorščakov Slovenije o oškodovanju sredstev sindikata in izplačilih z moje strani, neutemeljene.  


Gonja proti meni se je začela po tem, ko sem ugotovil grobe kršitve Kolektivne pogodbe (KP) hčerinskega podjetja Splošne plovbe in zahteval takojšnje spoštovanje dogovorjenih pravic, kot je plačevanje prispevkov za socialno in pokojninsko varnost pomorščakov. Podjetje jih namreč ni plačevalo večjemu številu pomorščakov. Nadalje sem se zavzel za pravice malih delničarjev-pomorščakov v Pomorski družbi d.d., družbi pooblaščenki, ki je bila ustanovljena zaradi premalo izplačanih plač. Zagovarjal sem interese članov SPS, da bi največji slovenski ladjar ostal v domači večinski lasti in da bi Splošna plovba zaposlovala slovenske pomorščake v skladu z nacionalno zakonodajo oz. priporočili EU o zaposlovanju pomorščakov. Prizadeval sem si tudi za neodvisno in samostojno delovanje sindikata v skladu z mednarodnimi konvencijami, ki zagotavljajo pravico do svobodnega sindikalnega združevanja.
 
Pritisk proti meni se je stopnjeval v letu 2006. Prvi vrhunec se je zgodil že na redni letni konferenci Sindikata pomorščakov Slovenije novembra 2006. Takrat se je v delovanje zoper mene, kot predsednika sindikata, vključil dolgoletni pravni zastopnik Splošne plovbe, g. Gregor Velkaverh iz koprske odvetniške pisarne Starman & Velkaverh. G. Velkaverh je hkrati pooblaščenec nemškega ladjarja g. Johana Dohlle-ja in predsednik Nadzornega sveta Pomorske družbe. Nepovabljena gosta, g. Gregor Velkaverh in g. Peter Ivanež, kadrovski direktor SPP, sta poskušala onemogočiti delo konference in rušiti predsednika sindikata, kar pa takrat ni uspelo. Prostor sta morala zapustiti po dveh urah vročih razprav z grožnjami pomorščakov, da bodo poklicali policijo.

LUKA KOPER - organizirano zbiranje pooblastil za 17. skupščino delničarjev

Danes, dne 11. marca 2010 so številni delničarji družbe Luka Koper, d.d., člani Odbora malih delničarje Luke Koper pri Društvu MDS prejeli pooblastilo za zastopanje na 17. redni skupščini Luke Koper, ki bo potekala 26. Marca 2010 ob 13. uri. 

Kot je znano se bo skupščina  seznanila s poročilom izredne revizije in dodatnim poročilo revizije, ki jo je opravila revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o.o. Pooblastilo smo izdelali in poslali še pred znamenitimi aretacijami, a smo v njem najavili, da bomo pozorno prisluhnili predstavitvi PWC in bomo po potrebi podali nasprotni predlog na skupščini glede izsledkov revizije.
 
Seveda bomo brez zadržkov potrdili predloge sklepa o vložitvi tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, vendar samo za tiste posle za katere pravna stroka meni, da je možnost uspeha zagotovljena in zadostno podprta z neizpodbitnimi materialnimi dokazi, saj ne bi želeli, da se nekaj vloži in nato na sodišču pade. Zavedati se namreč moramo, da v primeru neuspeha katerekoli tožbe sledi odškodninski zahtevek nasprotne stranke, ki po »žepu« udari lastnike, torej delničarje.
 
Ker smo s sredstvi omejeni si lahko vsi zainteresirani, ki niste prejeli pooblastila. Pa si lahko pooblastilo natisnete in izpolnite ter ga najkasneje do ponedeljka 22. marca 2010 pošljete na naslov: Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pričetek zbiranja pooblastil za izredno skupščino Menine

Vsi delničarji družbe Menina, d.d. so danes, 17. februarja 2010, prejeli pooblastila za zastopanje na izredni skupščini, ki se bo odvijala v ponedeljek, 1. marca, ob 13. uri, na sedežu družbe; Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik. Na skupščini se bo med drugim odločalo o odpoklicu in izvolitvi novih članov nadzornega sveta družbe, saj je znotraj družbe prišlo do nepravilnosti in posledično morebitnega oškodovanja družbe in njenih delničarjev.


Sklicatelj izredne skupščine, Mercata, d.d., ki je 20-odstotna lastnica družbe Menina, se je za sklic odločila na podlagi nepravilnosti, povezanih s prodajo lastnih delnic. Družba Menina oziroma njeno vodstvo je v preteklosti prodajalo lastne delnice po nižji ceni od tržne (vodstvo družbe je delnice prodajalo po 70 €, čeprav je bila tržna cena mnogo višja), zaradi česar je prišlo do domnevnega oškodovanja družbe v višini 130.000 €. Omenjene nepravilnosti, povezane s prodajo lastnih delnic, pa je odkrila tudi izredna revizija podjetja AGN Consultation.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.