Novice

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je zbralo 50,74 % (290 od 574) vseh prijav in pooblastil za skupščino v Luki Koper

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je uspešno zaključilo z akcijo zbiranja pooblastil za skupščino v družbi Luka Koper, d.d.  

LIP Radomlje - skupščina z dne 06.07.2009 - Izjava za javnost

Ljubljana, 06. julij 2009

Rajko Stanković - predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je na današnji skupščini družbe LIP Radomlje, d.d., kot pooblaščenec delničarja Antona Žiberta napovedal vložitev izpodbojnih tožb na več točk dnevnega reda skupščine Lip Radomlje, d.d., in sicer:

Luka Koper - Organizirano zbiranje pooblastil za skupščino

Ljubljana, 30. junija 2009

Spoštovane male delničarke in mali delničarji Luke Koper, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je nevladna organizacija, ki je nastala spontano, predvsem pa zaradi vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju, usklajenem delovanju ter aktivnejšem zastopanju malih delničarjev na skupščinah in pri delu gospodarskih družb.

Poudarek dela novega društva je na množičnosti, vključevanju različnih interesov v delo društva, ter uspešnem zastopanju na posameznih skupščinah gospodarskih družb. Cilja takšnega delovanja sta: uspešno upravljanje investicije ter promocija morebitnih uspehov organizacije in ne posameznika, z namenom osveščanja in izobraževanja malih delničarjev o njihovih pravicah in tudi dolžnostih.

Luka Koper - nasprotni predlog delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

DELNIČAR: Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. junij 2009

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Upravi družbe
Vojkovo nabrežje 38

 

6000 Koper

 

Pismo delničarjem Telekoma Slovenije, d.d.

Ljubljana, 17. junija 2009

Spoštovane male delničarke in mali delničarji!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je nevladna organizacija, ki je nastala spontano, predvsem pa zaradi vse bolj očitne in izrazite potrebe po povezovanju, usklajenem delovanju ter aktivnejšem zastopanju malih delničarjev na skupščinah in delu gospodarskih družb.

BTC d.d. - Izjava za javnost

Ljubljana, 17. 06. 2009

Delniška družba BTC je prva družba, ki jo je prevzel menedžment z denarjem družbe tako, da je umaknil kapital družbe in s tem povezane upravljavske pravice, ter sebi in obstoječim delničarjem z denarjem družbe, brez lastnega vložka, povečal lastništvo. Če pogledamo sestavo največjih delničarjev BTC ugotovimo, da je največji delničar z 66,53 % družba AJDACOM, d.d., v kateri so delničarji menedžerji in zaposleni v BTC, ki lahko prodajo delnice le v okviru AJDACOMA. Drugi največji delničar je z 28,96 % INVEST POINT d.o.o., ki je bil ustanovljen z vsega 8.763,00 EUR osnovnega kapitala, katerega lastnik je ozki menedžment BTC. V njem ima največji lastniški delež predsednik uprave BTC, d.d. Jože Mermal, ki je kar 17,05 % lastnik Invest Point d.o.o.. To mu daje kar 4,89 % lastništva BTC, d.d., ki je po našem vedenju vreden najmanj 1.500 milijonov EUR!

Po javno dostopnih podatkih iz KDD, d.d. z dne 8.6.2009 je preko AJDACOMA, d.d. Ta trenutek imata družbi AJDACOM, d.d. in INVEST POINT d.o.o. ob upoštevanju dejstva, da lastne delnice nimajo upravljavskih pravic ter se pri morebitni iztisniti ne upoštevajo, kar 95,22 % lastništva BTC d.d.

Infond Holding - obvestilo o sklepih skupščine 8.5.2009

Maribor, 08.05.2009

Obvestilo o sklepih skupščine Infond Holding

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Infond Holding, finančna družba d.d., Titova cesta 2A, 2000 Maribor (Družba), obvešča javnost, da je skupščina Družbe, na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 12.018.276 delnic Družbe, ki predstavljajo 78,9628 odstotkov glasovalnih delnic Družbe, dne 8. maja 2009 s predpisano večino glasov sprejela naslednje sklepe:

Infond Holding - zahteva delničarjev za pojasnila

ZADEVA: ZAHTEVA ZA POJASNILA DELNIČARJEM PRISOTNIM NA SKUPŠČINI SKLADNO Z DOLOČILI 305. ČLENA ZGD-1 (PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI)

Maribor, 08.05.2009

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.