Novice

Odprto pismo članom NS in predsedniku Uprave Pivovarne Laško

Spoštovani nadzorniki Pivovarne Laško in predsednik uprave Pivovarne Laško g. Dušan Zorko,
 
V Društvu – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši Vas pozivamo, da pred sprejemom odločitve o morebitni prodaji, kot nadzorniki in Uprava podrobno in skrbno proučite pravno mnenje, ki izraža resen dvom o dopustitvi koncentracije Agrokorja in Mercatorja.
 
Ljubljana, 25.04.2011
 
V javnosti je namreč vse več indicev o dopustnosti koncentracije obeh družb, na horizontalni in vertiklani ravni. Na horizontalni ravni bi to pomenilo omejevanje konkurence na številnih trgih glede na njun prevladujoči položaj, saj bi dobavitelji imeli slabo možnost drugih izbir in bi morali prodajati pod ceno, kar bi jih prej ali slej vodilo v njihov propad. Na vertikalni ravni pa bi lahko Agrokor vsilil svoje dodatne zahteve dobaviteljem, ter bi jim narekoval dodatno nižanje cen na eni strani, na drugi strani pa bi Agrokor kot dobavitelj drugim povišal cene in s tem zmanjšal njihovo konkurenčnost nasproti združenemu podjetju.
 

UVK OZ. AGENCIJA DO 30. JUNIJA 2011, SKORAJ ZAGOTOVO NE BO MOGLA DATI POZITIVNEGA MNENJA
 
Zato je iz obeh vidikov skoraj sigurno, da UVK oz. Agencija v nastajanju ne bi mogla podati pozitivnega mnenja brez velikih omejitev do 30.06.2011. Tako Skupina Pivovarna Laško ne bi mogla črpati sredstev iz morebitne kupnine, bankam pa vrniti posojil in skoraj 100 % bi pristala v insolventnosti. Da so ti postopki res dolgotrajni kaže tudi soglasje, ki ga je sicer sedaj od UVK po več mesečnem odločanju pridobilo Delo iz Skupine Pivovarne Laško za prodajo Večera, a mu sedaj nasprotujejo zaposleni, tako da je tudi ta kupnina še pod vprašajem.
 
INSOLVENTNOST IN MOREBITNI STEČAJ SKUPINE PIVOVARNE LAŠKO?!
 
Ker je večina bank upnic jasno povedala, da reprograma ne bo, v kolikor ne bo skupne prodaje Skupine Pivovarne Laško in bank, je torej sedaj edina možna logična odločitev, da se postopek prodaje Agrokorju prekine in prične nov postopek.
 
NOVI POSTOPEK NAJ PREDVIDI PREDHODNO MNENJE UVK OZ. AGENCIJE KOT EDEN OD POGOJEV
 

Nadzorniki Pivovarne Laško naj prestavijo torkovo sejo nadzornega sveta, banke pa naj sprejmejo ustrezne odločitve

V Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) smo zaskrbljeni nad današnjo odločitvijo nadzornih svetov (NS) Pivovarne Union in družbe Radenska, saj sta podala vnaprejšnje soglasje k prodaji delnic družbe Mercator Agrokorju. Čudi nas, da so nadzorniki obeh družb takšno odločitev sprejeli celo pred iztekom roka (28.04.2011) za podpis sporazuma o skupni prodaji delnic družbe Mercator, ki so ga določile Pivovarna Union, družba Radenska,  Pivovarna Laško, banke in še nekaterimi drugi lastniki Mercatorja.
 
Ljubljana, 22.04.2011
 
Seja NS Pivovarne Laško naj se prestavi
 
Zato v Društvu MDS pozivamo preostale tri nadzornike Pivovarne Laško g. Bojana Cizeja, g. Vladimir Malenkovića in g. Petra Groznika, ki imajo v rokah usodo delničarjev Skupine Pivovarne Laško in usodo delničarjev Mercatorja, k treznemu razmisleku in prestavitvi seje nadzornega sveta Pivovarne Laško na četrtek 28. aprila 2011 ali petek 29. aprila 2011. Takrat namreč poteče rok za podpis omenjenega sporazuma, ki že vključuje pripravljenost bank podpisnic sporazuma, da Pivovarni Laško omogočijo ustrezno likvidnost do zaključka skupne prodaje.
 
Banke naj sprejmejo in podpišejo ustrezne odločitve do 28. Aprila 2011
 
Prav tako v Društvu MDS pozivamo vse banke upnice Skupine Pivovarna Laško, da kljub praznikom do četrtka 28. aprila 2011 vse izvode podpisanih sporazumov o skupni prodaji Mercatorja dostavijo upravi Pivovarne Laško v podpis, NS družbe pa s tem seznanijo.
 
Skupina Pivovarna Laško naj pristopi k oblikovanemu večinskemu paketu
 

Včerajšnja skupščina T-2 d.o.o. je nična, konverzija terjatev ni možna

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), Rajko Stanković,  je na prisilno upraviteljico Zvon Ena Holding, d.d., ga. Mojco Breznik, in Upravi Zvon Ena Holdinga naslovil zahtevo, da nemudoma sproži pravni postopek za zaščito interesov 29.600 delničarjev družbe Zvon Ena Holding, zaradi ničnostnih razlogov včerajšnje skupščine T-2, kjer so upniki domnevno glede na medijske objave »nezakonito razlastili Zvon Ena Holding in njenih 29.600 delničarjev«.

Društvo MDS nasprotuje sprejemu avtentične razlage drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih in predlaga celovito prenovo te problematike!

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković (v nadaljevanju: Društvo MDS) je danes, dne 01.04.2011 na Državni zbor Republike Slovenije vložilo dopis, v katerem ostro protestira, ker kot društvo, ki zastopa interese malih in manjšinskih delničarjev, ni vabljeno na sejo Odbora za gospodarstvo, ki bo v torek, 05.04.2011. Na seji bo obravnavan predlog za sprejem avtentične razlage 75. člena in 63. člena, v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1).
 
Ljubljana, 01.04.2011

 
Poskus neenakopravnega obravnavanja delničarjev - dveh skupin zainteresirane javnosti
 
Na drugi strani so na sejo matičnega delovnega telesa bili vabljeni predstavniki dveh delničarjev (KAD-a in SOD-a), ki sta po splošno dostopnih podatkih predmet obravnave v postopkih, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP). Postopki so bili sproženi prav zaradi kršitev, povezanih s prevzemno zakonodajo in katerih interes je v sprejemu predlagane avtentične razlage.
 
Društvo MDS meni, da predlog avtentične razlage neposredno posega v interese malih delničarjev in jim škoduje, ter da gre za očitno neenakopravno obravnavanje dveh skupin zainteresirane javnosti. Zato takšnemu načinu nasprotuje in zahteva enakovredno sodelovanje in vabilo na sejo delovnega telesa.
 
Vsebinske pomanjkljivosti predloga
 
Mali delničarji družb iz prvega odstavka 75. člena ZPre-1 (gre za družbe, v katerih že tako ali drugače obstaja eden ali več delničarjev, ki vršijo kontrolo – presegajo prevzemni prag) so bili že do sedaj v nezavidljivem položaju. Zaradi moči večinskega lastnika (tudi KAD-a in SOD-a) niso imeli nikakršnega vpliva na odločitve v zvezi z vodenjem družbe in  delitvijo dobička. Določba 75. člena je zagotavljala vsaj utemeljeno pričakovanje manjšinskih delničarjev, da bodo v primeru dodatnega pridobivanja delnic s strani večinskega lastnika, dobili možnost izstopa iz družbe po pošteni ceni. Društvo MDS zato ocenjuje, da bo morebiten sprejem avtentične razlage male delničarje prikrajšal tudi za to možnost.
 
Namen prevzemne zakonodaje je zaščititi male delničarje, ne pa reševati zagat velikih »tajkunov« ali pa (para)državnih družb, ki so se ali se bodo znašle v postopkih ATVP. Pravilnost oziroma nepravilnost ravnanja navedenih naj se presodi na pristojnem sodišču, ne pa s pomočjo zakonodajalca s spreminjanjem pravil igre.
 

Odločitev uprave Mercatorja o možnosti pregledne prodaje večinskega deleža - novost korporativnega upravljanja v RS

Društvo MDS je že pred sejo NS Pivovarne Laško pozvalo, da naj ustavijo vse postopke prodaje in naj se priključijo konzorciju bank in tako skupaj prodajo vsaj 60 % delež. Nemalo smo bili presenečeni nad odstopom predsednika NS Marjana Mačkoška, ki je že drugi izmed članov NS, ki je zapustil »barko na razburkanem morju«.
 
Ljubljana, 01.04.2011

UPRAVA MERCATORJA POZVALA K PRODAJI

Ker v Laškem odločitev še ni padla, je uprava Mercatorja javno pozvala k večinski prodaji delnic. V pismu naslovljenem na lastnike jim svetuje, naj z mednarodnim razpisom najdejo strateškega lastnika zanje. Rešitev pričakujejo do konca leta, za izvedbo postopka so že zadolžili francosko banko Societe Generale. Tako je predsednik Uprave mag. Žiga Debeljak prekinil mrtvi tek v prazno in postavil nov standard v korporativnem upravljanju. Za ogled prispevka iz Dnevnika TV SLO 1 (31.03.2011 ob 19 uri) kliknite TUKAJ ali na sliko.
 
 
PIVOVARNA LAŠKO - NADALJEVANJE PRODAJE, O DOKAPITALIZACIJI PA NIČ
 
Zelo nas čudi, da je NS Pivovarne Laško sprejel le sklep o nadaljevanju prodaje, kljub pozivom strokovne javnosti, da je potrebno maksimirati dobiček od morebitne prodaje z vstopom v morebitni večinski prodajni paket. Na drugi strani v sporočilu za javnost ni niti z črko omenil možnosti dokapitalizacije, ki jo je včeraj kot eno izmed možnosti za reprogram  že potrdil predsednik KAD Borut Jamnik. Za ogled prispevka iz ODMEVI TV SLO 1 (31.03.2011 ob 22 uri) kliknite TUKAJ ali na sliko. Za magnetogram celotnega prispevka pritisni TUKAJ.
 

Pater Lojze Cvikl - ravnatelj gospodarske uprave Nadškofije Maribor je gostil delegacijo Društva MDS

Pater Lojze Cvikl - ravnatelj gospodarske uprave Nadškofije Maribor je danes sprejel Rajka Stankovića, predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) s strokovno pravno - ekonomsko ekipo.
 
Maribor, 07.03.2011
 
Pobudo za srečanje na temo izrednih sklicev skupščin holdingov Zvon Ena in Zvon Dva je dalo Društvo MDS, v imenu Nadškofije Maribor pa je odgovoril nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek in predlagal delovno srečanje z odgovornimi v gospodarski upravi Nadškofije Maribor.

 
Delegacijo Društva MDS so poleg predsednika sestavljali: eksperta finančne stroke doc. dr. Simon Čadež in dr. Boštjan Udovič, pravni strokovnjak Samo LogarStojan Auer - predsednik Sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev iz Maribora inAleksander Dimc - predstavnik družbe Tafin d.o.o.
 
Del izjave Rajka Stankovića: »Bodo vsi delničarji poplačani, ker tudi njim gre, zato da niso nezadovoljni delničarji,  ki so po večini tudi njihovi farani.«
 
Za ogled prispevka TV SLO 1 (Odmevi, 07.03.2011) pritisnite na sliko ali TUKAJ.

Zvon 1 in Zvon 2 - Mariborska nadškofija: Predlog sanacije je zgolj delovno gradivo

V mariborski nadškofiji poudarjajo, da je bil predlog banke Rotschild zaupen in ni bil končni dokument.
 
Iz Maribora tako sporočajo, da je bil predlog finančnega prestrukturiranja družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, bankam upnicam zaupne narave. "Žal se nekdo tega ni držal in je nekaj informacij prišlo v medije. Poudarjamo, da to gradivo ni dokončen dokument, temveč je delovne narave," so pojasnili.

Maribor, 28.02.2011
Končni dokument v nekaj dneh

http://tvslo.si/predvajaj/odpis-dolgov-nadskofiji-maribor/ava2.98310185/Ob tem so dodali, da bodo banke upnice v nekaj dneh prejele dokončno gradivo. V petek so bile namreč "povabljene k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju, s tem da posredujejo svoje pripombe, pomisleke, predloge in izboljšave, da bi se tako našla najboljša rešitev v dani situaciji za vse v to zgodbo vplete strani".

V Društvu MDS zahtevajo odškodninska odgovornost vseh vpletenih, skladno z določili ZGD-1C in ne samo njihovo laično odgovornost.

 
Ali bo dokapitalizacija tudi novi element v sanaciji Zvona 1 in Zvona 2?
 
"Iskanje rešitve bi bilo lažje z možnostjo dokapitalizacije, ki pa je zaradi vsesplošne ekonomske situacije otežena, vendar poskušamo vložiti vse napore za dosego tega cilja," končujejo v nadškofiji.
 
Za ogled prispevka Ane Bučar - TV SLO - Dnevnik 2 - 28.02.2011 ob 19.00 uri pritisni TUKAJ

ali pa na sliko.

Boško Šrot in Anton Turnšek z ostalimi nadzorniki (v času vladavine Boška Šrota) naj povrne povzročeno materialno škodo Skupini Pivovarna Laško

V zadnjih dneh so zaokrožile številne informacije v zvezi z velikimi finančnimi težavami Skupine Pivovarne Laško, ki so posledica neuspešnega managerskega prevzema Boška Šrota in njegove ekipe.  Zato je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, ki je delničar družbe, naslovil na Upravo Pivovarne Laško javno vprašanje, kdaj bodo proti odgovornim skladno s sklepom skupščine z dne 16. julija 2010 sprožili ustrezne odškodninske tožbe. Do izteka roka je vsega 19 dni.
 
Ljubljana, 28. december 2010


 
Odškodninska odgovornost poslovodstva in Boška Šrota
 
Skupščina je na 16. redni skupščini pod sklepom 3.2. naložila Upravi, da mora najkasneje v 6 mesecih sprožiti ustrezne odškodninske postopke na osnovi ugotovitev posebne revizije z dne 27. 02. 2010. Do izteka tega roka je vsega 19 dni in delničarji o aktivnostih še nismo bili obveščeni.
 
Morebitna nevednost nadzornikov ne odreši njihove krivde zaradi slabega nadzora družbe - skladno z zakonom odgovarjajo z vsem svojim premoženjem
 
Pri tem se Društvo MDS ne more znebiti občutka, da je za večino slabih poslovnih odločitev vedel tudi Anton Turnšek, dolgoletni predsednik Uprave ter kasneje nadzornik, kakor tudi  tedanji člani nadzornega sveta, tako iz vrst zaposlenih kot lastnikov. Zato Društvo MDS apelira na Upravo, da prouči tudi pravne podlage za začetek postopka ugotavljanja morebitne odškodninske odgovornosti nadzornikov, zlasti v luči vseh spoznanj, ki so prišla na dan po julijski skupščini. 
 
Prevzemniki lagali v prospektu - sledijo odškodninske tožbe
 

Skupščina Društva MDS in novoletno druženje

V četrtek, 2. decembra 2010 je potekala 2. redna skupščina Društva MDS, ki se je med drugim seznanila s poročilom o delu Društva MDS v preteklem letu ter poslovnim poročilom Društva MDS za leto 2010 do vključno 30. 11. 2010. Poročilo o delu in poslovno poročilo Društva MDS je pred tem na svoji redni seji sprejel Nadzorni odbor Društva MDS. Skupščina je hkrati sprejela tudi načrt dela in finančni načrt za leto 2011.

Ljubljana, 3. december 2010


Po zaključeni skupščini je sledilo druženje članov Društva MDS s poslovnimi partnerji, prijatelji, podporniki in znanci v preddverju City Hotela.

Ob prijetnem druženju smo izmenjali številne poglede na opravljeno delo v minulem letu, ter mnenja o prihajajočem dogajanju na gospodarskem »parketu« delniških družb.   

Izrečena je bila tudi kakšna konstruktivna kritika, a na koncu smo si vendarle bili edini, da le s komuniciranjem, druženjem in izmenjavo različnih pogledov, lahko dosežemo zastavljene cilje. 
Za prijetno glasbeno vzdušje je poskrbel Tokero band (na sliki levo), za potešitev žeje in lakote pa odlično osebje City Hotela v Ljubljani.

NLB bo dokapitalizirana, bivša Uprava in NS "še nista na varnem" glede morebitne odškodninske odgovornosti

Trije pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) so na skupščini NLB, d.d. zastopali 56.078 oz. preko 70 delničarjev (0,75 % glasovalnih pravic). Na skupščini smo dobili zahtevane odgovore na odprta vprašanja, ki jih je Društvo MDS pisno naslovilo na Upravo in NS že 29. oktobra 2010.
 
Ljubljana, 26. november 2010 

 
Predsednik Uprave Božo Jašovič, je uvodoma povedal, da je slabo posojilo v NLB, d.d., tisto, kjer posojilojemalec zamujajo z odplačilom za več kot 90 dni.
 
Uprava je v odgovorih na vprašanja Društva MDS potrdila naslednja nesporna dejstva:
 
SLABA POSOJILA
 
Slabih posojil je bilo:
-        na dan 31.12.2009 za 500 milijonov evrov,
-        konec septembra 2010 pa že za 848 milijona evrov ali 7,69 % (odstotka) vseh posojil.
 
Vsa slaba posojila so po besedah predsednika Uprave pokrita z rezervacijami.
 
ODPISI
 
Odpisi posojil v preteklem obdobju so bili:
-        leta 2007 za 10,7 milijona evrov,
-        leta 2008 za 9,8 milijona evrov,
-        leta 2009 za 15,3 milijona evrov,
-        do konca oktobra 2010 pa za 8,7 milijona evrov.
 
ODŠKODNINSKE TOŽBE PROTI PREJŠNJI UPRAVI IN NS NISO IZKLJUČENE
 
Predsednik NS dr. Marko Simoneti je razložil sistem upravljanja s tveganji in nadzor s strani NS po 4 različnih kanalih. Posebej je poudaril, da pri vsakokratnem odpisu posojil od Uprave zahtevajo odgovore tudi o morebitni individualni odgovornosti posameznikov iz banke za takšne odpise ter ustrezne postopke.  Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da naj bi bilo veliko "izsiljenih" dovoljenj za povečano izpostavljenost banke nasproti posameznih komitentov, a natančno od koga, ni opredelil.
 

 

Predsednik NS se je strinjal, da bodo še naprej poglobljeno analizirali vsa slaba posojila. V primeru ugotovitev oškodovanja družbe bodo od Uprave zahtevali vložitev odškodninskih tožb proti odgovornim, vendar za to potrebujejo več časa. Ob tem se je slikovito izrazil in izjavil: "Trenutek resnice bo še kar nekaj časa prihajal.«

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.