Novice

Delničarji Žita soglasno podprli sklep o iztisnitvi in umik iz borze

Delničarji družbe Žito, d.d., so na poslednji skupščini, na kateri sta bila poleg predstavnikov Podravke prisotna le še pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), ki sta zastopala male delničarje preko pooblastil, soglasno potrdili tako sklep o iztistnitvi preostalih malih delničarjev, ki imajo skupno v lasti manj kot 4 % kapitala družbe in pa umik delnic Žita z borze.

Zanimivo je, da se dežurni samooklicani 'varuh delničarjev,' mag. Kristjan Verbič (predsednik Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev), ni uspel udeležiti že zadnjih dveh skupščin, seveda pa se na skupščino prijavlja s svojo lastno 1 delnico, v svojih sporočilih pa se vedno znova naslavlja kot predstavnik malih delničarjev. S svojim zastopanjem malih delničarjev se je med drugim 'proaktivno izkazal' tudi kot član Nadzornega sveta (NS) v Premogovniku Velenje (delnica je iz 40 EUR padla na vsega 1 EUR, uprava, ki jo je mag. Verbič nadziral pa je v kazenskih in odškodninskih postopkih), seveda pa ne gre pozabiti njegove vloge kot pooblaščenca delničarjev Perutnine Ptuj, s pooblastili, ki jih je Zavodu VZMD financirala uprava Perutnine Ptuj… (in še bi lahko naštevali).

 

Ljubljana, 20. januar 2016


 

Delničarji bodo ob iztisnitvi prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine – delnice se umikajo z borze

Skladno s potrjenim sklepo skupščine bodo delničarji po vpisu sklepa v sodni register prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine, delničarje pa lahko podatke za nakazilo sporočijo neposredno Podravki, bodo pa o tem obveščeni tudi po pošti.

Adria Airways – Potrjena dokapitalizacija družbe in dva nova nadzornika družbe

Delničarji Adrie Ariways, d.d. so na današnji skupščini glasovali o 4,1 milijonski dokapitalizaciji (država oziroma SDH je namesto 8 milijonske dokapitalizacije predlagal 4,1 milijona EUR dokapitalizacije), ki je bila ob upoštevanju porazdelitve glasov pričakovano tudi potrjena, tako kot ostali predlagani sklepi. Nov kapital naj bi delno zagotovila Republika Slovenija, delno pa zasebni nemški vlagatelj in sicer družba 4K KNDNS z vsega 25.000 EUR osnovnega kapitala. Nova člana Nadzornega sveta (NS) sta postala Tone Pekolj in Sergej Goriup. Skupščina je sprejela tudi predlagane spremembe statuta družbe.

 

Ljubljana in Brnik, 19. januar 2016


 

Društvo MDS ni uspelo z nasprotnima predlogoma

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) smo predlagali dva nasprotna predloga in sicer glede same dokapitalizacije in pa tudi pri imenovanju novih dveh članov NS. Pri predlogu o dokapitalizaciji smo predlagali, da se le-ta izvede pod pogojem, če Uprava družbe ugotovi, da so rezultati poslovanja družbe v prvih enajstih mesecih leta 2015, ocena končnega poslovnega izida 2015 in napoved poslovanja v letu 2016 takšni, da je dokapitalizacija družbe nujno potrebna in bi brez nje bilo ogroženo njeno nadaljnje tekoče poslovanje.

POP TV: Je v slovenskem pravosodju na obzorju nov škandal?

Sodnica ptujskega sodišča, ki je izdala odredbo za hišne preiskave v zadevi Perutnina Ptuj, je po naših informacijah odvetniku Alešu Rojsu dovolila, da se je seznanil s celotnim sodnim spisom. To je v nasprotju z zakonom, opozarja stroka, saj je zadeva šele v predkazenskem postopku, lahko pa nastane tudi nepopravljiva škoda za preiskavo.

Za ogled prispevka iz oddaje 24ur na POP TV z dne 18.01.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Društvo MDS pozdravlja ukrepanje organov v zadevi Perutnina Ptuj

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že več let opozarja na sume nepravilnosti pri poslovanju Perutnine Ptuj, d.d., ki je bila v letošnjem letu zaznamovana z dokapitalizacijo ter popravljanjem bilanc za pretekla leta. Tako pozdravljamo ukrepanje pristojnih organov, ki so včeraj, 02.12.2015 izvedli več hišnih preiskav, z namenom ugotavljana morebitnih nepravilnosti pri poslovanju.

 

Ljubljana, 03. december 2015


 

Za ogled prispevka na Planet TV z dne 02.12.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Poziv vsem vpletenim v procesu prisilne poravnave SAVE k takojšnjem dialogu

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pozdravljamo hitro reakcijo in jasno odločitev NS družbe Sava d.d., ki je v najkrajšem možnem času zagotovil normalno delovanje podjetja. To je po našem mnenju ključno, saj se podjetje nahaja v procesu prisilne poravnave.

 

Ljubljana, 19. november 2015


 

Vsi odgovorni naj poskrbijo za takojšnjo uveljavitev sprejete Strategije o upravljanju državnega premoženja

Sava je eden večjih poslovnih sistemov z razvejano premoženjsko bilanco in ob ustreznem procesu konsolidacije, z velikimi obeti za rast ter ustvarjanje dodane vrednosti. To je bil tudi glavni razlog, da je družba Sava pristala med tako imenovanimi pomembnimi podjetji v klasifikaciji, ki bazira na Strategiji o upravljanju državnega premoženja.

Nenazadnje je podjetje Sava tudi javna delniška družba, ki kotira na ljubljanski borzi in ima še vedno skoraj 14 tisoč delničarji.

 

Ali hoče DUTB prikriti pravno »šlamparijo« in kršitev veljavnega pravnega reda

Verjetno je eden glavnih motivov DUTB, da prevzame vodenje in upravljanje družbe Sava, želja skriti njihove napake pri nezakoniti zaplembi delnic Savinega turizma s koncem meseca maja.
S prenosom poslovodnih in nadzorniških pooblastil, kar DUTB zahteva od sodišča, bi imela DUTB tudi možnost reguliranja pravnih sporov med DUTB in Savo, saj bi se vloge tožeče in tožene stranke združile v isti osebi, kar pa je po našem mnenju izrazito sporno in nesprejemljivo.

 

Društvo MDS poziva vse vpletene k takojšnjem dialogu

Delničarji Žita soglasno potrdili vse predlagane sklepe

Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 22. redni skupščini, ki je bila sklicana na zahtevo Podravke, d.d., soglasno sprejeli vse predlagane sklepe. Tako so bile sprejete spremembe statuta družba, imenovan je bil nov revizor, hkrati pa so bili izvoljeni novi člani nadzornega sveta, potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) sta na skupščini zastopala 5,99 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 18. november 2015


 

Imenovani novi člani NS

Potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem prve skupščine po izvedbi prodaje večinskega paketa družbi Podravka, d.d., o čemer je bila javnost obveščena na Seonetu že dne 21.04.2015, so delničarji danes soglasno potrdili vse štiri predlagane kandidate. Novi člani NS so tako postali Miroslav Klepač, Peter Vlaić, Ivan Galović in Rajko Stanković. Slednji je funkcijo člana NS opravljal tudi do sedaj, med tem ko preostali trije člani NS prihajajo iz vrst Podravke, d.d.

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu razpisalo javno obravnavo, s soočenjem mnenj glede sporne novele ZBan-1L, ki je bila podlaga za razlastitev obvezničarjev in delničarjev podržavljenih bank

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), ki je za vložitev tožb in vodenje pravnih dejanj v imenu razlaščenih obvezničarjev in delničarjev pooblastilo odvetnico Tamaro Kek obvešča, da se bo le ta v primeru, ko zastopa obvezničarje obveznice NLB26 in obveznice ABVIP in delničarje in obvezničarjev Banke Celje, dne 1. decembra 2015 ob 9.00 uri udeležila obravnave pred senatom Sodišča Evropske unije v Luksemburgu

 

Ljubljana, 30. oktober 2015


 

Predstavnik razlaščenih in razlastiteljev bodo soočili pravna mnenja pred senatom Sodišča Evropske unije

Na javni obravnavi pred senatom Evropskega sodišča v Luksemburgu bodo soočili argumente vseh vpletenih strani, na eni strani odvetniki oškodovancev – razlaščenih obvezničarjev in delničarjev slovenskih bank in na drugi strani povzročiteljev oškodovanja: predstavniki ali pravni zastopniki Banke Slovenije in verjetno tudi Ministrstva za finance RS. 

 

Pisni odpravek mnenja oz. stališča Sodišča Evropske unije morda že letos?

V Društvu MDS upamo, da bo obravnava tudi edina in se bo ta dan zaključila in da bomo obvezničarji in delničarji skoraj 2 leti po spornem izbrisu, ki je bil 13.12.2013 dočakali dan, ko bo pisni odpravek mnenja oz. stališča Sodišča Evropske unije posredovano slovenskemu Ustavnemu sodišču, ki je za to predhodno mnenje zaprosil, na osnovi zahteve Državnega sveta RS in Varuhinje človekovih pravic RS in preko 20 pobud za presojo ustavnosti določil sporne novele ZBAN-1L.

 

Društvo MDS poziva Ustavno sodišče RS naj končno res absolutno prednostno obravnava zahtevi in pobude za presojo ustavnosti določil sporne novele ZBAN-1L.

Samooklicani Che Guevara, Finec Janne Harjunpää povzročil 80 % padec tržne kapitalizacije Save in Istrabenza

Zadnje dni so se predstavniki DUTB in Finec Janne Harjunpää, ki se je v nedavnem intervjuju sam oklical za Che Guevara, ki naj bi Sloveniji ponujal 'odrešitev', očitno vnovič iščejo načine, kako bi razvrednotili še tisto malo premoženja, ki ga ostaja od delnic Save in Istrabenza. Od 29. maja (ko je DUTB javnost obvestila, da je s protipravnimi dejanji poskušala zapleniti delnice Save turizma in delnice Istrabenz turizma) pa do danes, sta tržni kapitalizaciji družbe Save in Istrabenza padli za 84 oziroma 77 odstotkov. Iz že tako mizerne vrednosti delnic je DUTB skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranja Jannejom Harjunpo uspelo praktično popolnoma razvrednoti premoženje več kot 25.000 delničarjem obeh družb.

 

Ljubljana, 26. oktober 2015


 

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pričakujemo, da bodo ustrezni organi v kar najkrajšem možnem času ukrepali zoper večkratne poskuse tržne manipulacije, saj se očitno vedno znova pozablja dejstvo, da so tako delnice Save kot Istrabenza uvrščene v standardno kotacijo borze in bi posledično pričakovali, da DUTB preneha s tržno manipulacijo. Z dne 23.10.2015 naj bi namreč 'DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA, d.d. na upnika DUTB', kar nedvomno sodi med cenovno občutljive informacije, ki bi jih veljalo objaviti tudi na borznem informacijskem sistemu Seonet.

 

Kako revolucionarno oziroma s tržno manipulacijo razvrednotiš dve delniški družbi

Na področju prestrukturiranja podjetij pa je očitno Finec Janne Harjunpää v Slovenijo prinesel novo prakso. S svojimi dejanji je delnice Save in Istrabenza uspel spraviti na rekordno nizko raven in očitno to zadostuje za častni samo nadet naziv Che Guevere… Po vrhu vsega pa za tovrstna dejanja davkoplačevalci plačujemo 30.000,00 EUR na mesec, kar je sam razkril v intervjuju za RTV Slovenija.

Delničarji prejeli prevzemno ponudbo za delnice Žita po 180,10 EUR

Na spletnih straneh Seoneta je družba Žito, d.d., objavila prevzemno ponudbo, ki jo je podala družba Podravka, d.d. iz Koprivnice. Delničarji bodo tako od danes pa vse do 23.11.2015 imeli možnost sprejeti prevzemno ponudbo, v kateri Podravka ponuja 180,10 EUR za posamezno delnico, kolikor je odštela tudi ob nakupu večinskega paketa delnic Žita.

 

Ljubljana, 23. oktober 2015


 

Kako sprejeti prevzemno ponudbo?

Delničarji bodo na dom prejeli obvestilo borzno posredniške hiše ILIRIKA, v katerem bodo navedena podrobna navodila v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe. Delničar za sprejem prevzemne ponudbe sicer potrebuje veljaven osebni dokument, davčno številko in pa številko transakcijskega računa, kamor bo nakazana kupnina.

Na obvestilu, ki ga bodo delničarji prejeli domov bodo naveden tudi seznam poslovalnic (glejte tudi spodaj), v katerih se bo lahko zglasil delničar za sprejem prevzemne ponudbe. Vzorec obrazca za sprejem ponudbe pa si lahko ogledate tukaj.

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.