Novice

Cinkarna Celje – 9,05 EUR dividende in nov član NS

Delničarji Cinkarne Celje so na današnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe in med drugim izglasovali tudi dividendo v višini 9,05 EUR bruto na delnico. Dividende bodo delničarji prejeli že 12.06.2017, sočasno pa je skupščina imenovala tudi novega člana NS in sicer je za novega člana imenovala Aleša Skoka, ki je nadomestil Matjaža Janšo. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 3 % glasovalnih pravic.

 

Celje in Ljubljana, 06. junij 2017


 

Cinkarna Celje presegla načrtovane rezultate

Predsednik Uprave je v okviru predstavitve rezultatov minulega leta izpostavil, da Cinkarna Celje deluje trdno in hkrati tudi ni zadolžena. Rezultati prvega kvartala 2017 so prav tako spodbudni, med tem ko je proizvodnja za letošnje leto bolj ali manj že razprodana.

V okviru razprave se je Uprava dotaknila tudi vprašnja okoljskih bremen, ki so v letošnjem letu vendarle bila ovrednotena in so za samo Cinkarna pozitivna, bo pa uprava oblikovala ustrezne rezervacije in poskrbela za odpravo okoljskih vplivov.

 

Imenovan nov član NS in revizor

Za revizorja je bila potrjena revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., med tem ko je bil za novega člana NS imenovan g. Aleš Skok.

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 2,50 EUR dividende – Imenovani novi člani Nadzornega sveta

Na današnji 42. skupščini delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe ter podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu, hkrati pa so sprejeli tudi sklep o višini dividende, ki letos znaša 2,50 EUR bruto na delnico in bo izplačana že 16. junija 2017. Delničarji so imenovali tudi nove člane Nadzornega sveta družbe. Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil s strani same družbe, zastopal več kot 230.000 delnic oziroma 1,32 % glasovalnih pravic in je med vsemi predlaganimi pooblaščenci zastopal največ delnic z glasovalno pravico.

 
Ljubljana, 30. maj 2017


 

Dobri rezultati poslovanja v letu 2016, pozitivne napovedi za prihodnost

Delničarji so pozorno prisluhnili predstavitvi Letnega poročila za leto 2016. Predsednik Uprave Andrej Slapar je med predstavitvijo izpostavil, da se celotna Skupina Triglav z novo strategijo spreminja v skupino, ki razvija nove, dolgoročne, dobičkonosne ter varne načine poslovanja. V središče vseh aktivnosti še bolj izrazito postavljajo stranke in njihove potrebe. Skupina je povečala svoj zavarovalni portfelj, pridobila nove stranke, razširila obseg zavarovanosti pri obstoječih strankah in dosegla dobre poslovne rezultate. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta je ocenil, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu med 70 in 80 milijoni evrov.

Prav tako je izrazil zadovoljstvo glede poslovnih rezultatov v prvem četrtletju letošnjega. Čisti dobiček Skupine Triglav je znašal 22,3 milijona evrov,  dobiček pred obdavčitvijo pa 25,5 milijona evrov.

Predsednik Uprave Andrej Slapar je v nadaljevanju tudi poudaril, da Skupina ohranja zavarovalništvo in upravljanje premoženja kot dva stebra poslovanja, slednjega pa bo še dodatno krepila. Ohranja svojo prisotnost na obstoječih trgih regije in namerava vanje še naprej odgovorno in aktivno vlagati, s ciljem postati inovativna in dinamična zavarovalno-finančna skupina na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.

 

Razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu, izglasovana dividenda v višini 2,50 EUR bruto na delnico

Po seznanitvi z Letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016, poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016, so delničarji potrdili predlagani sklep Uprave in Nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička ter potrdili dividendo, ki letos znaša 2,50 EUR bruto na delnico in bo izplačana že 16. junija 2017. 

Delničarji so podelili razrešnico tako Upravi, kot tudi Nadzornemu svetu družbe za leto 2016. 

 

Imenovani novi člani Nadzornega sveta

Delničarjem Save Re 80 centov dividende - obeti za leto 2017 ostajajo pozitivni

Na skupščini družbe Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re) so se delničarji seznanili z revidiranim letnim pročilom družbe za poslovno leto 2016, podelili razrešnico članom NS in Uprave ter izglasovali sklep o delitvi bilančnega dobička v višini 0,80 EUR bruto na delnico. Skupščine se je udeležilo 12,253 milijona delnic ali 79,08 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 197.668 delnic oziroma nekaj več kot 1,6 % prisotnega kapitala.

 
Ljubljana, 19. maja 2017


 

Rekordnih 40,7 milijona EUR dobička v letu 2016, bruto premije nekoliko nad načrti

Skupščino je odprl ter navzoče delničarje pozdravil novi predsednik Uprave Marko Jazbec, ki je dober teden nazaj prejel še zadnje soglasje pristojne Agencije za zavarovalni nadzor (AZN). V nadaljevanju je član Uprave Jošt Dolničar, ki je družbo vodil do 12. maja, predstavil rezultate poslovanja družbe v letu 2016. Kot smo že poročali, je Jošt Dolničar vodenje družbe prevzel začasno konec avgusta 2016, po razrešitvi dotedanjega predsednika Uprave Zvonka Ivanušiča. 

Skupina Sava Re, ki je v poslovnem letu 2016 združila štiri zavarovalnice v Sloveniji in na Hrvaškem v skupno Zavarovalnico Sava, je lani dosegla rekordnih 40,7 milijona bruto dobička. Neto dobiček je znašal 32,9 milijona evrov, bruto premije pa 490 milijonov evrov, kar predstavlja rezultat, ki je nekoliko presegel načrte. 

Skupščina se je seznanila tudi z drugimi poročili (kot so npr. poročilo NS, poročilo notranjega revidiranja in poročilom Uprave o lastnih delnicah), ter informacija o prejemkih Uprave in članov NS. 

Dividenda 0,80 EUR bruto na delnico, skupna razrešnica članom NS, ločene razrešnice Upravi

Skupščina je z 98,41% glasov podelila skupno razrešnico članom NS, ter z več kot 99 % ločeno podelila razrešnice tudi posameznim članom Uprave. Delničarji so z 99,75 % oddanih glasov za potrdili s strani Uprave in NS predlagano dividendo v višini 0,80 EUR bruto na delnico, ki bo izplačana 20. junija 2017. V nadaljevanju delničarji niso odločali o nasprotnem predlogu malega delničarja Mateja Tomažina, ki je podal nasprotni predlog glede višine dividende v višini 1,00 EUR bruto na delnico, v povezavi z morebitnim nakupom Gorenjske banke s strani družbe.

Ali družba (morebiti) kupuje Gorenjsko banko in kako bo to vplivalo na njene nadaljnje načrte?

Telekom Slovenije z novim nadzornim svetom – delničarjem 5,00 EUR dividende, ki bodo izplačane 20.07.2017

Delničarji Telekoma Slovenije so se na 28. redni skupščini delničarjev, 21.04.2017 seznanili s poslovanje v preteklem letu 2016 ter v okviru uporabe slabih 33 milijonov EUR dobička, ki ga je Telekom ustvaril v letu 2016 izglasovali predlogu Uprave in Nadzornega sveta (NS), da se za dividendo nameni tako rekoč celoten bilančni dobiček, kar pomeni da dividenda znaša 5,00 EUR na delnico. Presečni dan za izplačilo dividend je 19.07.2017, sama dividenda pa bo delničarjem izplačana 20.07.2017. Skupščina je imenovala tudi nov nadzorni svet in revizorja za naslednja tri poslovna leta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na skupščini zastopal skoraj 90.000 glasov oziroma okoli 1,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 24. april 2017


 

Imenovan nov NS

Na predlog države so bili imenovani novi člani NS in sicer Bernada Babič (aktulana članica NS, zaposlena kot pomočnica generalnega direktorja SŽ), Barbara Gorjup (direktorica družbe Baklus in tudi članica NS HSE), Barbara Kürner Čad (odvetnica v Odvetniški pisarni Čad), Ljubomira Rajšića (svetovalec v Telekom Srbija) in Lidio Glavina (predsednica uprave SDH). 

 

Deloitte imenovan za revizijo naslednjih treh let

Delničarji so potrdili predlog NS, da se za revizorja imenuje Deloitte Revizija, d.o.o., ki bo revizijo opravljala v letih 2017, 2018 in 2019.

Imenovan nov Nadzorni svet SaveRe

Na današnji volilni skupščini družbe Pozavarovalnica Sava d.d. (Sava Re) so delničarji volili nove člane nadzornega sveta, po lanskoletnem odstopu Branka Tomažiča s funkcije predsednika NS ter skorajšnjega zaključka mandata preostalih nadzornikov. Skupščine se je udeležilo 12,8 milijonov delnic ali 83 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala več kot 180.000 delnic oziroma 1,4 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 7. marec 2017


 

Za ogled prispevka iz Dnevnika na RTV Slovenija 1 z dne 07.03.2017 kliknite na sliko ali tukaj.

Adris Grupa ni uspela s svojim nasprotnim predlogom za imenovanje dr. Petra Kraljiča v NS

Hrvaška Adris Grupa, ki s svojima odvisnima družbama Croatia osiguranje in Croatia Lloyd obvladuje 19-odstotni delež družbe, na današnji skupščini ni uspela z nasprotnim predlogom za imenovanje dr. Petra Kraljiča v NS, po lanskoletnem odstopu Branka Tomažiča. Nasprotni predlog sta podprla tudi delničarja Raiffeisen bank Austrija in Zagrebška banka.  Finančni direktor Adris Grupe Vitomir Pavlinec, ki je na skupščini nastopil kot pooblaščenec Raiffeisen bank Austria, je med predstavitvijo dr. Kraljiča pojasnil, da gre za kakovostnega kandidata, ki lahko pripomore k razvoju in dobičku Save Re v prihodnosti, ter da se kot delničarji zavzemajo za dolgoročno rast Save Re, regionalno prisotnost in pozitivno poslovanje tudi v prihodnje. Kljub temu je nasprotni predlog prejel le 30,9% podporo.

 

Delničarji za nadzornike imenovali Davorja Ivana Gjivoja, Matejo Lovšin Herič, Keitha Williama Morrisa in Andreja Krena

V nadaljevanju skupščine so delničarji pri imenovanju članov NS sledili osnovnemu predlogu sedanjega nadzornega sveta. Davor Ivan Gjivoje je bil z 72,75 % oddanih glasov izvoljen za novega člana NS, Mateja Lovšin Herič (sedanja predsednica NS) in Keith William Morris pa vnovič izvoljena v NS. Kandidat za člana NS Andrej Kren je prejel 99,95% oddanih glasov.

Obvezničarji Nlb, Abanke Vipa, Nova KBM, Factor Banke in Probanke ter delničarji NLB, so danes prek Odvetniške pisarne Tamare Kek vložili tožbe zoper poslovne banke zaradi izbrisa leta 2013

 

Ljubljana, 16. december 2016

 

 

 

 

Za ogled prispevka iz Poročil na TV SLO 1 z dne 16.12.2016 pritisni TUKAJ ali na sliko.

 

 

 

 

 

Izvleček iz članka v časopisu Delo, z dne 17.12.2016, avtorja novinarja Miha Jenko : »Mali delničarji s tožbami proti Banki Slovenije in poslovnim bankam«, z dne 17.12.2016.

Največ pooblastil razlaščencev za vlaganje tožb so po naših podatkih zbrali v društvu Mali delničarji Slovenije (MDS). »Za razliko od VZMD nimamo v našem društvu nobene provizije v primeru uspešne tožbe, ker se nam to ni zdelo primerno za ljudi, ki so že tako v negotovosti. Nam se to zdi oderuško. Z odvetnico smo se dogovorili, da skušamo narediti te tožbe čim cenejše, sodno takso pa mora vsak plačati sam,« je za Delo povedal predsednik društva Rajko Stanković.

Razlaščeni vlagatelji od Banke Slovenije in bank zahtevajo odškodnino v višini knjigovodske vrednosti (pri delnicah s konca leta 2012, oziroma 2013 pri Banki Celje), pri obveznicah pa pričakujejo  poplačilo nominalne vrednosti glavnice, povečano za obresti.

Točka preloma: Kam in kako s certifikatskimi delnicami?

Za ogled oddaje Točka preloma na tretjem programu RTV Slovenija z dne 12.10.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

Stroški trgovalnega računa - VSE NA ENEM MESTU

S 01.01.2017 se formalno ukinjajo registrski računi, ki jih vodi Centrala klirinško depotna družba (KDD). V ta namen so vsi delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na registru KDD, primorani sprejeti odločitev, kaj bodo naredili s svojimi delnicami. V kolikor imate svoje delnice že na trgovalnem računu na eni izmed borznoposredniških hiš, vam ni potrebno storiti ničesar, za vse ostale pa smo v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pripravili celostno primerjavo stroškov borznih hiš, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo dovoljenje za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, ter tudi pregled ostalih možnosti, ki jih imajo delničarji na razpolago.

Spodaj se nahajajo bližnjice, zato da lahko lažje dostopate do posameznega segmenta, ki ga borzne hiše zaračunavajo svojim strankam. Pod zadnji dve bližnjici je predstavljena tudi možnost opustitve delnic (delnicam se trajno odpoveste) in pa tudi druge možnosti, kamor sodijo alternativni finančni produkti, ki so se pojavili v zadnjem času (pri slednjih vse opozarjam še na posebno skrbnost). Nazadnje je predstavljen še sodni depozit, kamor bodo prenesene delnice tistih, ki v roku ne bodo naredili ničesar.

 

Bližnjice

Enkratni stroški

Letni stroški vodenja in vzdrževanje računa

Stroški pri prodaji delnic

Zapiranje trgovalnega računa in menjava borzne hiše

Opustitev delnic

Druge možnosti

Sodni depozit

 

S klikom na posamezno borzno hišo se vam v posebnem dokumentu odpre tudi povzetek stroškovnika za vsako borzno hišo, ki si ga lahko shranite ali natisnete, prav tako pa lahko preko povzetka stroškovnika dostopate do neposrednega cenika posamezne borzne hiše.

V analizo stroškov so vključene vse slovenske borzne hiše z izjemo Addiko banke (nekdanja Hypo banka) in Perspektive, ki svoje storitve opuščata in pri njih ne bo več možnost imeti trgovalnega računa. V analizo stroškov prav tako ni vključena Nova KBM, saj navkljub 2 pisnim pozivom ter telefonskemu zagotovilu, da bodo svoje stroške posredovali, osebje Nove KBM od 02.09. pa do danes ni bilo zmožno posredovati svojih podatkov.

Informativni izračun stroškov trgovalnega računa temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani borzne hiše in veljajo za vrednostne papirje oziroma navadne delnice na slovenskem trgu za fizične osebe. Poimenovanje posameznih postavk je bilo spremenjeno/poenoteno zaradi lažjega razumevanja, zato se posameznega postavke morda ne ujemajo z uradnim cenikom borzne hiše. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov, si bo pa prizadevalo, da so podatki kar najbolj točni in ažurni. Društvo MDS vsem priporoča, da pred dokončno odločitvijo preverijo tudi povezave do borzne hiše, ki se nahajajo v povzetku stroškovnika za vsako borzno hišo, kjer so dostopne vse relevantne informacije.​ Pravne osebe in osebe, ki nameravajo trgovati s tujimi delnicami naj dodatno preverijo cenike borznih hiš.

V kolikor bi si želeli spodnje preglednice v posebnem dokumentu in jih natisniti, si jih lahko prenesete s klikom tukaj.

 

Enkratni stroški

 

Letni stroški vodenja in vzdrževanja računa

 

Stroški prodaje delnic

 

Zapiranje računa in menjava borzne hiše

 

Za povečanje spodnje slike kliknite nanjo ali tukaj.

 

 

Opustitev vrednostnih papirjev (Smetarski račun KDD)

Opustitev vrednostnih papirjev pomeni, da se trajno odrečete svojim delnicam. KDD omogoča neposredno opustitev z izpolnitvijo obrazca, ki si ga lahko prenesete tukaj.

 

Opustitev delnic je BREZPLAČNA, vendar pa je zgoraj navedeni obrazec potrebno:

  • osebno izpolniti na naslovu KDD, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali
  • poslati izpolnjen obrazec po pošti, ki mora biti overjen (upravno ali notarsko)

Dodatne informacije glede opustitve vrednostnih papirjev so vam dostopne na spletni strani KDD na sledečem naslovu: https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/opustitev_vp

 

Alternativne možnosti (drugi finančni produkti)

Nekatere borzne hiše, odvetniki ali druge organizacije vam bodo morda namesto klasičnega trgovalnega računa ponudile (i) vlaganje v vzajemne sklade, (ii) zamenjavo delnic za druge finančne produkte ali delnice, (iii) položitev delnic na fiduciarni račun ipd.

V Društvu MDS vsakemu posamezniku svetujemo, naj se temeljito pozanimajo o stroških alternativnih možnosti, posebej glede finančnih nadomestil in načina spreminjanja finančnih nadomestil. Nekateri dosedanji produkti namreč po svojih nadomestilih že sedaj presegajo nadomestila, ki jih zaračunavajo borzne hiše v okviru aktualnih cenikov.

 

S tem v zvezi velja posebej opozoriti tudi na podobno opozorilo, ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ga zaradi potencialnih nevarnosti, prilagamo spodaj v celoti:

Opozorilo javnosti glede prenosa vrednostnih papirjev z registrskih računov

Registrski računi, ki jih je za vlagatelje brezplačno vodila Centralna klirinško depotna družba, d.d. (KDD), se za fizične osebe ukinjajo do konca letošnjega leta. Vlagatelji lahko izberejo eno od naslednjih možnosti: prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na trgovalne račune pri članih KDD, zahtevajo prenos vrednostnih papirjev s svojega registrskega računa na račun za opustitev ali prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na fiduciarne račune. V nasprotnem primeru jih bo KDD po 1.1.2017 prenesla na sodni depozit. Več o tem si lahko preberete tu.  

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v javnosti zasledila različne ponudbe organizacij in združenj, ki vabijo predvsem male vlagatelje, da prek njihovih ponudb, shem in ostalih rešitev, najceneje prenesejo svoje vrednostne papirje iz registrskih računov na fiduciarne račune, ki jih ponujajo sami ali z njimi povezane osebe. 

Pri pregledu teh ponudb je ATVP ugotovila, da so stroški, ki jih bo moral vlagatelj nositi v primeru pristopa k takšni shemi ali rešitvi, lahko precej višji kot so tisti, ki jih za podobne, a bolj varne rešitve zagotavljajo borznoposredniške družbe in banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in so pod nadzorom ATVP. Nekatere takšne sheme namreč posebej zaračunavajo različne stroške, kot so izplačilo dividend, glasovanje na skupščini, prenehanje sodelovanja in druga posamezna ravnanja. Poleg teh stroškov pa morajo vlagatelji plačati še vse stroške prenosa vrednostnih papirjev z registrskih na fiduciarni račun, v primeru prodaje pa še stroške prenosa s fiduciarnega na trgovalni račun in nato še trgovalno provizijo. Pri tem bodo morali vlagatelji poravnati vse stroške posameznim ostalim ponudnikom (članom KDD, kar ponudniki fiduciarnih računov niso). 

Pogoji pristopa k takšnim shemam so v prid ponudnikom, vendar so lahko škodljivi za vlagatelje. 

Zato ATVP vlagatelje opozarja, da se pred vstopom v takšno shemo prepričajo o pogojih sodelovanja in o vseh stroških, ki jih bodo dejansko bremenili pri tem. 

ATVP predlaga, da se imetniki vrednostnih papirjev za prenos le-teh z registrskih računov povežejo z borznoposredniško družbo ali banko, ki opravlja investicijske storitve in posle ter je pod nadzorom ATVP. Seznam oseb, ki imajo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov, je dostopen na spletni strani ATVP.

 

Sodni depozit

Po 01.01.2017 je predvideno, da bodo delnice prenesene na sodni depozit. Prenos na sodni depozit se ne bo zgodil v enem dnevu, temveč bo moral KDD za vsakega imetnika posebej pripraviti predlog sklepa za sodišče, sodišče pa vas bo moralo uradno pozvati, da vendarle uredite svoje vrednostne papirje, sicer bodo le ti prenešeni na sodni depozit.

 

Sodni depozit je brezplačen če:

  • vrednost delnice ne presega 100,00 EUR in
  • zadnji dve leti iz naslova delnic niste prejeli nobenih dividend.

Za vse ostale bo sodni depozit plačljiv in znaša 15 % od vrednosti delnic oziroma največ 410,00 EUR.

Delnice se lahko hranijo na sodnem depozitu do 5 let, po izteku 5 let pa bodo neprevzete delnice prenesene na demografski sklad Republike Slovenije.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.