Kliping

Na dnevnem redu Ustavnega sodišča tudi Pobuda za oceno ustavnosti ZBan-1L – Razkrivamo zavajanja Jasne Iskra na seji Odbora za finance in monetarno politiko

Ustavno sodišče je za četrtek, 15.09. sklicalo sejo Ustavnega sodišča, na katero je uvrščena tudi točka dnevnega reda o Pobudi za oceno ustavnosti spornega Zban-1L. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pa z veliko mero začudenja prebiramo članek na Portal plus, ki razkriva, da je direktorica pravne službe Banke Slovenije, Jasna Iskra, potencialno zavajala na 22. nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko. Še več, predsedniku Društva MDS, Rajku Stankoviću je na sami seji zažugala, da naj si malo prebere določbe Kazenskega zakonika, preden jo česar obtožuje, zato v izogib ponovnim grožnjam s kazensko odgovornostjo, javno pozivamo Jasno Iskra, da se opredeli do vseh navedb.

Družba Arksi, d.o.o. (Iskra prebrano nazaj) je danes v stečaju, prijavljenih pa je za več kot 0,5 milijona EUR terjatev. Jasna Iskra je bila od januarja 2008 do marca 2009 prokuristka družbe Arksi, zatem pa je vodenje družbe prevzel njen mož, Zdenko Iskra. Seveda v Društvu MDS ne dvomimo, da bo ga. Iskra ponovno izjavila, da je njen mož podjetje vodil samostojno (saj je vendarle polnoleten) in da ona o 0,5 milijona EUR vredni luknji ni vedela ničesar.

V interesu vseh razlaščenih delničarjev in obvezničarjev petih slovenskih bank je, da navedbe v članku Portala Plus, z verodostojnimi listinami javno zavrne direktorica pravne službe Banke Slovenije, Jasna Iskra, saj je v Državnem zboru trdila, da so vsi dolgovi poplačani, kar pa iz pripetega seznama preizkušenih terjatev, kot tudi navedb v članku NE izhaja. Prav tako pričakujemo, da se do navedene problematike opredeli guverner Banke Slovenije, dr. Boštjan Jazbec, kot neposredno nadrejeni.

Za ogled prispevka iz Dnevnika na RTV Slovenija 1 z dne 15.09.2016 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Ljubljana, 13. september 2016


 

Izsek posnetkov iz 22. nujne seje Odbora za finance in monetarno politiko, ki je potekala 10. marca 2015

1. del: Kako je direktorica pravne službe na Banki Slovenije soustvarjala bančno luknjo!?

Kako je Jasna Iskra, direktorica pravne službe na Banki Slovenije, skupaj z možem soustvarjala bančno luknjo.

 

2. del: Odziv Jasne Iskra (direktorice pravne službe na Banki Slovenije)

Odziv Jasne Iskra, direktorice pravne službe na Banki Slovenije na trditve Rajka Stankovića, predsednika Društva Mali delničarji Slovenije.

Vir: http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174324222

Krka – Društvo MDS neuspešno pri predlogu za višjo dividendo in predlogu za člana NS, uprava delničarjem poslala nična pooblastila

Delničarji Krke so na današnji skupščini potrdili vse predloge Uprave in Nadzornega sveta (NS) in tako v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) nismo bili uspešni s predlogom za višjo dividendo niti s predlogom za člana NS. Pooblaščenca Društva MDS sta sicer zastopala okoli milijon glasov, ker pa je uprava v okviru lastnega zbiranja pooblastil, delničarjem poslala pooblastila, ki niso skladna z določili ZGD-1, smo v Društvu MDS najavili uveljavljanje ničnosti skupščine in izpodbijanje vseh sprejetih sklepov.

 

Novo mesto, 18. junij 2015


 

»Valutna zavarovanja niso smiselna«

V okviru razprave je edini razpravljavec bil Greg Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, ki je predsedniku Uprave, Jožetu Colariču zastavil kar nekaj vprašanj, povezanih z valutnimi tveganji in prihodnjim poslovanjem Krke.

Če na kratko strnemo odgovore predsednika Uprave, valutna ščitenja za Krko niso smiselna, v letu 2015 pa se pričakuje enak dobiček kot v letu 2014. Sicer na skupščini ni bilo možno slišati veliko konkretnih odgovorov finančnega formata, ampak predvsem splošno povzemanje dogajanja ob koncu leta 2014 in začetku leta 2015.

 

Delničarji si ne želijo višje dividende

Društvo MDS je v okviru delitve dobička predlagalo, da se za dividendo nameni dobrih 100 milijonov EUR dobička, kar bi znašalo 3,35 EUR. Več o tem smo že poročali pred pričetkom skupščine. Delničarji so podprli osnovni predlog Uprave in NS, zato se o predlogu Društva MDS ni glasovalo. Proti predlogu Uprave in NS je sicer glasovalo 21 % prisotnih delničarjev.

 

Imenovan nov NS

Novi člani NS so postali Julijana Kristl, Jože Mermal, Matej Pirc, Andrej Slapar, Sergeja Slapničar in Anja Strojin Štampar. Društvo MDS tako ni uspelo s svoji predlogom, da se namesto Sergeje Slapničar izvoli Rajko Stanković. Tako praktično 60.000 malih in manjšinskih delničarjev ostaja brez svojega predstavnika v NS. Tudi sicer Krka nikjer ni objavila postopka javnega zbiranja kandidatur za člana NS, zato se poraja vprašanje o transparentnosti postopka in pa zakaj se Krka ne poslužuje dobrih praks korporativnega upravljanja, kot to počnejo mnoge druge slovenske družbe.

 

Društvo MDS bo izpodbijalo vse sprejete sklepe

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.