odvetnik Andrej Simonič

Ali se v družbi Aktiva Naložbe obeta IZTISNITEV malih delničarjev?

Na današnji skupščini Aktive Naložbe, d.d., je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Rajko Stanković zahteval pojasnilo od predsednika Upravnega odbora ali bo AKTIVA SET B.V., ki je večinski lastnik z 84,05 % lastništvom objavila iztisnitev malih delničarjev skladno z 384. členom ZGD-1C, ali pa bomo tako odločitev skladno z 389. členom ZGD-1C zahtevali mali delničarji. Danes so pooblaščenci Društva MDS zastopali 4.331 delnic družbe, edini drugi udeleženec skupščine pa je bil le predstavnik večinskega lastnika AKTIVA SET B.V.
 
Ljubljana, 16. julij 2010

 
Napoved IZPODBOJNE TOŽBE zaradi neizplačane dividende kljub 43,4 mio EUR bilančnega dobička
 
Društvo MDS je kot delničar podalo tudi nasprotni predlog, da se delničarjem razdeli 1,00 EUR bruto dividende na delnico, a žal pri tem ni bilo uspešno. Zato je napovedalo izpodbojno tožbo, saj ZGD-1C jasno opredeljuje pravico delničarjev do dobička, ko to rezultati dopuščajo.
 
VRTNARIJA LADA še vedno v lasti AKTIVE NALOŽBE?
 
Pri pripravi na skupščino smo nedvoumno ugotovili, da je VRTNARIJA LADA, d.o.o.,  ki je 2. največji delničar in ima v lasti 3,14 % družbe povezana z Aktivo Naložbe na več načinov. V iskalniku bizi.si  je kot kontakt naveden telefon in telefaks od Aktive Naložbe in elektronski naslov s končnico @aktiva-invest.si. Iz letnega poročila Aktive Naložbe je razvidno, da je Aktiva Naložbe to družbo lani odprodala za 530.644 EUR (stran 45), sedaj pa je le ta postala 2. največji lastnik!?
 
Poraja se tudi vprašanje, zakaj je podjetje, ki je po zadnjih podatkih vredno 6 milijonov evrov, bilo odprodano za 530.000 evrov. Res je, da so bile zraven tudi neporavnane finančne obveznosti, ki pa so bile skoraj 1x manjše od prvotno izkazane vrednosti.
 
RUMAPLAST – INVEST prejel posojilo AKTIVE NALOŽBE
 
3. največji lastnik, RUMAPLAST - INVEST, d.o.o. pa je od Aktive Naložbe v letu 2009 dobil 177.077 EUR posojila, kar je razvidno na 37. strani letnega poročila. Ta družba ima v lasti 500.000 delnic oz. 2,75 %.
 
Vloga odvetnika ANDREJA SIMONIČA?
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.