doc.dr. Simon Čadež

prof. dr. Simon Čadež - predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) Nove KBM pri Društvu MDS

Prof. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in strateškega managementa, znanje s teh področij pa posreduje študentom Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij in finančnikov.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter predsednik komisije za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb v Družbi za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Nova KMB - začetek organiziranega zbiranja pooblastil za skupščino. Ali bodo mali delničarju dobili svojega nadzornika v Novi KBM?

Ali bodo mali delničarju dobili svojega nadzornika v Novi KBM?

 

Družba Nova KBM, d.d., je danes, 04. Junija 2010, preko sistema SEONET obvestila, da  bodo za 19. skupščino Nove KBM d.d., sklicano za 22. Junija 2010, organizirano zbirali pooblastila naslednji pooblaščenci: Dr. Jože Glogovšek, Ervin Hlede, Anton Benko, Stanislav Zajšek, mag. Kristjan Verbič in Rajko Stanković.


Predloga za delitev dividend v višini 11 centov na delnico nismo podprli, ker ima večina malih delničarjev od 11 do 50 delnic in strošek izplačila  (cca 1 EUR na delničarja) bi bil nesorazmerno velik za skoraj "nični" učinek. Zato menimo, da je bolje, da se ta denar plemeniti in prinese večje dividende v letu 2010.


 

Delničarji banke bodo obrazce pooblastil prejeli po pošti na domač naslov. Izpolnjene in lastnoročno podpisane obrazce pooblastil vrnejo na naslov, natisnjen na povratni kuverti: Skupina pooblaščencev, Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor. Nova KBM d.d. pooblaščencem nudi organizacijsko pomoč. 


Sodelovanje med Društvom MDS in Zavodom za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor je obrodilo sadove in tako prvič na organiziranem zbiranju sodelujeta obe organizaciji in tako lahko delničarji zaokrožite oz. izberete pod številko: 

 

4. Stanislava Zajška - predsednika Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor in

5. Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS).

Apeliramo, da izkoristite svojo upravljaljsko pravico in v čimvečjem številu vrnete izpolnjena pooblastila. Pooblastilo mora prispeti v banko, najkasneje 18. Junija 2010.

Če se strinjate s predlogi obeh pooblaščencev zadošča, da na prvi strani zaokrožite številko 4 ali 5 ter se na zadnji strani podpišete in napišete kraj in datum izpolnitve pooblastila.

Na tokratni skupščini bomo mali delničarji skušali v Nadzorni svet Nove KBM, d.d., izvoliti doc. dr. Simona Čadeža, kot predstavnika preko 102.000 malih delničarjev, ki v strukturi pomenijo nekaj več kot 24 %.


 

Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in strateškega managementa, znanje s teh področij pa posreduje študentom Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij in finančnikov.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter predsednik komisije za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb v Družbi za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

GORENJE - Društvo MDS predagalo kandidate za Nadzorni svet družbe

Skladno z obvestilo na portalu Seonet (številka obvestila INI-217/10), je Društvo MDS, dne 15. marca 2010, kot delničar družbe Gorenje, d.d., skladno s 15. členom Statuta družbe Gorenje, d.d., vložilo predlog za izvolitev treh (3) novih članov nadzornega sveta in sicer je predlagalo:

  • mag. Nikolaja Abrahamsberga, dolgoletnega profesorja in strokovnjaka gospodarskega prava, člana različnih organov poslovodenja Fakultete za upravo in člana organov Univerze (že od leta 1974 dalje) ter člana KAS-a pri Ministrstvu za okolje in prostor,
  • doc. dr. Simona Čadeža profesorja in docenta za računovodstvo in revizijo, ki  je redno zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti za Upravo in Fakulteti za Matematiko. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, predsednik predmetne razvojne skupine za ekonomijo, član poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja in 
  • Ljubišo Stanojevića u.d.i.a.  strokovnjaka s področja arhitekture, gradbeništva, prostorskega načrtovanja, oblikovanja, tehničnega in poslovnega svetovanja, trgovine in marketinga ter trajnostnega razvoja.

Statut družbe Gorenje navaja, da pet (5) od desetih (10) članov Nadzornega sveta, zastopa delničarje zato je Društvo MDS v presojo in izbor dalo nominacijskemu odboru zgoraj navedene kandidate.

Inflacija skupščin - Studio ob 17 na Radio SLO 1

Radijsko oddajo "Inflacija skupščin", ki je bila na sporedu 18. avgusta 2011 ob 17.00 uri je vodil voditelj dr. Milan Trobič.

V mesecu avgustu smo priče pravi inflaciji sklicev skupščini delniških družb. Tako se bo v 22-ih delovnih dneh zvrstilo kar 189 skupščin, kar pomeni, da se delničarji, ki imajo delnice v različnih podjetjih, vseh skupščin sploh ne bodo mogli udeležiti.

Kaj pa združenja malih delničarjev, po kakšnih načelih izbirajo, katerih skupščin se bodo udeležili in katerih ne? Zakaj podjetja čakajo s sklici do avgusta, je vzrok zakonodaja ali preprosto računajo, da zaradi počitnic ne bodo imeli težav z malimi delničarji? Kakšen je sploh položaj malih delničarjev v po-tajkunskih zgodbah, ko prihaja do iztisnitev, do zamenjav vrednostnih papirjev, do stečajev in podobno?

Na vse te dileme so poskušali odgovoriti gostje v studiu, ki pa so bili: dr.Simon Čadež - član izvršnega odbora Društva MDS, preizkušeni računovodja, ki je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent za področje računovodstva in revizije, prof.dr. Borut Bratina iz Ekonomsko - poslovne fakultete iz Maribora in Rajko Stanković - predsednik Društva MDS. 

Za poslušanje prispevka pritisnite na sliko ali TUKAJ

Mali delničarji v NS NKBM spet predlagajo Čadeža

Medij: Finance Avtorji: Monika Weiss Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 05. 2010 Stran: spletna izdaja 12.33
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je, pričakovano, vložilo nasprotni predlog za skupščino delničarjev NKBM [KBMR 11,18 -1,93%], ki bo 22. junija. Predlaga, da v nadzorni svet pride doc. dr. Simon Čadež - in ne Aleš Krisper, ki ga je predlagal nadzorni svet NKBM.

Čadež je kot docent za računovodstvo in revizijo zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti za Upravo in Fakulteti za matematiko in fiziko. Društvo ga je za člana NS NKBM predlagalo že novembra lani, takoj po odstopu Marka Jazbeca iz nadzornega sveta (Jazbec je namreč postal član uprave NLB) - a nominacijski odbor NS NKBM doc. dr. Simona Čadeža ni uvrstil kot kandidata za NS.
 
Več o predlogih za skupščino NKBM, ki zadevajo skoraj 102 tisoč delničarjev, smo pisali na www.finance.si/280368.

MDS v nadzorni svet NKBM namesto Krisperja predlaga Čadeža

 

Medij: Dnevnik Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 24. 05. 2010 Stran: spletna izdaja 11.42

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je v soboto za skupščino NKBM, ki bo 22. junija, vložilo nasprotni predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Medtem ko vodstvo NKBM na to mesto predlaga Aleša Krisperja, MDS želi, da delničarji na to mesto izvolijo Simona Čadeža.


Več kot 100.000 delničarjev NKBM bo na junijski skupščini med drugim odločalo o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta, potem ko je novembra lani iz njega zaradi imenovanja v upravo NLB odstopil Marko Jazbec. Nadomestni član bo kot predstavnik delničarjev v devetčlanskem nadzornem svetu nastopil mandat od 22. junija letos do 14. julija 2012.

MDS s podporo Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor v nadzorni svet NKBM predlaga Čadeža, v katerem bi ta zastopal interese več kot 100.000 malih delničarjev, so danes sporočili iz društva. Kot so pojasnili, predlagani kandidat izpolnjuje vse zahtevane kriterije za to mesto.

Delničarji NKBM bodo na skupščini odločali tudi o predlogu vodstva, naj se bilančni dobiček za leto 2009 v višini 2,89 milijona evrov v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička. Vodstvo banke je namreč delničarjem predlagalo neizplačilo dividende na podlagi priporočila Banke Slovenije vsem bankam, naj letos ne izplačajo dividend, pač pa krepijo kapital.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.