Danilo Peteh

Ali se pripravlja prevzem in nato izstisnitev v KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.?

Ljubljana, 30. junij 2009

Pooblaščenec delničarja Rajko Stanković – predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, se je danes udeležil skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki je bila ob 10.30 v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani.

Na skupščini je bilo presenetljivo prisotnega le 1,92 % kapitala družbe oziroma 75.164 delnic od 3.909.878 delnic družbe. Poleg Igorja Laha, ki je zastopal lastnih 66.805 delnic oz 1,71 % in GBD d.d. z 8.246 delnicami oz. 0,21 %, je Rajko Stanković s 113 delnicami zastopal 0,003 % od vsega kapitala družbe.

Rajko Stanković je pri točki »Delitev bilančnega dobička« podal nasprotni predlog in zahteval, da se med delničarje v obliki dividend razdeli 4 % od 2.500.000,00 EUR dobička skladno z določili ZGD-1. Predlogu je nasprotoval direktor družbe dr. Blaž Miklavčič, ki je še pred odločanjem izjavil, da izplačilo ni možno zaradi likvidnostnih problemov. Predlog ni bil sprejet.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.