Adolf Zupan

mag. Adolf Zupan - vodja OMD Telekoma Slovenije pri Društvu MDS

mag. Adolf zupan (Foto arhiv državnega sveta RS)Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (direktor Komunale Nove Mesto, pomočnik oz. direktor PTT Slovenije, predsednik in kasneje član ter svetovalec Uprave Telekom Slovenije, strokovnjak na področju telekomunikacij). Bil je dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do 1998, v letih 1998 do 2000 je bil član Uprave Telekom Slovenije,  nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena.

Zato se je odločil, da sprejme novi izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je sporazumno odstopil zaradi lastniških sprememb in se odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja.

Od 3. decembra 2010 dalje, pa je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS, ki vodi OMD Telekom Slovenije pri Društvi MDS.

Bo Južna zopet skriti adut Janševe vlade?

Medij: Dnevnik, Poslovni Dnevnik  Datum: 26.01.2013  Avtor: Polanič Matjaž  Teme: Sklici skupščin delniških družb, ZPRE-1 zakon o prevzemih Stran: 8

Slaba dva tedna pred skupščino Telekoma Slovenije, na kateri bodo delničarji odločali o zamenjavi celotnega nadzornega sveta, je direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Damjan Žugelj državi vzel glasovalne pravice v nacionalnem operaterju. Zaradi kršitve zakona o prevzemih so brez glasovalnih pravic poleg države ostali tudi Kapitalska družba (Kad), Slovenska odškodninska družba (Sod), NKBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad za financiranje razgradnje NEK in Aerodrom Ljubljana, ki imajo skupaj v lasti 73 odstotkov Telekoma.


Žugelj pa glasovalnih pravic ni vzel NLB, ki je očitno niti ni vključil v postopek nadzora, čeprav je v večinski lasti države. Izid skupščine, napovedane za 6. februar, in imenovanje novih članov nadzornega sveta bo tako vse do zadnjega negotovo.

Eno od ključnih vlog na skupščini utegne imeti belokranjski poslovnež Dari Južna, ki je že na zadnji skupščini vlado rešil iz zagate in namesto države za vodenje Telekomove skupščine kar sam predlagal Francija Matoza. Glede na preteklo udeležbo nedržavnih lastnikov na skupščinah Telekoma bodo imele družbe blizu Južne kar okoli četrtino, skupaj z NLB pa tretjino vseh glasov. »Ne vem niti, kdo so predlagani člani za nadzorni svet, saj se s tem še nisem ukvarjal,« nam je povedal Južna in dodal: »Naslednji teden se bom odločil, ali se bom na skupščino sploh prijavil.«

Okoli 20 odstotkov glasov bodo na skupščini imeli vzajemni skladi, ki jih upravlja Skupina KD Group, prav tolikšen delež pa bo pripadel pokojninskim skladom, ki jih upravlja Modra Zavarovalnica. Pomembno vlogo utegnejo tokrat imeti tudi vlagatelji, ki se skrivajo za fiduciarnimi računi tujih bank, čeprav so se ti v preteklosti le redko udeleževali skupščin. Ker zdaj že nekdanja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) pri zahtevi za sklic skupščine Telekoma ni opravila nominacijskega postopka za nove nadzornike, je te naknadno začel opravljati kar Sod. Toda to se utegne izkazati za jalovo delo, saj zasebnim lastnikom ni treba upoštevati zakona o upravljanju kapitalskih naložb države.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.