Zdravilišče Rogaška

Teden, ko so se dogajale skupščine

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: I. S. Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 08. 2012 Stran: 5

Za uvod v ta teden, ko je bilo na Celjskem kar nekaj skupščin delničarjev, so se kot prvi v nedeljo ob 9. uri sestali lastniki Zdravilišča Rogaška. V nizu za sredo napovedanih skupščin delničarjev na Celjskem je bil polovičen izplen dosežen v največjem celjskem gradbincu. Skupščino so uspeli izpeljati v podjetju za Vzdrževanje in obnovo cest Celje (VOC), v matičnem podjetju Ceste mostovi Celje jim ni uspelo. Očitana prodaja premoga pod ceno je vse bolj vroča tema malih delničarjev Premogovnika Velenje. Pivovarni Laško pa so na skupščini delničarjev tudi v tretje odrekli dokapitalizacijo.

Zapleti že na začetku

Delničarji so se tako seznanili z lanskim poslovanjem, ko je skupina Zdravilišče Rogaška ustvarila približno 130 tisoč evrov izgube.

Kljub nasprotovanju malih delničarjev so na skupščini izglasovali razrešnico uprave, ki jo vodi Matej Goričan, in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu. Mali delničarji so nasprotovali podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, saj je tak sklep podpiral predstavnik večinskega lastnika. To je podjetnik Stanislav Pšeničnik, ki je tudi predsednik nadzornega sveta družbe. V društvu Mali delničarji Slovenije so zato napovedali izpodbijanje tega in vseh ostalih sprejetih sklepov.

Ta teden pravi plaz skupščin družb, celo v nedeljo

Medij: Delo Avtorji: Križnik Božena,Grgič Maja,Gole Nejc Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 27. 08. 2012 Stran: 3

Na potezi so delničarji Tudi o dokapitalizaciji Pivovarne Laško -V Perutnini Ptuj delničarji s predlogom, da se Glaser ju ne podeli razrešnice

Ljubljana - Pred nami je teden skupščin, precej več kot sto jih bo v prihodnjih petih dneh. Uvod v skupščinski teden pa je bil včeraj v Kulturnem centru Rogaška, kjer so se delničarji še pred nedeljskim kosilom zbrali na skupščini Zdravilišča Rogaška.


Zakaj je bila skupščina v nedeljo ob 9. uri zjutraj, smo vprašali predsednika uprave družbe Mateja Goričana. »Termin smo morali uskladiti z notarko in predsednikom skupščine, drugače ni šlo. Poleg tega smo morali zagotoviti primeren prostor za vse udeležence, Rogaška pa je v tem času precej zasedena,« je odgovoril. Zdravilišče Rogaška ima 272 imetnikov delnic, ukvarja pa se z distribucijo termalne vode in upravljanjem parka v Rogaški Slatini, ne upravlja pa hotelov.

Iz Društva malih delničarjev so po skupščini sporočili, da »mali delničarji takšnim trikom, ki naj bi bili namenjeni manjši udeležbi, ne nasedamo več in smo se kljub zgodnji nedeljski 9. uri te udeležili in izkazali svoje nezadovoljstvo z delom uprave in NS z enotnim negativnim glasovanjem proti vsem predlaganim sklepom skupščine«. Predstavnik DMS je na skupščini zaradi procesnih napak zahteval prestavitev oziroma ponoven sklic skupščine. S preložitvijo skupščine se je strinjala tudi notarka, a je predsedujoči skupščino kljub temu izpeljal, zato je bila napovedana zahteva za ničnost, ki jo je vložilo kar 37,97 odstotka malih delničarjev. Ti so napovedali izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na skupščini, tako tudi o podelitvi razrešnice nadzornikom in upravi. Mali delničarji so opozorili še na lanski sklep o izvedbi posebne revizije, za katero pa do zdaj ni bila še niti podpisana pogodba z revizijsko hišo.

V Intereurppi o prodaji Čehova

Zdravilišče Rogaška

Datum skupščine: 
26.08.2012 - 09:00
Naslov: 
v prostorih Kulturnega centra Rogaška.
Status: 
arhivirana

Projekcija

Medij: Delo Avtorji: Pavlin Barbara Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 29. 08. 2011 Stran: 34

Skupščina Adrie Airways o dokapitalizaciji

Delničarji Adrie Airways bodo na skupščini 31. avusta odločali o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube, nato pa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki - konverzijo 38,4 milijona evrov terjatev bank - in o dokapitalizaciji v denarju za 50 milijonov evrov. Poleg tega bodo odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornikom za lani. Društvo Mali delničarji - skupaj smo močnejši (MDS) je k tej točki podalo nasprotni predlog, saj upravi in nadzornikom ne bi podelilo razrešnice za lani, ker menijo, da slabo poslovanje v lanskem letu ni zgolj posledica težavnih globalnih razmer in upada splošne gospodarske dejavnosti, ampak predvsem neracionalnega poslovanja uprave družbe in sprejemanja poslovnih odločitev. V MDS medtem podpirajo predlagano dokapitalizacijo Adrie, saj je ta nujna za obstoj podjetja, a bodo od vodstva družbe zahtevali dodatna pojasnila v zvezi z prihodnostjo nacionalnega letalskega prevoznika, predvsem glede iskanja tujega strateškega partnerja. Hkrati bodo v društvu na skupščini tudi predlagali, da se v primeru neuspešne dokapitalizacije takoj skliče izredna skupščina, na kateri bodo odločali o nadaljnji usodi podjetja.

 

Zdravilišče Rogaška

Datum skupščine: 
31.08.2011 - 12:00
Naslov: 
v prostorih Kulturnega centra Rogaška, Celjska cesta 3.a.,3250 Rogaška Slatina.
Status: 
arhivirana

Ponudba za zdravilišče

Medij: Novi tednik Celje Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 05. 07. 2011 Stran: 5

Mali delničarji Zdravilišča Rogaška pričakujejo prevzemno ponudbo družbe Plod, ki je objavila namero za. prevzem zdravilišča. Kot je znano, je družba Plod, sicer v lasti Stanislava Pšeničnika, z odkupom delnic postala več kot 46-odstotni lastnik zdravilišča. Iz podatkov na spletu je razvidno, da je od januarja do sredine maja slatinska družba ustvarila zgolj nekaj več kot 37 tisoč evrov prihodkov. Ker drugega kupca ni na vidiku, družba pa ne' razpolaga z večjim premoženjem, mali delničarji najverjetneje ne bodo imeli drugega, kot da sprejmejo prevzemno ponudbo. Večina ocenjuje, da bo s prevzemom PŠeničnik v bistvu samo formaliziral lastništvo, saj slatinsko družbo obvladuje in upravlja že včč kot deset let. Uprava Zdravilišča Rogaška je sicer prek spletne strani Ljubljanske borze že sporočila, da ne obstajajo nikakršni dogovori ali pogajanja s prevzemnikom.

Zdravilišče Rogaška - Mali delničarji pričakujejo ponudbo prevzemnika

Medij: Rogaške novice Avtorji: S. J. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 01. 07. 2011 Stran: 18

Prevzem. Družba S. P. Plod v lasti Stanislava Pšeničnika je objavila namero za prevzem preostalih delnic Zdravilišča Rogaška. Po poročanju časnika Finance bo s prevzemom končno formaliziral obvladovanje, saj nekdaj veliko družbo lastniško obvladuje in upravlja že približno deset let.


Družba Plod je pred dnevi kupila 20-odstotni delež Zdravilišča Rogaška od Damijana Kropeja iz Oplotnice in s tem postala lastnik 46 odstotkov družbe. Kropej je marca letos delnice kupil od direktorja Zdravilišča Rogaška Mateja Goričana. Stanislav Pšeničnik zaradi natrpanega urnika pred tednom dni ni mogel dati izjave za Radio Rogla in Rogaške novice.

Napoved prevzema pa je komentiral predsednik Društva malih delničarjev Skupaj smo močnejši, kjer Pšeničnikovo odločitev pozdravljajo.

»Likvidnost delnice na Ljubljanski borzi je bila skoraj nična in trgovanja z njo ni bilo. Tako bomo mali delničarji lahko izstopili iz družbe po ceni, ki upamo, da bo odražala preostali kapital, ki ga je po javnih podatkih še približno štiri in pol milijona evrov, « je dejal predsednik društva Rajko Stanković.

Lastniške menjave v zdravilišču

Medij: Rogaške novice Avtorji: Javornik S. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 01. 04. 2011 Stran: 4

Matej Goričan. Ker njegov predlog za dokapitalizacijo Zdravilišča Rogaška na tretjem sklicu skupščine ni uspel, je sklenil prodati svoj delež. Kljub temu ostaja predsednik uprave, saj o (morebitni) zamenjavi odločajo nadzorniki.

1950 rednih delnic oziroma 19,77-odstotni delež navadnih delnic in 117 prednostnih delnic oziroma 19,02 odstotka prednostnih delnic je Matej Goričan prodal samostojnemu podjetniku, prevozniku Damijanu Kropeju iz Oplotnice. Po poročanju Dnevnika in Financ je Kropej v letu 2009 ustvaril le slabih 13 tisoč evrov prihodkov. Zdravilišča Rogaška ima več kot deset milijonov evrov sredstev, posledično 20-odstotni delež zdravilišča ni ravno poceni, ugotavljajo Finance. Kupec petinskega deleža ni razkril cene, niti koliko posojila in kje ga je najel za nakup. Poznavalci sumijo, da bi lahko bil avtoprevoznik slamnati lastnik slatinske družbe, a ta to zanika.

Goričan prodaja Zdravilišče Rogaška

Medij: Dnevnik Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 03. 2011 Stran: 23

Predsednik uprave Zdravilišča Rogaška Matej Goričan je včeraj prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da prodaja svoj celotni 20-odstotni delež družbe. Delničarji Zdravilišča Rogaška pa so na skupščini podprli predlog za 50-odstotno dokapitalizacijo, s katero nameravajo zbrati do 1,3 milijona evrov svežega kapitala.

Kdo so lastniki Zdravilišča Rogaška?

Medij: Rogaške novice Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 17. 12. 2010 Stran: 20

Na prispevek o skupščini Zdravilišča Rogaška, ki smo ga objavili pred tednom dni, se je odzvalo Društvo Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS). V prispevku smo napovedali, da uprava in nadzorni svet zdravilišča na ponedeljkovi skupščini predlagata povečanja osnovnega kapitala. Med drugim smo zapisali, da Stanislav Pšeničnik preko svojih družb lastninsko obvladuje zdravilišče, na naše vprašanje o lastniški strukturi pa je dejal le, da je še pomembnejši lastnik zdravstvo.


Predsednik Društva MDS Rajko Stankovič je poslal podatke o delniški strukturi zdravilišča: podatki so iz javno dostopne knjige, ki jo vodi Centralna Klirinško depotna družba Ljubljana. Priložil je še podatke iz javno dostopne baze Agencije za javnopravne evidence in storitve o lastništvu družb S. P. Plod, Zdravilišče Zdravstvo in Hotel Sava Rogaška. Iz teh podatkov je razvidno, da je Stanislav Pšeničnik stoodstotni lastnik družb S. P. Plod in Hotel Sava Rogaška. Največji 51-odstotni delež v zdravstvu ima Diagnostični center Vila Bogatin z Bleda, drugi največji lastnik je Abakus-Medico iz Rogaške Slatine, ki ima tri vpise deleža (odstotek, dva in dvajset odstotkov).

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.