Zavarovalnica Triglav

ATVP državi odvzel glasovalne pravice v Novi KBM

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom odvzela glasovalne pravice v Novi kreditni banki Maribor (Nova KBM oziroma NKBM) zaradi usklajenega delovanja, s katerim so državni lastniki presegli zakonsko določen prag, na osnovi katerega bi morali slednji lastniki objaviti prevzemno ponudbo.

 

Ljubljana, 28. september 2012


 

"Usklajeno delovanje, presežen prevzemni prag" – kršitev izvira že od leta 2007 dalje

Država ima v Novi KBM - skupaj z nekaterimi podjetji - večinski, 51-odstotni lastniški delež. ATVP je zaradi tega presodila, da je država skupaj s povezanimi podjetji delovala usklajeno, hkrati pa presegla prevzemni prag in mora zato bodisi objaviti prevzemno ponudbo bodisi znižati svoj lastniški delež.

Direktor ATVP, dr. Damjan Žugelj je pojasnil, da država zaradi delniških poslov Luke Koper in NKBM-ja krši zakonodajo že od leta 2007, a agenciji ni uspelo ukrepati. "Tedanja vlada in del poslancev DZ-ja so nam to preprečevali tudi na način spremembe zakona, ki bi retroaktivno rešil neka nezakonita dejanja za nazaj," je izjavil.

 

Glasovalne pravice ključne za prihajajočo dokapitalizacijo, vendar kdo bo dejanski vplačnik?!

Banka bi morala do konca letošnjega leta sklicati skupščino delničarjev, saj je potrebna oziroma tako rekoč nujna kar 20-milijonska dokapitalizacija. Še več, NKBM naj bi potrebovala najmanj 100 milijonov EUR, o čemer bodo morali odločati delničarji.

Skoraj 100.000 malih delničarjev, ki je doslej izgubilo že skoraj 200 milijonov evrov, prinaša svoja opozorila. Rajko Stanković iz Društva mladih delničarjev  Slovenije (MDS) je pojasnil: "Država lahko še vedno obdrži svoj prevladujoči delež, a vprašanje je, ali bi dobili investitorja, ki bi se spustil v dokapitalizacijo, brez da bi dobil prevladujoči vpliv" (Za ogled prispevka na TV SLO 1 kliknite na sliko ali tukaj).

Ni pa to edina težava države. Podobna usoda namreč čaka njene glasovalne pravice tudi v podjetjih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Petrol, Abanka Vipa, Aerodrom Ljubljana, Pozavarovalnici Sava, je poročala TV Slovenija

 

Žugelj oglobil tudi Banko Slovenije – kazen 5.000 EUR

Delničarjem Heliosa 12 EUR dividende – zamenjava revizorja in nov Nadzorni svet

Na današnji skupščini družbe Helios, d.d. so delničarji sprejeli predlog Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), da se za dividende nameni 12,00 EUR bruto na posamezno delnico, kar je 4-krat več od predloga Uprave, ki jo vodi Uroš Slavinec. Skupščina je prav tako podprla predlog Društva MDS, da se po 10 letih zamenja revizorja.

 

Domžale, 27. julij 2012


 

Delničarjem 12 EUR dividende, Uprava in NS z razrešnico, prodaja Heliosa do konca leta 2012 ?!

Poslovanje družbe je bilo po mnenju Uprave in NS v lanskem letu 2011 uspešno, hkrati pa so opozorili, da bilo boljše, če lansko leto ne bi bilo zaznamovano z veliko rastjo cen surovin, ki je v nekaterih primerih bila preko 70 % (v primerjavi z letom ali dve poprej).

Poslovnega načrta za leto 2012 v Heliosu najbrž ne bodo dosegli, če se stanje v gospodarstvu ne popravi. Poslovni načrt je bil izdelan na podlagi napovedi rasti, zdaj pa se dnevno soočajo z vse slabšim stanjem. V prvem polletju je Helios prodal toliko kot lani. Do konca leta 2012 so v Heliosu sicer načrtovali za 362 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot lani. Čistega dobička bi moralo biti vsaj 6,7 milijona evrov.

Vir fotografije: Jože Suhadolnik/Delo. Uroš Slavinec (na sliki levo) je delničarjem pokazal tudi prospekt za prodajo družbe, ki naj bi stekla v septembru, končana pa naj bi bila konec leta. V konzorciju za prodajo se je za zdaj združilo 72 odstotkov lastnikov Heliosa. Uprava Heliosa prodajo podpira, vendar si želi lastnika, ki bi skrbel za nadaljnji razvoj skupine.

Mali delničarji s predstavnikom v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, dividenda 0,70 EUR na delnico, poročilo z 36. skupščine družbe

Na današnji 36 skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali 674.003 glasov malih delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 3,64 % prisotnega kapitala. Delničarji so izglasovali dividendo v višini 0,70 EUR, hkrati pa so v nadzorni svet imenovali mag. Adolfa Zupana kot nadomestnega člana ter mag. Jovana Lukovaca in Gregorja Kastelica, ki sta bil imenovana namesto Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Slednja sta bila na predlog AUKN odpoklicana z mesta NS.

 

Ljubljana, 12. junij 2012


 

Nadomestni član NS je postal mag. Adolf Zupan - član Izvršnega odbora Društva MDS

Skupščina je potrdila predlog Društva MDS, da se namesto Jožeta Kaligarja za nadomestnega člana NS imenuje mag. Adolf Zupan. Prav tako je skupščina družbe na predlog AUKN odpoklicala dosedanja člana NS, Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Namesto njiju sta bila imenovana mag. Jovan Lukovac in Gregor Kastelic.

Mag. Adolf Zupan (na sliki - foto Domen Vidmar) je sicer magister pravnih znanosti in nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj. Bil je dolgoletni predsednik Uprave družbe Telekom Slovenije, d.d. in nazadnje tudi predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia, d.d., kar je pokazatelj, da ima ustrezne vodstvene in tudi nadzorne izkušnje. V Društvu MDS smo zato prepričani, da bo uspešno nadziral poslovanje Zavarovalnice Triglav v imenu nekaj manj kot 30.000 malih delničarjev.

 

Dividenda 70 centov na delnico

Skupščina ni sprejela predloga Društva MDS, da se za dividende nameni tretjina celotnega dobička, kar bi pomenilo 1,30 EUR za delnico, so pa potrdili predlog AUKN, ki za dividendo namenja 0,70 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava je sicer predlagala dividendo zgolj v višini 0,55 EUR za delnico. Za ogled prispevka Katarine Matejčič iz POP TV oddaja 24ur ob 19.00 pritisni na sliko ali TUKAJ.

Sklicujoč se na besede predsednika Uprave, ki ni skoparil s pohvalami o poslovanju Zavarovalnice Triglav je najmanj nenavadno, da Uprava predlaga tako skromno dividendo, še posebej ob optimističnih napovedih, ki jih je uprava sama razglašala.

 

Poslovanje Zavarovalnice Triglav odlično, kljub padajočemu tržnemu deležu in upadu premij?!

Predsednik Uprave, Matjaž Rakovec je skozi celotno predstavitev letnega poročila izpostavljal odlično delo svojih sodelavcev in nenazadnje samega sebe, čemur botrujejo tudi rezultati in dobiček. Po uvodni predstavitvi je Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS izrazil dvom v odličnost poslovanja Zavarovalnice Triglav, čemur sta se pridružila še ena delničarka in tudi nekdanja predsednica Uprave Zavarovalnice Triglav, Nada Klemenčič. Za ogled prispevka Florjana Zupana TV SLO1 - TV Dnevnika ob 19 uri pritisnite na sliko ali TUKAJ.

24. skupščina Abanke Vipe v znamenju dokapitalizacije, imenovanje novega NS in izgubo v višini 119 milijonov EUR

Na današnji skupščini delničarjev Abanke Vipe, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali skoraj 300.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 7,38 % prisotnega kapitala. Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe, vključno z dokapitalizacijo in novimi člani Nadzornega sveta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na sklep o dokapitalizaciji napovedal možnost sodnega izpodbijanja sklepa, predvsem zaradi nerazumno nizke emisijske cene delnice, zaradi česar bodo oškodovani predvsem trenutni delničarji družbe.

 

Ljubljana, 30. maj 2012


 

Dokapitalizacija po ceni 7 EUR bo kapital banke povišala iz 228 na 278 milijonov EUR – premoženje trenutnih delničarjev bo prepolovljeno

Kot smo že zapisali v včerajšnji izjavi, smo v Društvu MDS upravo, ki jo vodi mag. Jože Lenič (na sliki - foto: Delo), pozvali, naj umakne točko o dokapitalizacija, saj je ta škodljiva za obstoječe delničarje. Razlog za to je nenavadna nizka cena delnice (7,00 EUR), ki pod vprašaj postavlja tudi relevantnost same dokapitalizacije, saj se z njo kapital banke bistveno ne bo povečal, kar posledično pomeni, da to morda ni zadnja dokapitalizacije Abanke Vipa, d.d. Kot smo prav tako že poudarili, v Društvu MDS ne nasprotujemo dokapitalizaciji, vendar pa nasprotujemo dokapitalizacijo v škodo obstoječih malih delničarjev, saj bo njihovo premoženje zmanjšano za natanko 50 %.

V Društvu MDS nas zato čudijo besede predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča (zastopnika 1 delnice Abanke), ki je v svojem imenu in v imenu svojih strokovnih sodelavcev, pohvalil predlog za dokapitalizacijo, z utemeljitvijo, da imajo trenutni delničarji odlično priložnost, da dodatno povečajo svoj vložek v Abanko (?!), pri tem pa seveda ni pomembno, da z vplačilom novih delnic delničarji pravzaprav 'pljuvajo v lastno skledo', saj si z nakupom novih delnic znižujejo lastno vrednost premoženja.

 

V Nadzorni svet (NS) kar štirje novi predstavniki z nižjo sejnino in brez mesečnega pavšala

Skupščina je izvolila vse tri predlagane člane za NS (Andreja Andoljška, Andreja Slaparja in Kristino Ano Dolenc), hkrati pa je na predlog NFD, d.o.o. izvolila še Andreja Hazabenda. V Društvu MDS smo sicer protestirali tako imenovanju g. Andreja Slaparja kot tudi g. Andreja Hazabenda. Prvi je namreč poleg funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. še član najmanj 5 nadzornih svetov odvisnih družb, tako slovenskih kot tujih, kar postavlja pod vprašaj njegovo razpoložljivost za strokovno nadziranje Abanke, medtem ko so mediji v preteklosti napisali že veliko o g. Andreju Hazabendu. Kljub temu je skupščina potrdila vse predlagane nadzornike.

 

Izguba v višini 119 milijonov EUR – prihodnost ni znana?!

36. skupščina družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

Od 18.05. do 06.06.2012 poteka zbiranje pooblastil za 36. redno skupščino družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki bo potekala v 12.06.2012 ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b, Ljubljana. 

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Zavarovalnica Triglav pa kliknite tukaj.

Zavarovalnica Triglav - poročilo z 35 seje skupščine delničarjev

Dne 21. junija 2011 je v Ljubljani potekala 35. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki so se je udeležili tudi trije pooblaščenci Društva MDS, ki so zastopali 169.963 delnic oz. 1,14 % prisotnega kapitala družbe na skupščini.
 
Ljubljana, 21. junija 2011

 
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je na skupščini imela veliko večino, saj je glasovala v imenu 62 % kapitala. Tako je AUKN imela skupaj okoli 90 % prisotnih glasov na skupščini.
 
V okviru razprave o poročilu o delu NS in Uprave je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS zahteval dodatna pojasnila glede navedb v anonimki, ki je zaokrožila po številnih medijih v preteklih dneh in meče slabo luč na Zavarovalnico Triglav in njene organe.  Predsednik uprave je vse navedbe iz anonimke zanikal.  Na sliki levo predsednik Društva MDS Rajko Stanković v pogovoru s predstavnikom AUKN g. Robertom Bičkom (vir slike spletno Delo).
 
 
Nenavadno član Uprave Triglav Zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne d.v.z. brez konkurenčne klavzule?!
 
Predsednika Uprave je vprašal tudi o tokovih sponzorskih sredstev iz Triglav Zdravstvene zavarovalnice in o obstoju morebitne konkurenčne klavzule g. Ivana Gracarja, ki odhaja direktno iz Uprave Triglav zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne, d.v.z., brez dneva premora. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec je glede Ivana Gracarja dejal, da so se razšli sporazumno.
 
Slovenijales in Triglav naložbe – notranja preiskava
 
V zvezi s prevzemom podjetja Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav in problematiko Triglav Naložb je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec pojasnil, da poteka preiskava o morebitnem odtekanju notranjih informacij tako o Triglav Naložbah, kot tudi prevzemu podjetja Slovenijales .
 
Povečanje osnovnega kapitala družbe
*      
Na skupščini družbe so delničarji odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala zaradi zagotavljanja trdne kapitalske ustreznosti, ki jo med drugim zahteva tudi »Solventnost 2«, ki nalaga večini zavarovalnic, da okrepijo kapitalsko ustreznost in rezerve. Društvo MDS meni, da je kapitalska ustreznost zavarovalnice v interesu vseh delničarjev.
 
Delničarjem 40 centov dividende na delnico  

 

 

 

 
 
Delničarji so na tokratni skupščini odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je konec lanskega leta znašal 268,6 milijona evrov. Skupščina je sprejela nasprotni predlog AUKN o delitvi bilančnega dobička. Za dividende bo tako namenjenih 9 milijonov evrov oziroma 40 centov na delnico, 160 milijonov evrov pa se bo preneslo v druge rezerve iz dobička. O uporabi 99 milijonov evrov preostalega bilančnega dobička se bo glasovalo v prihodnjih letih.
 
Višje sejnine nadzornikom, nagrada Upravi
 
AUKN je na skupščini podala tudi dva nasprotna predloga, povezana s sejninami nadzornikom in določilom, da omejitve višin izplačil ne smejo vplivati na aktivnost nadzornikov. Na skupščini je bil sprejet predlagani sklep AUKN, ki natančneje določa obveznosti nadzornikov in znižuje nadomestila za skupaj nekaj tisočakov. Član NS bo namesto 13.200 evrov letno prejel 13 tisoč evrov.
 
Potrjena je bila tudi nagrada Upravi v višini petine letne plače posameznega člana Uprave, kar znaša od 20 do 30 tisoč evrov na posameznika.
 
Uprava in NS z ratzrešnico, KPMG revizor za leto 2011
 
Podeljena je bila tudi razrešnica Upravi in NS za uspešno delo v preteklem letu, za revizorja pa je bila izbrana KPMG.
 
 

 

 

Delničarjem Abanke 18 centov dividende

Društvo MDS se je današnje skupščine udeležilo kot zastopnik delničarjev, ki so lastniki 10.500 delnic oz. 0,30 % prisotnega kapitala in je po delniški knjigi bilo 20 največji zastopnik  delničar Abanke Vipe od 650 delničarjev, kolikor jih le ta ima.

Ljubljana, 26. maj 2011


DRUŠTVO MDS ZANIMALA IZPOSTAVLJENOST DO PADLIH GRADBINCEV, BASEL 3 IN MIOREBITNA VSPOREDNA KOTACIJA TER USTANOVITEV SKLADA LASTNIH DELNIC

Po obširne predstavitvi letnega poročila Uprave za leto 2010 in rezultatov za prvo tromesečje 2011, ki ga je podal predsednik Uprave mag. Jože Lenič in poročilu prvega nadzornika Janeza Bohoriča je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zastavil nekaj vprašanj in sicer ga je zanimalo koliko slabitev predstavljajo »padli gradbinci« že sedaj in koliko še pričakujejo slabitev iz tega naslova. Zanimalo ga je tudi ali banka dosega visoke kriterije »BASEL 3« in ali zaradi doseganja le teh načrtuje dokapitalizacijo z obstoječimi delničarji ali vstopom strateškega partnerja.

Poročilo iz 18. skupščine Telekoma Slovenije - Izredna revizija 'DA', sklad lastnih delnic 'NE'

Na 18. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d, so pooblaščenci Društva MDS zastopali kar 39.859 delnic oz. 0,8 % kapitala prisotnega na skupščini. Delničarji so potrdili zahtevo KAD-a in SOD-a o posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v zadnjih petih letih, niso pa potrdili sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.

 

Ljubljana, 24. 3. 2011


 

Za ogled prispevka TV SLO 1 o 18. skupščini Telekom Slovenije kliknite na sliko ali TUKAJ.

Sklad lastnih delnic ni bil potrjen

Skupščina ni podprla sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic, ki ga je predlagala skupina delničarjev, ki ima v lasti okrog šest odstotkov družbe. Gre za delničarje NFD, Kapitalska družba, Perspektiva FT, NLB, Primorski skladi in Zavarovalnica Triglav. Prav tako so zavrnili nasprotni predlog družbe KD Skladi, ki je predlagal spremembo razpona pri nakupni ceni delnic, in je to dodatno argumentirala z dejstvom, da ima Telekom Slovenije glede na razpoložljive podatke cca 100 milijonov evrov prostega denarnega toka, ki bi se ga lahko namenilo bodisi razdolževanju bodisi kakšnim drugim stvarem.

 

Sklada lastnih delnic ni rešitev za dvig vrednosti delnice

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUNK) države je predlogu nasprotovala, tako kot tudi uprava in nadzorni svet družbe. Po mnenju AUKN mora biti oblikovanje sklada lastnih delnic premišljeno in podprto z dolgoročno poslovno strategijo podjetja, odkup pa bi lahko negativno vplival na kapitalske ustreznosti družbe in imel tudi verjetno negativnih vplivov na mednarodno boniteto družbe. Vrednost morajo odražati predvsem dobri poslovni rezultati družbe in sistematično uresničevanje njene strategije.

 

Izglasovana je bila posebna revizija za zadnjih 5 let

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod), ki imata skupaj v lasti petino Telekoma, sta zahtevala, da se med drugim razišče Telekomove prevzeme v Sloveniji in tujini, nakupe in prodaje nepremičnin ter tudi večja vlaganja. Revizorji bodo med drugim ocenili, ali so bili posli ekonomsko upravičeni, transparentni in zavarovani ter kako vplivajo na družbo z vidika izpostavljenosti tveganjem. Kot zanimivost povejmo, da sta SOD in KAD lani podelila razrešnico bivši Upravi, katero sta sedaj vzela pod drobnogled.

 

Nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet

Rajko Stanković – predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je predlagal nasprotni sklep, s katerim bi revizija zajela le obdobje do konca mandata prejšnje uprave se pravi od 24.03.2006 in do 01. 03. 2010, saj lahko posle pod sedanjo upravo kadarkoli preveri notranja revizija. Zahtevali pa so tudi, da se preveri delovanje notranje revizije, ki očitno teh nepravilnosti ni zasledila, ali pa o tem ni upala poročati?!

17. skupščina Vzajemne, d.v.z. v znamenju le 25 % zastopanosti mladih in delovno aktivnih in boju za sponzorska sredstva?!

Skupščine zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki je potekala 26. julija so se udeležili tudi pooblaščenci Društva MDS. Skoraj 4 ure trajajoča skupščina je minila v znamenju upokojencev, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil uspeli zbrati ogromno število pooblastil, hkrati pa so v nadzorni svet tudi izvoli predstavnike, ki jim bodo kar najbolj ugajali. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je po skupščini izrazil veliko mero zaskrbljenosti, saj bomo v prihodnosti po vsej verjetnosti priča izčrpavanju zavarovalnice.
Ljubljana, 27. julij 2010


Zveza društev upokojencev (ZDUS) si je z jasno premočjo na skupščini zadala tudi pomembno nalogo: pokazati, kako bodo sami uspešnejši pri prestrukturiranju zavarovalnice.
 
BOJ ZA SPONZORSKA SREDSTVA?!
 
Glede na spremenjene okoliščine v zadnjih mesecih, se v Društvu MDS žal ne moremo znebiti občutkov, da je celotna skupščina bila podrejena pridobivanju sredstev. V preteklosti so namreč sindikati (ZSSS) prejemali 200.000 € sredstev na letni ravni, kjer je 100.000 € izhajalo neposredno iz donacije, 100.000 € pa iz naslova sponzoriranja. Glede na to, da so omenjena sredstva ukinjena, se bojimo, da je bil primarni cilj včerajšnje skupščine vnovična pridobitev omenjenih sredstev in hkrati tudi nekakšen revanšizem za 'neposlušnost' in 'nepokorščino'.
 
NEPODELITEV RAZREŠNIC IN NESPOŠTOVANJE ZAKONODAJE
 
Če kazanje "mišič" pri nepodelitvi razrešnic tako stari, kot tudi "izredni" ekipi vodstva in nadzornega sveta lahko še razumemo kot morebitno nestrinjanje z opravljenim delom, pa ne moremo razumeti, da so prav novoizvoljeni nadzorniki prvi prekršili določila novele ZGD-1C. Z neizglasovanjem sprememb statuta so namreč Vzajemno, d.v.z., pahnili v prekršek. Če bo ta imel tudi finačne posledice pa bo kmalu jasno. Za ogled prispevka TV SLO1 klikni na sliko ali tukaj.
 
Ali je to prvi znak, da bodo novi nadzorniki "civilne družbe" upoštevali samo tiste zakone, ki so le njim povšeči, pa bo pokazal čas.
 
ŠE VEDNO NEPOJASNJENA VLOGA ZAVAROVALNICE TRIGLAV PRI FINANCIRANJU ZDUS-a
 

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.