Vipa Holding

O poslih s povezanimi osebami vsak po svoje

Medij: Dnevnik  Avtorji: Polanič Matjaž  Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik  Datum: 05. 12. 2009  Stran: 22

Ljubljana - Pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb (pid), ki imaj o več kot 440.000 malih delničarjev, so po neuradnih ocenah v prvem polletju sklenile za več kot 250 milijonov evrov poslov s povezanimi osebami. Po večini gre za posojila (dana in prejeta) povezanim družbam, prodajo finančnih naložb in dokapitalizacije odvisnih in hčerinskih družb, manjši del pa se nanaša tudi na razne svetovalne storitve.

Natančna vrednost poslov naslednic pidov s povezanimi osebami ni znana, podatka o tem pa nima niti Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki nadzira te posle. Naslednice pidov si namreč vsaka po svoje razlagajo posle s povezanimi osebami, kar je razvidno tudi iz njihovih poročil, ki se med seboj občutno razlikujejo.

Mali delničarji prikrajšani (Elektro Primorska)

Medij: Primorske novice Avtorji: B. B. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 14. 10. 2009 Stran: 4

NOVA GORICA – Mali delničarji Elektra Primorske še ne tožijo

 
Mali delničarji prikrajšani
 
Mali delničarji Elektra Primorske so sicer na avgustovski skupščini delničarjev napovedali dve izpodbojni tožbi zaradi (ne) delitve dobička in preoblikovanja družbe, a tega še niso izpeljali. Počakali bodo namreč, kako bo sodišče odločilo v podobnih tožbah, ki so jih vložili mali delničarji Elektra Ljubljane. Izid te tožbe naj bi vplival na postopke v ostalih štirih distribucijskih podjetjih.
 

Rajko Stanković, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki je zastopal male delničarje na vseh skupščinah petih elektrodistribucijskih podjetij, pravi, da mali delničarji niso nikjer uspeli z nasprotnimi predlogi.

V Mariboru in Celju brez dividend

Medij: Finance Avtorji: J. U. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 31. 08. 2009 Stran: 5

Na skupščini družbe Elektro Maribor so lastniki izglasovali sklep, da se dividende ne izplačajo. Društvo Mali delničarji je na omenjeni sklep napovedalo izpodbojno tožbo. Enako so storili pri točki o izvolitvi nadzornikov Romana Ferenčaka, Matjaža Madžaraca, Petera Grubelnika in Srečka Kokalja. Na skupščini Elektra Celje lastniki zaradi postopkov UVK niso podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Lastniki so izglasovali, da se dividende ne bodo delile, na kar sta društvo Mali delničarji in Vipa Holding napovedala izpodbojno tožbo. Za nadzornike so bili izvoljeni Vladimir Malenkovič, Uroš Mere, Drago Štefe in Marijan Šunta.

ELEKTRO CELJE - RETROAKTIVNOST UVK, ne podelitev razrešnic in napovedi izpodbojnih tožb!

Celje, 28. 08. 2009
 
Na 13. redni seji skupščine Elektro Celje, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki je potekala 28. 08. 2009 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Celju, so štirje pooblaščenci Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društva MDS) zastopali 1,32 % glasovalnih pravic oz. 280.056 glasov od 21.244.698 prisotnih na skupščini.
 
Pri točki 2.a. so delničarji na predlog Društva MDS glasovali ločeno o razrešnici Upravi in NS. Predstavnici RS z 19.670.445 glasovi oz. 92,59 % glasovalnih pravic nista podprli sklepov o podelitvi razrešnice Uprave zaradi postopkov UVK in tudi ne razrešnice NS. Pri tem naj izpostavimo, da je pritožba še v teku, zato je preuranjeno soditi o izidu.
 
Mag. Viktor Tajnšek, predsednik Uprave Elektro Celje, ki ga je sprejeti sklep vidno prizadel je ob tem še dodal, da UVK in g. Jani Soršak kršita temeljno pravilo pravnih aktov, ki govorijo o tem, da se sodi in odloča po zakonu, ki je bil v veljavi v času prekrška. Tako bi, po takrat veljavnem zakonu, družba Elektro Celje, d.d. morala plačati maksimalno kazen 100.000,00 EUR, odgovorna oseba pa še kazen za domnevni prekršek. Sedaj pa UVK z retroaktivno uporabo predpisov za domnevni prekršek nalaga kazen v višini 10 % letnega prometa in še kazen za odgovorno osebo. Mar res nismo več pravna država?

ELEKTRO PRIMORSKA, izpodbojne tožbe - Ali NS in Uprava plačujejo ceno "zaradi poslušnosti navodil prejšnje Vlade RS"?

Nova Gorica, 27. 08. 2009

Na 13. redni seji skupščine Elektro Primorska, podjetja za distribucijo električne energije d.d., so predstavniki Društva Mali delničarji - Skupaj smo močnejši – odgovornim sporočili , da pričakujejo lastniški dialog !
 
Kljub prizadevanju Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, lastniki 20,50 % kapitala še vedno nimajo svojega predstavnika v Nadzornem svetu, kar zelo preseneča in žalosti.
 

Na današnji 13. redni seji skupščine Elektro Primorska, d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, so delničar Vipa Holding in trije pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, v imenu pooblastitelje podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni 0,031 evra na delnico.

Borut Kuharič bo Vipo Holding razdelil na tri dele

Medij: Dnevnik Avtorji: Poalnič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 03. 08. 2009 Stran: 18

Ljubljana - Predsednik uprave novogoriške družbe Vipa Holding Borut Kuharic namerava holding razdeliti na tri dele, priprave na to pa so ževpolnem teku. Tako je bila pred dnevi z minimalnim osnovnim kapitalom že ustanovljena družba Vipa Naložbe, njen direktor pa je postal Andraž Grum. »Na Vipo Naložbe bomo prenesli manjše deleže v Zavarovalnici Triglav, Telekomu Slovenije, Pozavarovalnici Sava, nekatere naložbe v družbe iz nekdanje Jugoslavije...« nam je pojasnil Kuharic.

Dodal je, daje v ustanavljanju tudi družba Vipa Nepremičnine, ki bo prevzela nepremičninske projekte Vipe Holding in nekatere njene nepremičnine. »Družbo bo vodil Lucijan Čermelj, nanjo pa nameravamo prenesti razvojne nepremičninske projekte, ki si jih trenutno še ogledujemo, ter nekatere nepremičnine,« je dejal Kuharic. Ali je med slednjimi tudi dvorec Zemono, Kuharic ni želel povedati, češ da to še ni bilo sprejeto.

Pol milijona delničarjev holdingov letos izgubilo že 400 milijonov evrov

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 07. 2009 Stran: 17

Izmed vseh analiziranih slovenskih borznih holdingov so lahko delničarji letos še najbolj zadovoljni z borznim donosom delnice KD Group, ki ga vodi Matjaž Gantar (skrajno desno). Ta je namreč edina, ki je med analiziranimi holdingi letos pridobila vrednost. Na drugi strani delničarji Maksime Holding, Zvon Ena Holdinga, Infond Holdinga in Centra Naložb, ki jih vodijo Matjaž Rutar, Nastja Susinski, Saša Fajs in Simon Zdolšek (od leve proti desni), letos nimajo razlogov za veselje, saj so delnice omenjenih družb od začetka leta izgubile že več kot tn četrtine svoje vrednosti.

Ljubljana - Slovenski borzni holdingi, v katerih ima najmanj eno delnico vsak četrti Slovenec, vztrajno izgubljajo tržno vrednost, samo od začetka letošnjega leta pa se je tržna kapitalizacija 20 analiziranih holdinških družb znižala že za 380 milijonov evrov.

Skromen promet borznike prisilil v združitev

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez,Kačič Matej Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 06. 07. 2009 Stran: 14

V petek so skupine Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum podpisale pismo o nameri za združitev borznoposredniških hiš in družb za upravljanje. V združitev moči jih je prisilil majhen promet. Do konca leta je podobne odločitve pričakovati še pri preostalih hišah, ki nimajo bančnega zaledja. Borzni posredniki so se morali v minulem tednu zadovoljiti s provizijami od prometa v vrednosti med milijonom ter milijonom in pol, v petek pa je ta presegel dva milijona.

Skoraj 800 tisočakov so k temu prispevale nekatere obveznice, med vsemi papirji pa je bila vnovič najboljša Krka, promet je znašal 836 tisoč evrov. Indeks SBI 20 je v petek upadel tretjič zapored, a je bil zdrs komaj opazen in je znašal 0,26 odstotka. Indeks je pristal pri 4.205 točkah, kar je približno odstotek manj kot prejšnji teden. Pocenile so se skoraj vse delnice, tudi Krkine, kjer je v petek ugasnila pravica do dobrega evra dividende. Danes sicer lahko pričakujemo upad farmacevta za izplačano dividendo. Krka delničarje sicer pospešeno pridobiva in lovi število 81 tisoč.

Hidria z novo naložbo v Kopru in velikimi dolgovi

Medij: Finance Avtorji: Bertoncelj Mateja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 22. 06. 2009 Stran: 6

Hidria danes v Kopru odpira naložbo v proizvodnjo sestavnih delov za volanske sisteme. Vlaganja morajo nadaljevati, če želijo obstati na trgu in trdijo, da bodo. A kako jih bodo financirali? Podatkov o lanskem poslovanju Hidrie še ni. Že iz podatkov za leto 2007, torej za čas pred krizo, je razvidno, da je Hidra zelo zadolžena in ima velik del premoženja zastavljen pri bankah. Iz konsolidirane bilance je razvidno, da ima v sredstvih 75 odstotkov dolga, od tega dolg do dobaviteljev znaša 23 odstotkov.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.