Vipa Holding

VIPA HOLDING

Datum skupščine: 
16.06.2011 - 11:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana

Gen Energija v odkup deležev Horvata, Laha, Južne in drugih v Savskih elektrarnah

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 03. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Nadzorni svet Gen Energije, lastnice slovenske polovice jedrske elektrarne Krško (JEK), je na zadnji seji upravi družbe izdal soglasje za nakup lastniških deležev od manjšinskih družbenikov Savskih elektrarn.


Te bodo tako v kratkem prešle v izključno last Gen Energije. »Že dve leti smo si prizadevali postati edini lastnik Savskih elektrarn. S tem jih bomo dolgoročno usposobili za sodelovanje pri investicijah v Sloveniji,« je včeraj za Dnevnik povedal direktor Gen Energije Martin Novšak (na fotografiji). Pri tem sicer ostaja odprto vprašanje, zakaj Savske elektrarne investicij v načrtovane projekte, na primer v verigo HE na spodnji Savi, ne morejo izvajati že zdaj, ko ima Gen Energija v lasti več kot 85 odstotkov družbe. »Gre tudi za povečanje investicijskega potenciala Skupine Gen Energija zaradi davčne optimizacije,« je še opozoril Novšak.

Nadzorniki Save dali soglasje k pogodbi za prodajo

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 12. 2010 Stran: 9

Boj za prevlado v Abanki

Uprava Save lahko podpiše konzorcijsko pogodbo o skupni prodaji 50-odstotnega deleža Abanke- Drugi del lastnikov dokazuje, da ni kršil prevzemne zakonodaje

Ljubljana - Boj za prevlado v Abanki, kjer na nasprotnih bregovih stojita kranjska Sava in država, se nadaljuje. Najnovejšo potezo so naredili nadzorniki Save, ki so upravi v sredo dali soglasje za podpis konzorcijske pogodbe za prodajo dobre polovice tretje največje domače banke. Daleč najpomembnejša članica prodajnega konzorcija za Abanko je prav kranjska Sava, kije lastnica 23,34-odstotnega deleža banke.


Zeleno luč za prodajo deleža v Abanki Vipi je nadzorni svet Save prižgal že 18. novembra, ko je s svojim namenom seznanil javnost, zdaj pa je načrtovano prodajo še uradno podprl. To pomeni, da lahko uprava Save podpiše konzorcijsko pogodbo 0 skupni prodaji 50-odstotnega deleža Abanke. Kot smo že poročali, Sava Abanko prodaja zaradi premostitve finančnih težav, saj je precej zadolžena, v prvih devetih mesecih letos pa je zaradi slabitve naložbe v Merkur poslovala s kar 80-milijonsko izgubo.

Milijonske kazni za odstop od pogodbe o prodaji Abanke Vipe

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Rankov Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 12. 2010 Stran: 21

Ljubljana - Lastniki Abanke Vipe, ki so minuli teden podpisali pogodbo o skupni prodaji, so si povsem omejili razpolaganje z delnicami Abanke. Tudi če z doseženo kupnino ne bodo zadovoljni in tudi če s prodajo ne bodo soglašali njihovi nadzorni sveti, se lahko zgodi, da bodo prisiljeni prodati svoje deleže Abanke. V sporazumu je namreč določeno, da zadostuje, da se z izbiro finančnega in pravnega svetovalca ter samo prodajo Abanke Vipe strinjajo lastniki, ki imajo skupno 50 odstotkov delnic iz prodajnega sporazuma. Ker so prodajni sporazum podpisali lastniki s 50,1 odstotka lastništva Abanke, bodo torej o vseh nadaljnjih prodajnih postopkih odločali lastniki četrtine delnic Abanke. Glede na hude finančne težave pomembnega dela lastnikov bi tako lahko bili v prihodnjih mesecih priče razprodaji Abanke.


Skoraj 40 odstotkov Abanke zastavljenih

Pogodbo o skupni prodaji so podpisali Sava (23,83 odstotni delež Abanke), Gorenjskabanka (9,9) , BPT (4,75), Vipa Holding (3,71), Daimond (3,55), Zvon Ena Holding (2,42), Cinkarna Celje (0,72), Vipa (0,62), Iskratel (0,2), Zvon Dva Holding (0,16) in GBD (0,15). Kot razkriva pogodba o skupni prodaji, ima delnice Abanke za posojila pri bankah zastavljenih sedem od enajstih podpisnikov sporazuma. Skupno je tako zastavljenih 37,5-odstotka delnic Abanke. Poleg tega so za 26 odstotkov delnic sklenjene odkupne pravice (call opcije) , za 21,9 odstotka delnic pa prodajne pravice (put opcije). To potrjuje ocene o stiski lastnikov, ki jih v prodajo banke pod prisilo silijo lastne finančne težave in iztekajoča se bančna posojila.

Pogodba, ki smo jo pridobili, razkriva, da je posamezni podpisnik dolžan vsakemu od ostalih podpisnikov plačati po 500.000 evrov kazni, torej skupaj do pet milijonov evrov, če bi posamezni podpisnik mimo preostalih podpisnikov prodal delnice. Podpisnik se lahko kazni izogne zgolj, če bi katera od bank posameznemu delničarju zasegla delnice Abanke ali če bi kateri od odkupnih oziroma prodajnih upravičencev izvršil prodajno oziroma nakupno pravico.

Odloča le še četrtina delničarjev

VIPA HOLDING

Datum skupščine: 
16.12.2010 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana

Hit utegne prekrižati načrte državnih lastnikov o prevzemu Abanke

Medij: Dnevnik Avtorji: Suzana Rankov, Vesna Vuković Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 13. 11. 2010 Stran: 24
 
Novogoriški Hit je ogrozil načrte Zavarovalnice Triglav in Kapitalske družbe, da bi s prevzemom Abanke Vipe preprečili prodajo banke pod prisilo, za kar se zavzema skupina lastnikov s Savo na čelu. Po trditvah naših virov se je namreč predsednik uprave Hita Drago Podobnik v četrtek dogovoril s predsednikoma uprave Save in Gorenjske banke Janezom Bohoričem in Gorazdom Trčkom, da bo Hit svoj 6,15-odstotni delež Abanke prodal Gorenjski banki.

Če bi dejansko prišlo do prodaje Hitovega deleža Gorenjcem, bi blok okoli Save zbral več kot 50-odstotni delež, kar bi pospešilo prodajo, saj bi Abanka postala zanimiva tudi za strateške kupce in ne zgolj finančne sklade.
 
V Hitu na vprašanje, ali se je Drago Podobnik dogovoril za prodajo deleža v Abanki Gorenjski banki, niso neposredno odgovorili, čeprav so se po neuradnih informacijah že dogovorili tudi za okvirno kupnino v višini 25 milijonov evrov. Pojasnili so, da je prodaja deleža v Abanki del dezinvestiranja kot enega izmed sanacijskih ukrepov. "Družba išče najboljšega ponudnika in o prodajnih aktivnostih sproti seznanja ministrstvo za finance kot predstavnika lastnika. Ko bomo najugodnejšega ponudnika našli, bo predlog o prodaji delnic v Abanki obravnaval nadzorni svet družbe," so dodali.
 
Presenetljivo je zlasti, da se Hit dogovarja za prodajo, čeprav je podjetje v državni lasti in ni dvoma, da je seznanjen s prizadevanjem državne Zavarovalnice Triglav, da bi stabilizirali lastništvo Abanke in preprečili nenadzorovano prodajo. Kot smo razkrili včeraj, je Triglavu pripravljena na pomoč pristopiti tudi njena lastnica Kapitalska družba kot ena redkih domačih institucij, ki bi lahko kapitalsko podprla prevzem Abanke. Vendar za zdaj Triglavu ni uspelo prepričati 51 odstotkov lastnikov Abanke, da bi pristopili k delničarskemu sporazumu. Glede na interes Triglava, da bi preprečil prodajo Abanke, lahko pričakujemo, da bo poskušal Hit prepričati, da deleža v Abanki ne proda Gorenjski banki. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec za komentar ni bil dosegljiv.
 

NS tudi o širitvi uprave

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 19. 10. 2010 Stran: 9

Abanka v prvem polletju povečala bilančno vsoto in dobiček

Ljubljana - Nadzorni svet Abanke pod taktirko šefa kranjske Save Janeza Bohoriča seje na včerajšnji seji seznanil s poročilom o poslovanju banke. Predvidoma je obravnaval devetmesečne rezultate, ki jih bo Abanka po finančnem načrtu objavila zadnje dni oktobra. Nadzorniki so včeraj govorili tudi o nadaljnjih postopkih za imenovanje predsednika uprave Abanke, potem ko kandidat za šefa banke Matej Narat ni prestal kadrovskega sita glavnega nadzornika bančnega trga.


Znano je, da je nadzorni svet za novega šefa Abanke pred časom predlagal nekdanjega člana uprave NLB Mateja Narata, vendar pri tem ni bil uspešen, saj Banka Slovenije Naratu ni izdala licence za opravljanje funkcije člana uprave banke. S tem ostaja uprava Abanke dvočlanska, po statutu pa ima lahko od tri do pet članov.

Na skupščini Elektra Celje je "treslo"

Medij: Večer Avtorji: Petek Rozmari Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 26. 08. 2010 Stran: 9

Prejšnjemu predsedniku uprave in nadzornikom država ni podelila razrešnic, še bolj nelogičen paje- tudi po mnenju izvedenca - prikaz izgube, ki naj bi ga bila pridelala prejšnja uprava. Bivši predsednik uprave napovedal izpodbojne tožbe


Glede na to, da se je za decembrsko odstavitvijo predsednika uprave Elektra Celje Viktorja Tajnška skrivalo veliko, je bilo burno dogajanje na včerajšnji skupščini delničarjev (večinski lastnik je z 79,5 odstotka država) pravzaprav pričakovati. Uradni razlog za odstavitev Tajnška je namreč bila izguba, neuradni pa, da podjetja ni želel razdeliti na tržni in netržni del, saj se mu je to zdelo škodljivo. Tajnšek je že takrat trdil, da podjetje ne bo imelo izgube. Še več, lanski dobiček naj bi bil eden rekordnih. To je poskušal dokazati tudi na včerajšnji skupščini. Enakega mnenja je bil tudi zapriseženi sodni izvedenec. "Ugotovili smo, da v letnem poročilu ni konsistentnosti glede ustvarjene razlike v ceni v primerjavi s predhodnim letom ter da niso razkriti poslovni dogodki, ki imajo pomemben vpliv na višji poslovni izid družbe Elektro Celje.

Za delnico Vipe Holdinga 6,96 evra

Medij: Primorske novice  Avtorji: Ni avtorja  Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Na kratko  Datum: 25. 08. 2010 Stran: 3

NOVA GORICA ► Na skupščini družbe Vipa Holding so delničarji dali soglasje k pripojitvi družbe kot prevzete družbe k družbi Vipa Nova Gorica. Predlaganega združevanja Vipe Holding z Vipo mali delničarji ne bi mogli preprečiti, četudi bi se vsi udeležili skupščine. "V Društvu - Malih delničarjev - Skupaj smo močnejši (MDS) smo ocenili, da je to ena redkih priložnosti, da s svojim nasprotovanjem ali neudeležbo uresničimo pravico, ki izhaja iz šestega odstavka petega člena zakona o pravnih naslednicah pidov, da mora prevzemnik v roku treh mesecev po skupščini vsem, ki ne glasujejo za predlagani sklep, izplačati primerno denarno odpravnino," 'so sporočili iz društva.

Tako bodo vsi delničarji, ki jih je včeraj zastopalo društvo, in tisti, ki se današnje skupščine niso udeležili, za eno delnico VHDR dobili 6,96 evra, kar je enajstkrat več, kot je znašala vrednost delnice na borzi v ponedeljek.

Pripojitev k Vipi bo malim delničarjem Vipe Holdinga odprla pot do lepe odpravnine

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 25. 08. 2010 Stran: 20

Nova Gorica - Delničarji Vipe Holdinga, ki jo vodi Borut Kuharič, so na včerajšnji skupščini prižgali zeleno luč za pripojitev Vipe Holdinga k njeni večinski lastnici, družbi Vipa. Po končani pripojitvi bo Vipa Holding prenehala obstajati, skoraj 11.700 malih delničarjev pa bo svoje delnice zamenjalo za delnice združene Vipe. Toda mali delničarji Vipe Holding so z včerajšnjo skupščino dobili tudi možnost izstopa iz lastništva z visoko odpravnino.


Po zakonu o pravnih naslednicah pidov (ZPNPID) lahko namreč vsi delničarji (tisti, Tki so bili včeraj vpisani v delniško knj igo) , ki so pripojitvi nasprotovali ali se skupščine niso udeležili, zahtevajo izplačilo njihovih delnic. Za delnico Vipe Holdinga bi lahko ti delničarji dobili kar 6,96 evra, na kolikor je za potrebe pripojitve delnico ovrednotil tudi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Ker omenjena odpravnina za kar 11,2-krat presega trenutno borzno ceno delnice, je pričakovati, da bodo odkup delnic zahtevali številni mali delničarji. V primeru, da bi se za ta korak odločili vsi mali delničarji, bi morala Vipa Holding samo za odpravnine odšteti več kot 11 milijonov evrov.

Kdaj bo do pripojitve prišlo, bo odvisno predvsem od manjšega tabora lastnikov Vipe, v katerem so družbe FMR, Salonit Anhovo in STO. Čeprav so včeraj pripojitev podprli tudi delničarji Vipe, so namreč omenjeni trije lastniki na sklep napovedali izpodbojne tožbe, kar utegne združitev obeh družb zavleči.

Kakšna bo finančna slika združene Vipe, Kuharič včeraj ni želel pojasniti. »Določene projekcije imamo, vendar jih ne želimo razkriti,« je včeraj dejal Kuharic, ki je obenem direktor Vipe in Vipe Holdinga. »Skupna zadolženost po pripojitvi ne bo pretirana, po odprodaji naložb, ki ne sodijo v našo poslovno politiko, pa bo stanje še mnogo boljše,« je dejal Kuharic, ki pričakuje, da se bo združena Vipa v dveh letih popolnoma razdolžila.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.