Vipa Holding

Zamenjali dva člana NS Mlinotesta

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 01. 2016 Stran: 8

Na včerajšnji skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je bita sklicana na zahtevo delničarjev Mlina in občine Ajdovščina, sta bila predčasno odpoklicana člana nadzornega sveta Borut Kuharic in Silvan Peršolja ter za dobo šestih let imenovana nova člana Ivan Vodopivec in Miran Gombač. Vseslovensko združenje malih delničarjev napoveduje možnost izpodbojne tožbe.

Brez odgovorov o spornih poslih

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 02. 2014 Stran: 8

Vipa Posojilo družbi z negativnim kapitalom ni bilo vrnjeno - Holdingu so ostale malovredne delnice

Ljubljana - Manjšinska delničarja holdinga Vipa, ki je dobro leto v likvidaciji, si želita razčistiti nekatere posle primorske finančne družbe. Opozarjata na nakup delnic Adrie Capital Koper in posojilo družbi Tafin. Vipa utegne v teh dveh poslih skupaj izgubiti 3,5 milijona evrov.


»Z veliko težavo smo dobili nekaj podatkov o poslovanju družbe. Delničarji smo lahko le na sedežu družbe prepisali podatke iz poročila o poteku likvidacije. Prisilna upraviteljica (Maja Gazvoda, op. p.) je namreč zavrnila našo prošnjo za kopijo poročila, saj zakon upravitelju ne nalaga, da mora delničarjem poslati poročilo. Po našem mnenju bi morali potegniti analogijo z letnimi poročili, ki jih delničarji dobijo,« je kritičen Andrej Kren, predsednik uprave FMR, 2,9-odstotne lastnice Vipe.

FMR in Salonit Anhovo sta leta 2012 na skupščini zahtevala imenovanje posebnega revizorja, ki bi pregledal dva posla Vipe. Predlog ni bil potrjen, saj je proti glasovala družba VHA, ki je na zboru delničarjev imela 84 odstotkov glasov. Direktor VHA je Borut Kuharic, pred likvidacijo tudi direktor Vipe. Za Kuharičev odziv' smo zavrteli telefonsko številko VHA, a nam sogovornica stika z njim ni omogočila.

Dva posla, dve potencialni izgubi

Vipa Holding s pomočjo Mlinotesta rešuje premoženje pred upniki

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Gospodarstvo Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 11. 2012

Abanka Vipa in Gorenjska banka imata vse manj možnosti za poplačilo posojil Vipi in Vipi Holdingu

LJUBLJANA - Še preden so delničarji na včerajšnji skupščini potrdili začetek likvidacije Vipe Holdinga, nekoč najpomembnejšega severnoprimorskega holdinga, je njeni upravi pred upniki uspelo skriti praktično vso bremen prosto premoženje. V vsega letu dni je Vipi Holdingu, ki jo obvladuje Borut Kuharič, pred bankami upnicami uspelo rešiti že za okoli 20 milijonov evrov premoženja. Poleg delnic Iskre Avtoelektrike in Save Re še dvorec Zemono, proizvodni kompleks Lipe v Ajdovščini ter 30-odstotni paket delnic Mlinotesta.

Največji banki upnici Skupine Vipa, Gorenjska banka in Abanka, sta poplačilo izteklih posojil zahtevali že pred meseci, a neuspešno. Pri reševanju premoženja skupine pred upniki pa je ključno vlogo igral zlasti Mlinotest pod vodstvom Davida Nabergoja. Ko je Vipa Holding zbirala denar za sodelovanje pri lanskoletni 1,5-milijonski dokapitalizaciji Mlinotesta, ji ga je pomagala zagotoviti prav ajdovska pekarska skupina, ki je od svoje večinske lastnice odkupila več manjših finančnih naložb. Ob dokapitalizaciji Mlinotesta v začetku letošnjega leta se je scenarij ponovil, le da so pred upniki Vipe Holdinga tokrat skrili bistveno več premoženja. Tik preden je Vipa Holding vplačala dodatnih sedem milijonov evrov delnic, je namreč Mlinotestu za 2,1 milijona evrov prodala dvorec Zemono, ajdovska pekarska družba pa je hkrati za 7,6 milijona evrov kupila tudi proizvodni kompleks Lipe v Ajdovščini. Slednji je bil v lasti družbe Vipa Nepremičnine (v lasti Vipe Holdinga), ki pa kupnine ni zadržala, temveč jo je v obliki posojil nakazala svoji lastnici. Na drugi strani Mlinotest dvorca Zemono ni kupil neposredno, temveč po svoji hčerinski družbi Finholding, ki ji je pred tem odobril večje posojilo.

Kaj konec Vipe Holdinga pomeni za ajdovska podjetja?

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 06. 11. 2012 Stran: 8

David Nabergoj iz Mlinotesta meni, da likvidacija Vipe Holdinga obeta konec vladavine finančnikov v realnem sektorju

Vipa Holding bo po današnji skupščini delničarjev likvidirana. Družba ima več kot 11 tisoč malih delničarjev in je največji delničar ajdovskega Mlinotesta. Predsednik uprave Mlinotesta David Nabergoj upa, da lastniška sprememba ne bo pomembno vplivala na poslovanje.


Na današnji seji skupščine delničarjev novogoriške Vipe Holdinga bodo delničarji glasovali o redni likvidaciji družbe. »Razlog za prenehanje družbe so zaostrene gospodarske razmere ter slaba likvidnost družbe. Čepravje družba že radikalno znižala vse svoje stroške in nima več zaposlenih, ne more več poslovati tako, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike,« je uprava zapisala v sklicu današnje skupščine. Ključno vlogo na skupščini bo imela 80-odstotna lastnica Vipe Holdinga, družba Vipa pod vodstvom Boruta Kuharica.

Kdo je glavni v holdingu?

Nočejo razprodaje

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 05. 11. 2012 Stran: 3

Delničarji družbe Vipa Holding jutri odločajo o njeni likvidaciji

Če bodo delničarji Vipe Holding jutri dvignili roke in potrdili njeno likvidacijo, bo njen sedanji direktor Miran Gombač kot likvidacijski upravitelj začel prodajati premoženje, da bi poplačal upnike. Največ časa mu bo najbrž vzelo iskanje kupca za 48-odstotni delež v ajdovskem Mlinotestu.

AJDOVŠČINA ► Vipi Holdingu se čas najbrž izteka. Tepe ga slaba likvidnost, njegovi računi so že od poletja blokirani.

Premoženje za plačilo dolgov

Zadnji dve leti posluje z izgubo in vse kaže, da ne more več zagotavljati pozitivnih donosov za svoje lastnike. Spričo tega in zaostrenih gospodarskih razmer je direktor Miran Gombač delničarjem predlagal, naj družbo likvidirajo.

Vipa Holding v likvidacijo, Mlinotest pa je prodala na obroke

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matajž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 06. 10. 2012 Stran: 9

Ljubljana - Novogoriška Vipa Holding, ki ima še vedno več kot 11.500 malih delničarjev, bo očitno že v kratkem končala v likvidaciji, s tem pa se bo delničarjem in upnikom tudi bistveno omejila možnost nadzora nad poslovanjem družbe. Za družbe v likvidaciji namreč veljajo bistveno manj stroga pravila poročanja, vendar pa to po trditvah direktorja družbe Milana Gombača naj ne bi bil razlog za likvidacijo holdinga.

Skupščina, na kateri bodo delničarji odločali o likvidaciji, je sklicana za 6. november, ključno besedo pri tem pa bo imela 80-odstotna lastnica Vipe Holdinga, družba Vipa pod vodstvom Boruta Kuharica. »Za likvidacijo smo se odločili, ker praktično ne poslujemo več. Vipa Holding nima več nobenega zaposlenega, prav tako pa ne more pričakovati niti nekih večjih dividendnih prilivov,« je za Dnevnik povedal Gombač.

Vipa Holding

Datum skupščine: 
06.11.2012 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi družbe Mlinostest, d.d., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Redna likvidacija družbe

Gorenjski banki pred nosom speljali Mlinotest

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 09. 2012

Do prodaje je prišlo dva dni po tem, ko je banka od sodišča zahtevala rubež vseh naložb Vipe Holdinga

Ljubljana - Dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvo, dokazujejo, da je prodaja 30-odstotnega deleža v Mlinotestu, ki jo je pred dnevi v še nepojasnjenih okoliščinah izpeljala obubožana Vipa Holding, neposredno povezana z rubežem njenega premoženja.


Direktor Vipe in tudi prvi nadzornik njej podrejenega Vipe Holdinga Borut Kuharič trdi, da s holdingom nima nič več, toda poznavalci razmer trdijo, da je prav on v ozadju reševanja premoženja Vipe Holdinga pred rubežem bank.

Kot smo poročali, se je Vipa Holding sredi julija odločila, da na širši javnosti neznano podjetje GO! prenese velik del ajdovske družbe, pri čemer novi lastnik še zdaleč ni imel dovolj lastnih sredstev za financiranje nakupa. Delnice Mlinotesta so bile prodane v sredo, 18. julija, zainteresirano javnost pa so še isti dan obvestili o sklenjenem poslu. Vodstvo Vipe Holdinga pa je pozabilo povedati, da je Gorenjska banka (GB) dva dni prej na sodišče vložila predlog za izvršbo zaradi izterjave več kot sedmih milijonov evrov. Po naših informacijah je posojilo zapadlo v plačilo 22. junija. Po tem so jim bankirji še dvakrat zagrozili z rubežem, po skoraj mesecu dni čakanja pa se tudi obrnili na sodišče.

Roman Glaser ponovno preglasoval državne lastnike

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 01. 09. 2012 Stran: 7

Roman Glaser ponovno preglasoval državne lastnike Matjaž Polanič Ptuj - Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser je na včerajšnji skupščini znova dokazal, da v ptujski prehrambni skupini obvladuje vse lastniške in upravljavske vzvode odločanja.

Glaser je včeraj s pomočjo naklonjenih mu lastnikov znova preglasoval državo in dosegel, da Perutnina Ptuj ponovno ne bo izplačala dividend. Prav tako društvu malih delničarjev MDS pod vodstvom Rajka Stankoviča ni uspelo niti z imenovanjem posebnega zastopnika, ki bi preučil možnosti odškodninske tožbe proti upravi in nadzornemu svetu Perutnine Ptuj.

Izplačilo dividend so včeraj podprle le Kapitalska družba (Kad), Perutninska zadruga Ptuj in manjša skupina malih delničarjev. Na drugi strani Probanka, ki se znova pripravlja na dokapitalizacijo, izplačila dividend ni podprla. »Potrebujemo tudi dobre stranke,« je svojo odločitev pojasnila članica Probankine uprave Milana Lah. Poleg Probanke in Holdinga PMP menedžerjev Perutnine Ptuj je proti izplačilu dividend glasoval celo Merkur, ki je trenutno v prisilni poravnavi in ki se z bankami dogovarja o konverziji dela bančnih posojil v svoj kapital. »Če so razmere tako neugodne in Perutnina Ptuj ne more izplačati minimalnih dividend, zakaj ne znižate prejemkov uprave, ki skupaj s prejemki zaposlenih na individualnih pogodbah dosegajo okoli deset odstotkov celotnih stroškov dela,« je od Glaserja želel izvedeti Stankovič. Kot mu je odgovoril Glaser, ki je imel lani skoraj 234.000 evrov bruto prejemkov, si je uprava lani plače znižala za 12 odstotkov.

V Abanki Vipa začeli dokapitalizacijo

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 21. 08. 2012 Stran: 7

Triglav pri dokapitalizaciji omejuje prevzemna zakonodaja

Ljubljana - Tri mesece po tem, ko so delničarji Abanke Vipa potrdili dokapitalizacijo, je uprava pod vodstvom Jožeta Leniča včeraj le začela s prodajo novih delnic. Obstoječi delničarji bodo nove delnice po ceni sedem evrov za delnico lahko vplačevali do 3. septembra, nato pa bodo imeli teden dni časa za vplačilo tudi morebitni zunanji vlagatelji.

Poleg Zavarovalnice Triglav bosta pri načrtovani 50-milijonski dokapitalizaciji po za zdaj še neuradnih informacijah sodelovala tudi Gorenjska banka in Triglav Skladi, medtem ko večina preostalih lastnikov te možnosti zaradi finančnih težav ne bo mogla izkoristiti. Čeprav si v Savi prizadevajo, da bi vplačali četrtino delnic in tako preprečili, da bi se jim lastniški delež prepolovil, jim namreč še vedno ni uspelo sestaviti finančne konstrukcije. Delnic gotovo ne bosta mogla vplačati holdinga Zvon Ena in Zvon Dva, ki sta že končala v stečaju, ter Daimond, Vipa in Vipa Holding, ki imajo skupaj v lasti desetino banke. Kdo bo zagotovil sveža sredstva banki namesto teh lastnikov, za zdaj ni znano, vse več pa je znakov, da bo pretežni del bremena morala nase prevzeti Zavarovalnica Triglav.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.